kanton • vlada

KANTON BEZ DEPONIJE

Vlada plaća nerad i vraća kredite

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona i Jasmin Burnić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi Unsko-sanskog kantona razgovarali su sa Šuhretom Fazlićem, gradonačelnikom Bihaća o rješavanju problema regionalne deponije. Vlada Unsko-sanskog kantona, na 46. sjednici je obavezala JP Centar upravljanja otpadom "REG-DEP" da dostavi detaljan izvještaj o radu.

- Konačno se mora uvesti red tamo i mora se znati ko tamo i šta radi. Ovako, Vladi se samo fakturiše da plaća naknade za nerad i vraća ogromne kredite, a Kanton i dalje nema deponiju, kaže premijer Rošić. Gradonačelnik Fazlić potvrdio je interes i potrebu da se riješi problem nepostojanja regionalne deponije. Ministar Burnić sazvat će uskoro na radni sastanak predstavnike svih lokalnih uprava koje ulaze u sastav Kantona kako bi se zajednički odredili o konkretnim aktivnostima za postavljanje zajedničkog poduzeća REG DEP na zdrave osnove.


VLADA USK-A PODRŽALA REVIDIRANI PLAN RADA I POSLOVANJA ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” ZA 2017. GODINU

Ulaganja u DI “Sanica” 1,2 miliona maraka

Premijer Husein Rošić i resorni ministri na 49. sjednici Vlade USK-a usvojili su i u skupštinsku proceduru uputili Revidirani plan rada i poslovanja ŠPD "Unsko-sanske šume" za 2017. godinu.

- Revidiranim planom investicijskih ulaganja u 2017., u implementaciju programa revitalizacije preduzeća DD ,,DI Sanica" Ključ, kojeg je kupilo ŠPD "Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa u postupku stečaja, planirano je ulaganje 1, 213 830 KM, ističe premijer Rošić.


SENAT UNIVERZITETA U BIHAĆU

Visoka zdravstvena škola prerasta u Fakultet zdravstvenih studija

Senat Univerziteta u Bihaću uputio je inicijativu Privremenom upravnom odboru za prerastanje Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija. Rektor Fadil Islamović je potvrdio da će u narednom periodu poduzeti sve potrebne radnje radi stvaranja pretpostavki za upis studenata na četverogodišnji studij, već u narednoj godini. Ideja o prerastanju Visoke zdravstvene škole u fakultet živi već nekoliko godina. Senat Univerziteta u Bihaću je 2015. godine imenovao komisiju od pet profesora Visoke zdravstvene škole, koja je imala zadatak da pripremi Elaborat o prerastanju ove škole u fakultet. Zadatak komisije je da definira diferencijalnu razliku za studente koji su okončali školovanje po studijskom programu od 180 ECTS kredita, radi omogućavanja upisa na četverogodišnji studij sa 240 ECTS kredita.


SAVEZ STRUKOVNIH SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE F BIH

Generalni štrajk

Ljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine narednog mjeseca stupit će u generalni štrajk, potvrdio je predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije F BiH dr. Rifat Rijad Zaid. Kako je kazao, s obzirom na stalno odgađanje početka pregovora sa Savezom strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, Sindikat je na hitnoj sjednici Upravnog odbora donio odluku o počinjanju generalnog štrajka.

Dr. Zajid je kazao da još uvijek nije određen tačan datum održavanja protesta, jer će pravni tim koji je imenovan u sklopu aktivnosti odlučiti na osnovu Zakona o štrajku.


ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM OBJEKTIMA UNSKO-SANSKOG

KANTONA

Uručeno 25 energetskih pregleda

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona Jasmin Burnić uručio je 25 detaljnih energetskih pregleda korisnicima javnih ustanova za čije je objekte ovo resorno ministarstvo financiralo/sufinanciralo izradu u 2016. godini. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša provodi Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona za period 2015.-2017. godina. Aktivnosti se odnose na financiranje i sufinanciranje različitih projekata kojima se doprinosi realizaciji mjera energetske efikasnosti.


SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Novih pet ministara u Vladi USK-a

Skupština Unsko-sanskog kantona razriješila je u nedjelju, 29. januara, pet ministara u Vladi USK-a i imenovala pet novih, a podršku imenovanju i novim ministrima dali su poslanici SDA, SBB-a, DF-a, Laburističke stranke i Amir Murić, poslanik SDP-a.

Smjenom ministara iz redova SDA i SBB-a i podrškom imenovanju novih ministara, koji su predstavljeni kao nestranački ljudi i eksperti, Skupština Unsko-sanskog kantona konačno je potvrdila dugo najavljivanu rekonstrukciju "manjinske" Vlade premijera Rošića.

Zahvalivši se na angažmanu smijenjenim ministrima, premijer Rošić najavio je da će kantonalna izvršna vlast nastaviti raditi na sveukupnom poboljšanju prilika u ovom kantonu. On je u Skupštini USK-a kazao kako je zadovoljan radom sada već smijenjenih ministara, ali da je jednostavno morao imenovati njihove nasljednike. Njih će zamijeniti novi ministri: Anel Ramić u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Zlatka Šepić u Ministarstvu financija, Ilfad Medić u Ministarstvu privrede, Sanela Ćenanović u Ministrstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Salih Mesiću Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike.


KANTONALNI ZVANIČNICI POSJETILI OO RVI CAZIN

Kvalitetnije zdravstvene usluge

Organizaciju RVI u Cazinu posjetili su Husein Rošić, premijer USK-a, Dževad Malkoč, ministar za pitanje boraca, Sabid Lipović, šef Službe boračko-invalidske zaštite, federalni poslanik Esad Bašagić i Almin Handanagić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Almin dr Handanagić dao je konkretne prijedloge kako poboljšati zdravstvene usluge ovoj populaciji, kao što su bolji pristup banjskom liječenju, laboratorijska dijagnostika, pitanje premija RVI radi izmjene odluke o neposrednom učešću, a posebno se osvrnuo na djecu poginulih boraca i oslobađanje plaćanja premije ove populacije bez obzira na godine starosti.

U vezi s tim, rečeno je, menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a će pripremiti potrebna normativno pravna akta i uputiti ih Vladi i Skupštini USK-a.

U VLADI USK-A

Potpisan Granski kolektivni ugovor sa Sindikatom zdravstvenih radnika USK

Salih Mesić, ministar zdravlja u Vladi Unsko-sanskog kantona i Mirsad Muhamedagić, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika USK-a, u utorak, 21. marta ove godine, potpisali su Granski kolektivni ugovor. Potpisivanje je upriličeno u kabinetu premijera USK Huseina Rošića koji je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo što je ovaj proces priveden kraju.

- Očekujem da će primjenom Kolektivnog ugovora materijalni status zdravstvenih radnika ubuduće biti puno bolji - naglasio je premijer Rošić.

- Nama sada, po potpisivanju Kolektivnog ugovora, predstoje pregovori s poslodavcima jer treba uskladiti sva normativna akta s ovim dokumentom, a to se odnosi na pravilnike o radu, provedbu satnice od 37,5 umjesto dosadašnjih 40 sati rada sedmično. Sve novine je potrebno uskladiti i sa Zakonom o radu. Ja očekujem da bi već od 1. maja mogli pristupiti samoj primjeni Granskog kolektivnog ugovora koji smo zaključili. Za nas je ovo veliki pomak. Ovaj ugovor znači povećanje ukupnih primanja svih zdravstvenih radnika USK-a što nije bilo od 2007. godine. Očekujem da će na Skupštini USK, koja bi trebala zasjedati u petak, 24. marta, biti usvojen Budžet USK za 2017. godinu kao i Program rada i Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2017. godinu. Ukoliko ovi materijali budu podržani, više nema nikakvih smetnji da se krene s implementacijom Granskog kolektivnog ugovora i da se isti počne primjenjivati, kako sam rekao, već od 1. maja ove godine, naglasio je Mirsad Muhamedagić, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika USK.


NAKON NAJAVE KOMPANIJE “ARIFAGIĆ INVESTMENT” D.O.O. KOZARAC O PREKIDU SVAKE POSLOVNE SURADNJE S OPĆINOM BOSANSKI PETROVAC

Načelnik Zlatko Hujić ostao zatečen

Vijest da kompanija “Arifagić Investment” d.o.o. Koza-rac, najveći investitor od rata na ovamo na području bosanskopetrovačke općine, raskida sve ugovore potpisane s Općinom Bosanski Petrovac, a posebno Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta Oraško brdo i Prkosi, zaključenog 2015. godine, zatekla je mnoge, a posebno Zlatka Hujića, općinskog načelnika.

Dolazak kompanije “Arifagić Investment” koja se bavi stočarstvom, tačnije uzgojem norveških goveda, a koja je u Norveškoj izuzetno uspješna, prvo na područje grada Prijedora a potom u Bosanski Petrovac, bila je poput bajke. Ovaj investitor je razvojnim programom vlastitog poduzeća na području općine Bosanski Petrovac obećavao mnogo, od višemilionskih investicija do zapošljavanja na desetine novih radnika s tog područja, a sve bi rezultiralo konačnim razvojem općine Bosanski Petrovac. Sve je dobro krenulo, ali nažalost, kako to ovdje prečesto biva, nije potrajalo.

Izmještanje grla do kraja ove i početkom naredne godine

S novonastalom situacijom investitor je obavijestio općinskog načelnika Zlatka Hujića, ali i Visokog predstavnika u BiH, predstavnika EU u BiH, jedan dio zapadnih ambasada, uputit će, kaže, dopis i Ambasadi Norveške u BiH, Vladi Kraljevine Norveške i poslovnim partnerima iz te zemlje, a sve kako bi neke buduće investitore upozorio da na vrijeme zaobi|u općinu Bosanski Petrovac kao mjesto ulaganja, jer to je općina u kojoj vijećnička većina kontrolira sve procese i o svemu odlučuje. Svim čestitim gra|anima Bosanskog Petrovca i poštenim općinskim vijećnicima koji su željeli dobro svom narodu Arifagić se iskreno zahvaljuje na dosada-šnjoj suradnji.


AMBASADOR ŠVEDSKE ANDERS HAGELBERG POSJETIO BOSANSKI PETROVAC

Spremni izdvojiti 800.000 eura za prečišćivače

U kabinetu načelnika Bosanskog Petrovca Zlatka Hujića upriličen je prijem za Andersa Hagelberga, ambasadora Kraljevine Švedske u našoj zemlji. Razgovaralo se o projektima koji se realizraju u Bosanskom Petrovcu u kojima je učestvovala Švedska vlada preko razvojne agencije SIDA, kao i o nekim budućim projektima te o trenutnoj situaciji i aktualnim problemima u Bosanskom Petrovcu.

- Jedno od pitanja o kojem smo razgovarali je pomoć Švedske Bosanskom Petrovcu u izgradnji sistema prečišćavanja otpadnih voda za koji smo spremni izdvojiti 800.000 eura. Razgovarali smo i o mogućnostima za investicije naročito u poljo-privredni sektor, gdje već postoje dobri primjeri, a to je investitor koji je došao iz Norveške. Siguran sam da će predstavnici općine stvoriti najbolje moguće uslove da se taj investitor i dalje razvija. Razgovarali smo dalje o stanju šuma, i tu sam izrazio svoju zabrinutost. Rješenje je da se donese dobar zakonski okvir. Našu ćemo suradnju svakako i nastaviti - kazao je ambasador Hagelberg.

Načelnik Hujić se zahvalio na dolasku, na interesu i dobrom poznavanju stanja u našoj općini. Posebno je izražena zahvalnost za financijsku podršku izgradnje postrojenja za prečišćivanje otpadnih voda, kao i njihovu podršku u aktivnostima donošenja Zakona o šumama Federacije BiH, odnosno izvršenja presude Ustavnog suda u korist Bosanskog Petrovca.


U POSJETI PREMIJERU HUSEINU ROŠIĆU BORAVIO AMBASADOR TURSKE U BIH HALDUN KOČ

Obostrana želja i interesi za jačanje buduće suradnje

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona, u petak, 17. marta, primnio je ambasadora Turske u BiH Halduna Koča. Sastanku su prisustvovali i Nijaz Hušić, predsjedavajući Skupštine USK-a te kantonalni ministri privrede i obrazovanja Ilfad Medić i Sanela Ćenanović.

U izjavama za medije premijer Rošić i ambasador Koč su istakli kako je susret protekao u prijateljskom i srdačnom razgovoru, a teme su se uglavnom ticale dosadašnje suradnje i učešća Turske u mnogim projektima na području Unsko-sanskog kantona. Riječi je bilo i o budućoj suradnji, prvenstveno u u oblasti poljoprivrede i turizma.

- Unsko-sanski kanton ima velike potencijale kada su u pitanju turističko-ugostiteljski kapaciteti, oblast drvne industrije i već smo odredili timove koji će raditi na tome. Za nas je u ovom momentu vrlo ohrabrujuće da su gosti iz Turske iskazali interes za jačanje buduće suradnje, ne samo u oblasti ekonomije već kada su u pitanju i infrastrukturni projekti, ali i projekti u oblasti kulture i obrazovanja - naglasio je Rošić.

Zadovoljstvo razmjenom mišljenja s premijerom Rošićem izrazio je i Haldun Koč, ambasador Turske u BiH.

- Razgovarali smo o tome šta bi mogao biti najveći potencijal za buduće turske investitore na ovom području i ovom prilikom smo dobili veoma važne informacije. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je potvrđena i usuglašena uzajamna volja i spremnost da se u narednom periodu identificiraju i razviju zaista ozbiljni projekti kroz koje će se oslikavati i dobra politička suradnja između Turske i Bosne i Hercegovine - naglasio je ambasador Koč.


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK-A

Citološkoj ordinaciji dr. Murić je plaćeno 100.000 KM, a ne 660.000 KM

Na pisanja pojedinih portala o navodnoj uplati 660.000 KM Citološkoj ordinaciji dr. Murić Cazin za pružene usluge citologije u prvih šest mjeseci 2016. godine, reagiralo je rukovodstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja USK. Naime u utorak, 7. marta, sazvana je pres konferencija na kojoj je Almin Handanagić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, sa suradnicima kategorički odbacio te navode.

- Ugovor, koji je zaključen na godišnjem nivou, između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK i Citološke ordinacije dr. Murić Cazin je definiran na iznos od maksimalno 100.000 KM za pružanje usluga citologije, što je određeno i Programom zdravstvene zaštite. Ukoliko ova ordinacija u toku godine pruži usluge iz pomenute oblasti u manjem iznosu od 100.000 KM Zavod plaća manje. Međutim, ako pruži usluge u većem iznosu Zavod nije ugovorom vezan da plati iznos preko 100.000 KM i taj rizik više potrošnje preuzima pružalac usluga.


PRIVREDNICI IZ BIH NA TRADICIONALNOM DRUŽENJU U BEČU

Krajiškim firmama treba prilika i suradnja

Tradicionalno druženje privrednika, u organizaciji Bošnjačke nacionalne fondacije (BNF) i Bosanskog akademskog društva (BAK), na kojem su se sreli vlasnici i direktori bosanskih i austrijskih firmi u građevini, a koji su inače iz Bosne i Sandžaka, održano je nedavno u Beču.

Adnan Bajrić, PR menager Agencije IBC koja zastupa i predstavlja krajiške firme u DACH regionu, zahvalio se privrednicima na odzivu i rekao da krajiškim firmama ne treba pomoć nego prilika, kao ni sažaljenje nego suradnja, na obostrano zadovoljstvo.

- Oni koji jednom rade s nama, nastavljaju suradnju i preporučuju nas i drugim firmama, pa tako godinama surađujemo i izvozimo Austrijancima i Nijemcima, koji su nakon prve posjete našoj firmi i proizvodnim pogonima odustali i od traženja bankovnih garancija, jer su vidjeli o kakvoj se firmi radi - kazao je Kasim Alagić, tehnički direktor Limometala koji već četvrtu deceniju uspješno posluje ne samo u BiH i na Balkanu, nego i u EU, a s vremena na vrijeme izvozi i na Istok te Skandinaviju.

Hakija Halkić vlasnik firme Halko, obavijestio je prisu-tne da drugu deceniju ova firma postoji i iz godine u godinu bilježi rast u proizvodnji i prodaji građevinskog materijala. Ima ispostavu u Ljubljani i proizvodi stiropor konkurentan i u EU.

Predstavljeni su i drugi krajiški brandovi u građevini I-Crni, Horozović pvc, Tehno-plast, 2B Selotejp, Rolo max… sa svim potrebnim certifikatima i bankovnim garancijama na kvalitet i rok isporuke.

Adnan Bajrić je pozvao nove i stare prijatelje i partnere u Bosansku krajinu, koja je dijelom i evropska, i koja ima bisere Unu i Sanu, rekavši da su Krajišnici bolji domaćini nego gosti.


BORAČKA ZGRADA U BIHAĆU

Stanari na useljenje čekaju sedam godina

Stanari boračke zgrade u bihaćkom naselju Ozimice I na završetak gradnje čekaju više od sedam godina. Još u decembru prošle godine, nakon što je preuzeo mandat, novi gradonačelnik Šuhret Fazlić ugostio je predstavnike stanara boračke zgrade STO II koji još uvijek čekaju da usele u svoje stanove, a potom je prilikom obilaska zgrade obavio razgovore i s predstavnicima Javne ustanove "Stanouprava" Bihać, kao investitora, i sa izvođačem radova. Želeći blagovremeno informirati stanare, na drugom sastanku održanom protekle sedmice gradonačelnik je upoznao stanare s novim saznanjima i informacijama.

- Ono što sa sigurnošću mogu reći je da će Gradska uprava u Budžetu za 2017. godinu planirati 280.000 KM za boračku zgradu. Siguran sam da će to Gradsko vijeće prihvatiti i čim se Budžet usvoji prebacit ćemo 100.000 KM operativnih sredstava kako bi se radovi početkom građevinske sezone mogli nastaviti. Budžetom USK-a je također predviđeno nekih 200.000 KM, što bi uz naplatu dva poslovna prostora i uplatom obaveznog učešća stanara čiji su stanovi završeni, moglo biti dovoljno da se ta financijska konstrukcija zatvori i radovi na toj zgradi završe - istaknuo je gradonačelnik.


IMA LI AKTUALNA VLAST PODRŠKU U SUPŠTINI USK-A?

Vlada neće dozvoliti anarhiju i radit će u punom kapacitetu

Dnevni red 28. sjednice podržalo je sedam zastupnika SDA, tri DF-a, dva SBB-a, dva Laburističke stranke i jedan zastupnik SDP-a, protiv je glasalo sedam zastupnika A-SDA, tri SDP, tri SDA te po jedan zastupnik SBB-a i DNZ-a. U Skupštini USK trenutno vlada pat-pozicija (15:15) te će oba bloka, sasvim sigurno, nastojati steći naklonost barem jednog ili dva zastupnika iz suprotnog tabora.

Loša poruka

Jedan blok predvodi SDA koja će pokušati produžiti vijek trajanja aktualne Vlade Huseina Rošića, dok je na čelu drugog opoziciona A-SDA koja bi sastavljanjem skupštinske većine, prema svemu sudeći, trebalo da krene u rekonstrukciju kompletne vlade na čelu s premijerom Rošićem.

Vlada premijera Huseina Rošića, sudeći prema onom što se dešavalo u skupštinskoj sali u ponedjeljak, 13. februara, za kada je zakazana 28. redovna sjednica koja je prekinuta zbog neizglasavanja dnevnog reda, više nema podršku u kantonalnoj zakonodavnoj vlasti. No, premijer je uvjeren da je riječ o trenutno krizi i da će vrlo brzo pronaći rješenje za sadašnje stanje. Posljednja dešavanja, drži Rošić, neće utjecati na planske aktivnosti Vlade USK-a koja će, prema njegovim riječima, nastaviti raditi u punom kapacitetu.

- Vlada neće dozvoliti anarhiju i ovom prilikom pozivam sve one koji u proteklih nekoliko mjeseci stalno obavještavaju javnost kako će urušiti sistem, neka donesu 16 potpisa. Do tada, međutim, treba raditi. Ovo je loša poruka građanima. Vlada Federacije urgentno šalje dopise u kojima traži mišljenja o Zakonu o radu, što je vrlo bitan zakon koji regulira radno-pravni status, a poslanici u Skupštini USK-a, suzdržani ili ne, podržavaju dnevni red na kojem su i ove tačke bez ikakve argumentacije.


OTVORENE PRIJAVE ZA PROJEKT

“U zdravoj školi zdrava djeca”

U oktobru prošle godine, Merkur BH osiguranje, vizualnim i sadržajnim rebrendingom najavilo je nove projekte usmjerene ka djeci i poboljšanju njihovih prehrambenih i životnih navika. Pod okriljem projekta ''U zdravoj školi zdrava djeca''' organizirali su besplatne sportsko-zdravstvene preglede za djecu u četiri bh. grada te besplatne škole plivanja i skijanja za djecu SOS dječjih sela u BiH.

- Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a po broju pretilih ljudi, Bosna i Hercegovina je na petom mjestu u svijetu i drugom u Europi, što nisu dobre vijesti. To je razlog zašto smo odlučili mijenjati svijest ljudi, počevši od najmlađe djece. Projekt "U zdravoj školi zdrava djeca" želi promovirati zdravi stil života, posebno zdravu ishranu. Pozivamo sve osnovne škole iz Bosne i Hercegovine da nam pošalju projekte koji će objasniti kako da se unaprijedi zdravlje djece kroz razne aktivnosti, šta da učine danas za bolje sutra.


VLADA USK-A ISPLATILA POTICAJE ZA BILJNU PROIZVODNJU

U prioritetu stabilizacija budžeta i privredni zamah

Vlada Unsko-sanskog kantona u novom izmijenjenom sastavu održala je u četvrtak, 02. februara, 44. redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, razmatrala Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje kantonalnog pravobranioca te Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor pravobranioca.

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona, nakon obavljene rekonstrukcije Vlade na prvom kolegiju naglasio je da očekuje da će se izmijenjeni tim brzo uhodati i nastaviti po programu koji je ova Vlada zadala sebi za 2017. godinu. Prije svega to se odnosi na aktivnosti na potpunu stabilizaciju budžeta i stvaranje uslova za unaprjeđenje privrednog razvoja Unsko-sanskog kantona, odnosno da se od sanacijskog budžeta krene prema razvojnom, na prevenciju i borbu protiv korupcije, reformu zdravstva i rješavanje nagomilanih problema u ovoj oblasti i na smanjenje postotka nezaposlenosti otvaranjem novih radnih mjesta ulaganjem u razvoj malih i srednjih poduzeća, otvaranje prerađivačkih kapaciteta u suradnji s privatnim sektorom, izradu programa zapošljavanja pripadnika boračkih populacija i programa poticaja za prvo zapošljavanje.

Iz Vlade USK-a su saopćili da je u utorak, 31. januara, počela isplata decembarskih plata za budžetske korisnike. Plate su prvo dobili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a narednih dana nastavlja se isplata ličnih primanja za ostale korisnike budžeta. U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva počela je isplata poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta USK-a za 2016. godinu za biljnu proizvodnju. Na račune proizvođača s područja kantona, koji ostvaruju pravo na poticaje, uplaćeno je sveukupno 926.205 KM.


NAČELNICI HALITOVIĆ, OGREŠEVIĆ I DURAKOVIĆ POTPISALI SPORAZUM

Zajednički centar za održivo upravljanje otpadom

Načelnici općina Bosanska Krupa, Cazin i Bužim te direktori javnih komunalnih preduzeća iz ovih općina potpisali susporazum o uspo-stavljanju zajedničkog centra ili poduzeća za održivo upravljanje otpadom. U sklopu je to međuopćinskog projekta kojeg podržavaju Švicarska agencija za razvoj (SDC) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Prva faza projekta koja se završava polovinom ovog mjeseca podrazumijeva izradu investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju i postepeno zatvaranje deponije Meždre - Vlaški do, uređenje platoa za nabavku i montažu cestovne mostne vage te potpisivanje sporazuma koji znači uspostavu i funkcioniranje zajedničkog centra. U prvoj fazi centar će biti financiran srazmjerno vlasničkoj strukturi putem uloženih sredstava osnivača i iz prihoda centra ostvarenih po osnovu odobrenih novčanih sredstava, grantova i donatora. Nakon investicijske faze centar će se financirati također iz donatorskih sredstava i grantova, ali i iz prihoda naplaćenih pružanjem usluga.

OBRTNIČKA KOMORA USK ODRŽALA IZBORNU SKUPŠTINU

Enes Arapović novi predsjednik

U Bihaću je u subotu, 18. marta, održana Izborna skupština Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Umjesto dosadašnjeg predsjednika OK USK Šemsudina Bajrića, tu dužnost u narednom mandatnom periodu obnašat će Enes Arapović. Arapović se zahvalio na ukazanom povjerenju i istaknuo kako će se, sukladno zakonskim propisima, nastaviti boriti za prava obrtnika kako bi mogli razvijati posao i biti uspješniji u onom što rade. Ovom prilikom usvojeni su: Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Obrtničke komore USK-a za proteklu godinu kao i Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu.


OPOZICIJA U VELIKOJ KLADUŠI

Stotinu dana kladuške sramote

Opozicijske stranke u Općinskom vijeću Velika Kladuša održale su konferenciju za novinare simboličnog naziva "100 dana kladuške sramote" na kojoj su se obratili predstavnici Stranke demokratske akcije, Demokratske narodne zajednice, Kluba vijećnika Pokrenimo Kladušu i Stranke demokratske aktivnosti. Učesnici konferencije osvrnuli su se na 100 dana rada aktualnih lokalnih vlasti.

U proteklih nešto više od tri mjeseca aktualna vlast u Velikoj Kladuši ništa nije uradila osim što se bavila kadroviranjem u općinskim organima i javnim poduzećima koja su u nadležnosti Općine. Općinski budžet nije donesen u zakonskom roku. Sve aktivnosti koje bi se trebale provoditi na poboljšanju standarda građana odavno su zamrle, kazali su na press konfereciji opozicijski vijećnici.


EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA O IDENTIFIKACIJI MOTORNIH VOZILA

Globalni problem traži poseban pristup u rješavanju

Krađa motornih vozila spada u krivična djela teške krađe a velika vrijednost vozila predstavlja i osnovni pokretački motiv za izvršioce ovog krivičnog djela. Problem se usložnjava i time što izvršioci ovog krvičnog djela formiraju čitave međusobne povezane "segmente jedinstvenog lanca" a koji se kreće od oduzimanja vozila, njegovog prebacivanja u druge države, ponovnog registriranja uz krivotvorene dokumente te promjena više vlasnika u kratkom vremenskom periodu. Iako je u Unsko-sanskom kantonu ova problematika sporadična i u trendu je opadanja, krađa vozila predstavlja globalni problem koji traži poseban pristup u rješavanju. Međunarodni nivo povezanosti auto-mafije mora biti praćen povezanošću policija različitih država.

S tim u vezi u Bihaću je održana edukacija policijskih službenika MUP-a USK-a, a predavanje o identifikaciji motornih vozila održali su certificirani policijski službenici koji su završili ovakvu vrstu obuku.


BUŽIMLJANI PROSLAVILI DAN OPĆINE

Zajedno unaprijediti razvoj i vratiti jedinstvo

Svečanom akademijom i sjednicom Općinskog vijeća u sali Centra za kulturu, sport i informiranje Bužimljani su obilježili 20. februara - Dan općine. Tim povodom priređen je svečani prijem, a potom je delegacija na turbe generala Izeta Nanića i poginulih boraca 505. viteške bužimske brigade položila cvijeće i proučila fatihu te posjetila Muzej sobu 505. vbbr.

više..


PREDSTAVNICI UNIJE STUDENATA RAZGOVARALI S MINISTRICOM ĆENANOVIĆ

Usvojiti Zakon o studentskom standardu

Ministrica obrazovanja USK-a Sanela Ćenanović razgovarala je s predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Bihaću o dosadašnjoj suradnji te mogućnostima za njeno unapređenje. Predstavnici sudenata ovom su prilikom posebno aktualizirali potrebu donošenja Zakona o studentskom standardu. Novim zakonskim prijedlogom planirano je izdvajanje jedan posto budžeta Univerziteta za Uniju studenata, što će biti značajno povećanje koje će olakšati rad i djelovanje ove asocijacije. Usvajanje ovog zakona zasigurno će donijeti olakšanje studentima jer će im u značajnoj mjeri olakšati obrazovanje, s obzirom da u Bihaću, kao univerzitetskom gradu, još uvijek nisu stvoreni odgovarajući uslovi za ovu populaciju, kao što je to u drugim većim gradovima.


INTERVJU / IZDVOJENO/: ŠEMSUDIN BAJRIĆ PREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE USK

Nacionalni park - velika šansa za obrtnike

Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona poslovnu 2016. godinu, prema riječima prvog čovjeka ove institucije Šemsudina Bajrića, završila je dosta uspješno. Pored redovnih aktivnosti, a to podrazumijeva dnevni prijem i pružanje pomoći i do deset obrtnika, uspješno su realizirali niz drugih aktivnosti vezanih za obrtništvo USK-a.

više..


PREMIJER ROŠIĆ NA RADNOM SASTANKU U SJEDIŠTU FEDERALNE VLADE U SARAJEVU

U nadležnostima kantona četiri reformske oblasti

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, zamjenica premijera i federalna ministrica financija Jelka Milićević i zamjenik premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Vesko Drljača s premijerima i ministrima financija svih deset kantona u Federaciji BiH razgovarali su u ponedjeljak, 23. januara, o provedbi aktivnosti utvrđenih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu u razdoblju od 2015. do 2018. godine.

Aktualizirana je, također, provedba Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u BiH u vezi s fiskalnom politikom, s posebnim osvrtom na parafiskalne namete. Sastanak koji je održan u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu sazvan je jer i od aktivnosti kantona u značajnoj mjeri ovisi pozicija BiH na putu ka Europskoj uniji i realizacija zadataka proisteklih iz Reformske agende.


ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA PREMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Peticiju potpisalo 353 građana

Peticija za oslobađanje plaćanja premije zdravstvenog osiguranja za djecu do navršene 15. godine, učenika i redovnih studenata do 26. godine, koju je potpisalo 353 građana USK-a, upućena je Vladi i resornom ministarstvu USK. Pismo podrške za ovu peticiju stiglo je od 11 bosanskih nevladinih organizacija.

Peticijom se traži hitno usklađivanje kantonalnih propisa s federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kojim su spomenute ketegorije oslobođene plaćanja premije.

U peticiji se između ostalog kaže da, ukoliko Vlada USK-a, a primarno kantonalni resorni ministar, u roku od sedam dana ne usklade svoje akte, uslijedit će prijave federalnom i kantonalnom zdravstvenom inspektoru, Ministarstvu zdravlja FBiH, te nadležnom redovnom sudu.

kultura

BIHAĆ

Nagrada “Emin Huskić”

Uži programski kolegij Ra-diotelevizije Unsko-sanskog kantona, a u povodu 25. godišnjice nezavisnosti Bosne i Hercegovine, donio je odluku o ustanovljenju Novinarske nagrade "Emin Huskić". Novinarska nagrada nosit će ime novinara, urednika i direktora JP RTV USK, prerano preminulog Emina Huskića. Novinarska nagrada odnosit će se na novinarska ostvarenja u radio i televizijskoj produkciji te printanim medijima, a dodjeljivat će se uz godišnjicu Radio-televizije Unsko-sanskog kantona.


NARODNA BIBLIOTEKA SANSKI MOST

Obogaćen knjižni fond

Vrijedna donacija knjiga stigla je u Narodnu biblioteku u Sanskom Mostu. Riječ je o šest paketa knjiga čija je vrijednost procijenjena na oko sedam hiljada maraka. Donacija je stigla iz Fondacije „Kemal Bakaršić“ iz Sarajeva, koja već dugi niz godina pomaže kulturne ustanove na području Bosne i Hercegovine. Ove godine knjige su dobile biblioteke u Sanskom Mostu i Prnjavoru te još dvije bh. obrazovne ustanove. Radi se o različitoj literaturi, od stručnih knjiga do beletristike.

U Narodnoj biblioteci naglašavaju da ovakva donacija znači mnogo za obogaćivanje knjižnog fonda s obzirom na to da su prije više od dvije godine poplave uništile veliki broj naslova. Fondacija je ustanovljena u znak sjećanja na Kemala Bakaršića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu koji je preminuo prije 11 godina. Profesor Bakaršić bio je istaknuti stručnjak iz oblasti bibliotekarstva i informacijskih znanosti, koji je u svom dugogodišnjem naučnom i akademskom radu, osim na matičnom fakultetu, svoje znanje prenosio studentima različitih usmjerenja u BiH i svijetu.

MANIFESTACIJA U GRAZU OKUPILA BOŠNJAKE

Učvrstiti veze, njegovati tradiciju i običaje

Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji, džemat Bošnjak Graz, povodom obilježavanja 7. godišnjice postojanja organizirao je dvodnevnu kulturno-vjersku manifestaciju koja je okupila Bošnjake širom Austrije i BiH, a ponajviše Krajišnike. Inače, cilj ove manifestacije je učvrstiti vezu između dijaspore i BiH, njegovati tradiciju i vjerske običaje.

Manifestaciju podržava grad Graz i nekoliko tamošnjih političkih partija. Općina Graz financira projekt za pomoć mladima u obrazovanju koji se realizira kroz džemat Bošnjak, a njime su obuhvaćeni učenici i studenti svih nacionalnosti. Cjelokupan program i upoznavanje s infrastrukturnim sadržajima s kojima džemat raspolaže vodio je predsjednik džemata Edvad Felić koji je goste upoznao s aktivnostima i vrijednostima ovakvog druženja. Upriličen je i prigodan program uz učenje Kur’ana od strane eminentnih hafiza, među njima i Emraha Litrića iz Bihaća.

Manifestaciji su prisustvovali Husein Rošić, premijer USK-a i Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova USK, Zikrija Duraković, načelnik općine Bužim, delegacije Bihaća i Cazina, predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Bihać, Nusret ef. Avdibegović izaslanik Reisul-uleme i zvanice iz društveno-političkog života Graza uz izaslanika gradonačelnika Helmutha Scheu-cha. Sa ove manifestacije poslana je poruka mira i suživota koji je utemeljen davno prije, jer Bošnjaci imaju posebno mjesto u ovoj zemlji i tako će i ostati, rečeno je u razgovoru predstavnika Graza i gostiju iz BiH.


PRVI KNJIGATON U BOSANSKOJ KRUPI

Čitajte da biste živjeli

Baš kao što je i zamišljen, Knjigaton je privukao veliki broj djece, te je još jednom pokazao da Bosanska Krupa ima čitalačku publiku i da je čitanje, ali i pisanje još uvijek "in". Knjigaton, prvo maratonsko čitanje u Bosanskoj Krupi, organizirano je u Teledomu gdje su se od jutra pa sve do kasno uvečer, ljubitelji lijepe riječi svih uzrasta družili i dijelili ljepote i mudrosti knjiga i onih koji ih pišu i čitaju.

Knjigaton je počeo u jutarnjim satima sa najmlađima u Dječjem vrtiću gdje su se čitale pjesmice i bajke. Iako mala, djeca su pokazala veliku mudrost i razumijevanje, ali i motivaciju da se Knjigaton i druženje uz čitanje opet ponovi.

Nešto kasnije, učenici Prve i Druge osnovne škole diskutirali su o knjigama, o onome što najviše čitaju. Voditeljica radionica, magistrica književnosti Azra Bećirević, s učenicima je razgovarala o osobnim izborima čitanja, te o pisanju i samostalnom stvaranju. Pojedini učenici su hrabro pročitali i svoja djela, te je tako svaka od četiri grupice od po 35 učenika, pokazala i donijela u Knjigaton nešto drukčije, nešto svoje i pozitivno, što vrijedi podijeliti sa svima onima koji nisu bili u prilici da to vide i čuju.

Organiziran je i Knjigaton za odrasle, kojih je bilo znatno manje, ali uz ugodno druženje i diskusiju o knjigama, književnosti, trenutnoj situaciji te mogućnostima unapređivanja i promoviranja knjige i pisane riječi uopćeno, okončano je prvo maratonsko čitanje. Sljedeći Knjigaton će možda biti organiziran već narednog mjeseca jer su i mali i veliki izrazili želju da se nešto ovako ponovi.

- Čitajte da biste živjeli, čitajte da biste mogli razmišljati svojom glavom i biti pokretači svojih sudbina i života - poruka je prvog bosanskokrupskog Knjigatona.


GRADSKA GALERIJA BIHAĆ

Otvorena izložba “Meta Journey”

Umjetnički kolektiv Artnauts osnovan je 1996. godine. Kolektiv povezuje umjetnike širom svijeta i kroz umjetnost problematizira globalne probleme sadašnjice. Izlagao je u muzejima, galerijama, na univerzitetima i javnim prostorima na četiri kontinenta te svojim djelovanjem privukao pažnju američke i internacionalne umjetničke kritike. Rad ovog kolektiva bazira se na angažiranoj praksi koja svoje utemeljenje pronalazi u socijalnim skulpturama Josepha Beuysa, konceptu kritičke svijesti Paula Freirea te definiciji aktivističke umjetnosti Nine Felshin.

Osnivač ovog kolektiva je dr. George Rivera, profesor umjetnosti na Odsjeku za umjetnost i istoriju umjetnosti Univerziteta Kolorado u Boulederu (SAD) zajedno s kolegama Garrisonom Rootsom, Dennisom Daltonom, Luisom Valdevinom i Beth Krenskyjem. Danas Artnauts broji oko 200 svojih članova iz zemalja diljem svijeta.

- Prvenstveno želim da se zahvalim Bosni i Hercegovni, gradu Bihaću i Gradskoj galeriji na izuzetnom gostopri-mstvu. Ova izložba je postavljena u dva dijela. Jedan dio se zove "Meta Journey" i taj dio čine radovi članova Artnautsa, a drugi dio izložbe čine radovi njihovih studenata na temu: Ko sam ja, šta je umjetnost, šta je domovina i zemlja - rekao je prof. dr. Rivera prilikom otvaranja izložbe.

komentari • kolumne
Bihać

UŽIVAJ NAŠE: DRUGA SEZONA KAMPANJE

Promocija prirodnog i turističkog potencijala

Kampanja "Uživaj naše" krenula je s drugom sezonom od 01. marta ove godine. Radi se o kampanji koja je pokrenuta u novembru 2015. godine, a koju provodi Agencija za marketing i produkciju "Trik" s partnerima i to Nacionalnim parkom "Una", Turističkom zajednicom USK-a te Privrednom i Obrtničkom komorom USK-a. Kampanja ima za cilj promociju prirodnog i turističkog potencijala Unsko-sanskog kantona. Pravo učešća imaju svi privredni subjekti iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Minimalno učešće je šest mjeseci, dakle od marta do septembra.

Generalni pokrovitelj kampanje je Grad Bihać, a sponzori su: Europharm apoteke, Jobstep d.o.o., Čavkunović BAU, Metro marketi, Karate klub Bihać, Čavkunović Trade, Bihaćka pivovara i Nacionalni park "Una".


DERVO SEJDIĆ, PREDSJEDNIK UDRUŽENJA KALI SARA, POSJETIO GRADSKU UPRAVU BIHAĆA

Neupitna podrška romskoj zajednici

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je s Dervom Sejdićem, predsjednikom Udruženja Kali Sara, o statusu i potrebama romske zajednice u Bihaću. Dosadašnja suradnja Gradske uprave i romske zajednice u Bihaću ocijenjena je zadovoljavajućom, budući da je grad Bihać kao lokalna zajednica u proteklim godinama, između ostalog, izgradila s partnerima i donatorima tri stambene jedinice u naselju Ružica.

- Gradska uprava Bihaća i u narednom periodu shodno svojim financijskim mogućnostima podržavat će svaki projekt koji za cilj ima jačanje položaja romske zajednice, s posebnim akcentom na obrazovanje. To smo do sada uradili zajedno s brojnim partnerima i rezultati su vidiljivi i na to smo svi ponosni - istakao je gradonačelnik Fazlić.


FIPA I FEDERALNO MINISTARSTVO TURIZMA ZAJEDNO U PRIVLAČENJU INVESTICIJA

Predstavljeno 100 projekata Vlade F BiH

FIPA u svojoj bazi kontakata posjeduje 6.700 potencijalnih investitora s kojima razgovara kroz različite komunikacijske kanale o mogućnostima ulaganja koje želi animirati da pokažu veći interes za projekte iz BiH. Među preko 500 investicijskih projekata i lokacija koje FIPA nudi stranim investitorima je i veći broj projekata iz oblasti turizma, za koje postoji veliki interes stranih investitora, rečeno je na sastanku direktora FIPA-e Gordana Milinića i federalne ministrice turizma Edite Đapo. Đapo je predstavila informaciju o 100 investicijskih projekata Vlade F BiH među kojima se nalaze projekti iz oblasti turizma i okoliša, te da Ministarstvo na čijem je čelu trenutno radi studiju o kreiranju reciklažnih dvorišta u F BiH.

Konstatirano je da u nizu investicijskih projekata, problemi ekološke prirode koče brži ulazak stranih investitora, među kojima su i neki energetski projekti vrijedni više milijardi KM. Dogovoreno je da FIPA i Ministarstvo zajednički učestvuju na konferencijama gdje se promoviraju projekti iz oblasti turizma i okoliša i nastoje privući što veći broj stranih investitora, te da se u ovoj godini organizira i investicijska konferencija o ulaganjima u turizam u Bosni i Hercegovini.

PODRŠKA GRADA BIHAĆA OMBUDSMENIMA ZA LJUDSKA PRAVA BIH

Uredovni dani ombudsmena dva puta mjesečno

Gradska uprava Bihaća dat će podršku za skoro otvaranje uredovnih dana Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH u gradu Bihaću. Istaknuto je ovo na prošlotjednom susretu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića sa ombudsmenima za ljudska prava BiH Jasminkom Džumhur i Ljubinkom Mitrovićem, te predstavnicima OSCE-a predvođenih Martinom Bianchiem, šefom Kancelarije OSCE-a u Drvaru.

Ističući da je za grad Bihać od izuzetne važnosti otvaranje uredovnih dana Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić kazao je da će to značiti jačanje pravnog sistema, odnosno ubrzano rješavanje i uklanjanje nedostataka koji su doveli do povreda ljudskih prava građana Bihaća, odnosno Unsko-sanskog kantona.


U ORGANIZACIJI NACIONALNOG PARKA UNA

Pripreme za 45. internacionalnu Una regatu

U prostorijama Nacionalnog parka Una u Bihaću održana je pres konferencija, na kojoj je direktor Amarildo Mulić govorio o pripremama za ovogodišnju 45. internacionalnu Una regatu, čiji je domaćin i organizator po treći put Nacionalni park Una.

Ovogodišnja Una regata održat će se od 26. do 29. jula. Rafteri će voziti u tri etape i to u prvoj od Martinbroda, gdje je i okupljanje učesnika, do Štrbačkog buka. Druga etapa je od Štrbačkog buka do Bihaća, a treća, četvrtog dana regate, vozit će se od Bihaća do Bosanske Krupe. Ovogodišnji suorganizatori su Vlada FBiH, Ministarstvo za okoliš i turizam FBiH, a u skorije vrijeme očekuje se i podrška Vlade USK te Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i sponzora.

Kotizacija će biti 40 KM (uračunata karta za koncert u Bihaću), a novost je da je otvorena mogućnost svim zainteresiranima za učešće u etapnim vožnjama. Tako je kotizacija za etape jedan i tri 15 KM, a za najzahtjevniju etapu dva, od Štrbačkog buka do Bihaća, 20 KM. Tokom trajanja Una regate bit će organizirani sportski susreti i zabavni programi u svim kampovima, a za sve učesnike u sva tri dana osigurana su tri obroka. Svi koji žele učestvovati, a ne posjeduju svoj čamac, opremu i skipera, mogu se javiti ovlaštenim rafting agencijama.

Iako raspolažu skromnim sredstvima, iz NP uputili su poziv sportskim klu-bovima iz regije, prvenstveno kajakašima, da se priključe ovogodišnjoj regati kako bi ova manifestacija zadržala pečat internacionalnog događaja.

Ove godine u organizaciji posebno će se inzistirati na sigurnosti svih učesnika te je u vezi s tim donesena odluka da u vrijeme trajanja regate u Nacionalnom parku Una budu zabranjene komercijalne plovidbe. Želja je organizatora svu pažnju usmjeriti na 45. Una regatu, kako bi se na što bolji način promovirao ovaj bitan turistički događaj ne samo za USK, već i cijelu BiH, i kako bi se na najbolji način prezentirali turistički, kulturni i gastronomski potencijali Nacionalnog parka Una i Unsko-sanskog kantona.


KANALIZACIONA MREŽA

Inspekcijska akcija “Priključak” od 15. marta

S ciljem boljeg informiranja građana Bihaća, Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove grada Bihaća obavještava sve poslovne subjekte (fizička i pravna lica) da se u narednom periodu planira intenzi-vna inspekcijska kontrola s ciljem provođenja Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda na području općine Bihać ("Sl.glasnik Općine Bihać" br. 7/13).

Članom 42. navedene Odluke propisana je obaveza priključenja unutarnje kanalizacije na sistem javne kanalizacije, na način da je nakon izgradnje sistema javne kanalizacije vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan priključiti se na sistem javne kanalizacije.

Stoga će Služba od 15. marta 2017. godine započeti akciju pod nazivom "Priključak" koja podrazumijeva vršenje inspekcijskih nadzora nad građanima koji svoju kućnu kanalizaciju nisu priključili na novoizgrađenu javnu kanalizacijsku mrežu u sklopu KfW projekta.

Akcija "Priključak" provodit će se na području mjesnih zajednica Kralje i Bakšaiš, te na drugim područjima na kojima je izgrađena javna kanalizacijska mreža, a građani ne žele izvršiti priključenje kućne kanalizacije. Nositelji planiranih aktivnosti su timovi koje čine komunalni inspektori i komunalni redari, a planirane aktivnosti će se provoditi u periodu od 15. marta do 31. maja 2017.godine u redovnom radnom vremenu te u dane vikenda po potrebi.


NA SVEČANOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA BIHAĆ URUČENE NAGRADE NAJZASLUŽNIJIMA U 2016. GODINI

Učinimo Bihać još boljim mjestom za život

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća Bihać i dodjelom priznanja i nagrada zaslužnim pojedincima i kolektivima, završeno je obilježavanje 757. rođendana grada Bihaća. U prisustvu čelnih ljudi Bihaća, USK-a, prijateljskih gradova i općina iz BiH i susjednih zemalja te građana Bihaća, prigodnim govorima obratili su se bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić i predsjedavajući Gradskog vijeća Davor Župa. Čestitajući svim dobitnicima nagrada i priznanja istakli su da svaka nagrada i priznanje koje je danas dodijeljeno treba da bude podstrek svima da Bihać učine još boljim mjestom za život.

- Posebnu energiju, znanje, trud i kreativnost imaju i naši laureati, oni koji ovaj grad čine oazom različitosti, drugačijim gradom. Stoga mi je izuzetna čast što su dobitnici ovogodišnjih nagrada osobe, udruženja i institucije koje su svojim marljivim radom, svojim doprinosom zajednici, obogatili sve nas. Stoga, vama, cijenjeni dobitnici nagrada grada Bihaća, želim reći hvala. Hvala što grad Bihać potičete i izazivate da bude ljepši, urbaniji, suvremeniji i otvoreniji , hvala što gradite i obogaćujete naš grad. Uvjeren sam da ćete to činiti i u narednom periodu i biti inspiracija novim naraštajima Bišćana da razvijaju i čuvaju svoj grad na obalama rijeke Une - kazao je gradonačelnik Fazlić.


GRADONAČELNICI BANJE LUKE I BIHAĆA

Poruke suradnje i prijateljstva

U banjolučkoj Gradskoj upravi održan je prvi zvanični sastanak delegacija gradova Banje Luke i Bihaća, koje su predvodili gradonačelnici Igor Radojičić i Šuhret Fazlić. Radojičić i Fazlić su uputili zajedničku poruku suradnje, prijateljstva i tolerancije između gradova u Bosni i Hercegovini, te izrazili zadovoljstvo zbog susreta u Banjoj Luci.

- Poruka iz Banje Luke je poruka suradnje. Nelogično je da imamo intenzivnu i dobru suradnju samo s lokalnim zajednicama izvan BiH, a da unutar zemlje nije bilo ovakvih kontakata. Mislimo da to treba proširiti i na ostale lokalne zajednice u BiH, jer imamo o čemu razgovarati. Isto tako, u našim uzavrelim političkim odnosima u BiH, koji su prepuni prepucavanja, pokazujemo da se može komunicirati na normalnoj i prijateljskoj osnovi - poručio je čelni čovjek Banje Luke.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić istakao je da s banjolučkim gradonačelnikom dijeli ista uvjerenja i da se ideja o ovom sastanku rodila odmah nakon završetka lokalnih izbora.

- Imamo iste planove i probleme. Znamo svi koliko je lako u BiH posvađati se i ne slagati se, a mi smo danas pokušali pronaći što više tema koje nas povezuju, pronaći što više rješenja za zajedničke probleme, a za dobrobit građana Banje Luke i Bihaća. Siguran sam da je ovo početak jedne izuzetne saradnje - rekao je gradonačelnik Fazlić.

Govoreći o konkretnoj suradnji dvaju gradova, Radojičić je rekao da svaki grad ima svoje dobre prakse i da svako od nas od onog drugog ima što naučiti.

- Cilj je da jedni druge upoznamo šta su dobre prakse u obje lokalne zajednice, vidjeti šta je ko bolje riješio i da učimo jedni od drugih. Razmijenili smo niz tema koje se tiču rada komunalnih službi, organizacije gradskih uprava i slično. Nije sramota pitati ako nešto ne znate. Ako smo išli u Beograd, Novi Sad, Zagreb i Ljubljanu da čujemo iskustva ovih gradova, onda nam nije strano i da upitamo naše komšije ako su nešto dobro uradili - zaključio je Radojičić.

Gradonačelnici Radojičić i Fazlić dogovorili su se da uskoro delegacija Banje Luke posjeti Bihać.


PREDSTAVNICI OSCE MISIJE U BIH U RADNOJ POSJETI UPRAVI NP “UNA”

Prepoznali rad, rezultate i važnost Nacionalnog parka

Alexander Chuplygin, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH sa suradnicima u okviru redovne radne posjete Unsko-sanskom kantonu, posjetio je Amarilda Mulića, direktora Nacionalnog parka Una u Bihaću.

Misija OSCE-a u BiH prepoznala je rad, rezultate i važnost Nacionalnog parka Una za ovaj dio BiH i iz tog razloga upriličen je sastanak s direktorom NP Una koji je prema njegovim riječima bitan partner OCSE-a u BiH.

Predstavnici OSCE-a aktualizirali su ovom prilikom brojna pitanja za koje su smatrali da su važna kako bi se bolje upoznali s dosadašnjim radom i planovima za budućnost, kao i eventualnim problemima koji utječu na normalan rad JP NP Una Bihać koji je upravitelj ovim zaštićenim područjem.

Chuplygin se interesirao i za ranije događaje koji se tiču izgradnje hidrocentrale u NP Una na što je direktor Mulić dao opširan osvrt i o ovom problemu. Istaknuto je kako sa aspekta zako-nskih propisa i planskih dokumenata takvi zahvati nisu predviđeni u području NP Una i prostornom planu područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH koji obuhvata i područje NP Una. Direktor Mulić je istaknuo kako mu zbog toga nisu jasne "prijetnje" hidrocentralama u akvatoriju NP Una obzirom da nisu planirane, a pri tome uvažavajući potrebu za proizvodnjom električne energije na neki drugi način. Međutim, Mulić je istaknuo kako su lokalno stanovništvo i stanovnici Pounja najveći zaštitnici rijeke Une i prirode općenito. Zaljubljenici u rijeku Unu smatraju da "priroda nema alternativu", a tu je Una na prvom mjestu.


NACIONALNI PARK UNA NA SAJMU TURIZMA U LJUBLJANI

Privučeni ljepotom Une

Alpe Adria Natour, sajam turizma u Ljubljani, zasigurno je jedan od najboljih u regiji i najuspješniji sajam na kojem je Nacionalni park Una učestvovao do sada.

Sa predstavljenom ponudom koju ima NP Una, te cijelo područje grada Bihaća i dijela Unsko-sanskog kantona, privukli smo neočekivani broj zainteresiranih potencijalnih gostiju, a isto tako i turističkih agencija. Mnogi znaju, neki su i bili, mnogi su nešto načuli o NP Una i Bihaću i cijelom našem kantonu, ali jedno je sigurno, svi su poželjeli doći.

Sa skromnim budžetom i štandom, na sajmu na kojem su mnoge nacionalne i lokalne turističke zajednice, gradovi i regije europskih država ulo-žili veliki novac, NP Una je uspio privući vrlo značajan broj zainteresiranih.

NP Una kao turistički brand, rijeka Una kao ljepotica i vrlo značajno prirodno dobro, Una kao jedina, privlači sve više turista. Slovensko tržište i zemlje u susjedstvu vrlo su bitne za našu ponudu. Rafting, mušičarenje, biciklizam, planinarenje, gastronomija, kampovi i smještajni kapaciteti, prezentacije prirodnih i kulturnih znamenitorsti pu-tem postojećih edukativnih programa su vrlo detaljno predstavljeni svakom gostu koji je prišao štandu NP Una i iskazao interes.

Ako je suditi po ovom sajmu, očekuje nas još jedna uspje-šna turistička sezona.


GRADSKO VIJEĆE BIHAĆ PODRŽALO PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA BBI GALERIJE

Struka i javnost kazat će svoje

Jednoglasnom podrškom, gradski vijećnici su na 5. sjednici GV Bihać održanoj u četvrtak, 26. januara, podržali Prijedlog odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta BBI galerije. Time su stvoreni uslovi zahvaljujući kojima će se detaljno izraditi urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju poslovnog objekta, kao i objekata lokaliteta te provesti procedura uključivanja javnosti.

Obraćajući se vijećnicima Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, istakao je da predloženu odluku smatra opravdanom kako bi grad Bihać i njegov centar dobio kvalitetan i stručan odgovor na predloženu gradnju objekta BBI galerije investitora BBI Real Estate.

Uskladiti s postojećim stanjem

- Sa aspekta urbanizma i uređenja grada ovaj prijedlog je itekako dobro došao, a s pravnog aspekta svi mi moramo znati da smo mi zemljište prodali pod određenim uslovima i moramo dobro voditi računa da budemo ozbiljni kada je ovaj slučaj u pitanju. S poslovnog aspekta svi znamo ko stoji iza ovog projekta i da je riječ o ozbiljnom investitoru kojeg je tadašnja gradska vlast tražila da dođe i kupi tu lokaciju, i stoga želim da prema investitoru budemo korektni kako god se ovo završilo. Bitno je također istaći da ćemo u toku izrade odluke uključiti struku i javnost u rješavanje ovog problema - kazao je gradonačelnik Fazlić.

Kako je istaknuto izgradnja na predmetnom lokalitetu, položaj građevinskih linija, planirane parking površine, kolski i pješački pristupi moraju se s posebnom pažnjom odrediti i uskladiti s postojećim stanjem, a posebno gledajući sa aspekta historijsko-graditeljskog i ambijentalnog naslijeđa kao i principa i uputa za rekonstrukciju, restauraciju, sanaciju i revitalizaciju objekta i to na način da se ne ugrožavaju osnovne funkcije stanovanja i poslovanja u susjednim objektima.

Nacrt projekta

Nakon što Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, uz pomoć struke i u dogovoru s investitorom, izradi nacrt urbanističkog projekta, isti ponovo mora doći pred gradske vijećnike na usvajanje.

Potom bi uslijedila javna rasprava uz mogućnost primjedbi, kritika i prijedloga svih relevantnih faktora i javnosti, nakon čega bi se pristupilo izradi konačnog urbanističkog projekta koji također, kao konačno rješenje, mora usvojiti Gradsko vijeće Bihać.

PARTNERSTVOM GRADA I RAZVOJNE AGENCIJE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Do novih razvojnih projekata u IT sektoru

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić održao je radni sastanak s čelnim ljudima Razvojne agencije i Privredne komore USK-a na kojem se razgovaralo o priključivanju grada Bihaća u aktivnosti projekta uspostavljanja " co-working" prostora za mlade IT stručnjake na području grada Bihaća. Prema riječima gradonačelnika Fazlića, Gra-dska uprava podržat će ovu ideju kroz pronalazak adekvatnog prostora koji bi se koristio u ovu namjenu.

- Već na prvom sastanku razmijenili smo neke ideje i dogovorili suradnju i za nas u Gradskoj upravi Razvojna agencija USK-a je od velikog značaja jer djeluje u Bihaću i kroz zajedničke projekte možemo ostvariti daleko bolju suradnju nego što je to bilo do sad. RA USK se trenutno nameće kao jedini ozbiljan faktor u oblasti prekograničnih projekata i projekata finanaciranih od strane EU i grad Bihać želi biti otvoren i surađuje sa svim institucijama čije djelovanje može donijeti pozitivne pomake - istakao je gradonačelnik Fazlić.

Istaknuvši zadovoljstvo spremnošću Gradske uprave da u narednom periodu ojača suradnju, Samir Jodanović, direktor RA USK-a, kazao je da posebno raduje činjenica da će grad Bihać zajedno sa RA i PK sinergijski djelovati s ciljem uspostavljanja centra za IT sektor.

- Na sastanku je dogovoreno i formiranje projektnog odbora koji bi rukovodio aktivnostima oko otvaranja prvog" co-working" prostora u sklopu kojeg će jedna od najvažnijih aktivnosti biti održavanje edukacija iz oblasti tehnologija - istakao je Jodanović.


BIHAĆKI GRADONAČELNIK ŠUHRET FAZLIĆ ODRŽAO RADNI SASTANAK S ARHITEKTIMA I PROJEKTANTIMA

Moramo uvažiti mišljenje struke i spriječiti daljnji urbicid

Istaknuvši zadovoljstvo održanim sastankom i spremnošću struke da u narednom periodu svoje znanje stavi na raspolaganje u funkciju planskog razvoja Bihaća, gradonačelnik Fazlić kazao je da je arhitektura odraz stanja društva i stoga će u narednom periodu ovoj oblasti posvetiti više pažnje s ciljem uvođenja reda.

- Konstatirali smo svi da je evidentno na sceni u proteklom periodu bio urbicid i ubijanje duše ovog grada i stoga sam odlučio prekinuti ovu praksu i da ja ne odlučujem kako će se graditi, već to trebaju odlučivati stručni ljudi i javno mnijenje. Čuo sam dosta dobrih prijedloga i uskoro ćemo ponovo održati sastanak na kojem ćemo neke stvari konkretizirati s ciljem poboljšanja stanja - kazao je gradonačelnik Fazlić.

Na vrh strane
DIREKTOR: Safet HRNJICA || IZVRŠNI DIREKTOR: Sanela PAŠAGIĆ || DTP: Osman DELIĆ, Antonija DURIĆ i Hilmija HRNJIĆ || NOVINARI: Nermina PIRALIĆ, Niha DŽANIĆ i Edin ALAGIĆ || LEKTORICA: Svjetlana ČELAN || RFS: Sajra DEDIĆ i JasminaDUJMOVIĆ || MARKETING: Amira HALILAGIĆ || SEKRETARICA: Irma KOVAČEVIĆ || VOZAČ: Elmin KOVAČEVIĆ || REDAKCIJA: +387 37 224-103 fax; 228-419 tel.: || RFS: 226-488 (tel/fax) || e:mail: usnovine@bih.net.ba || Izrada i uređenje web stranice: Osman DELIĆ