kanton • vlada

MEMORANDUM O SURADNJI PRIVREDNE KOMORE USK I UNIVERZITETA U BIHA]U

Obrazovanje mora pratiti potrebe tržišta rada

U ponedjeljak, 24. aprila, između Privredne komore Unsko-sanskog kantona i Univerziteta u Bihaću potpisan je Memorandum o suradnji kojim je potvrđena spremnost zajedničkog djelovanja u svrhu značajnijeg praćenja potreba tržišta rada na području USK-a. I ovdje je naglašeno da je realni sektor taj koji puni budžete i ako tu ima problema, posljedice trpe svi. A na prostoru Unsko-sanskog kantona problema ima puno, ne samo u oblasti ekonomije.


BOSANSKA KRUPA

Krupljani dobili moderni malonogometni teren

Na SRC "Ade" U Bosanskoj Krupi zvanično je otvoren još jedan malonogometni teren za treniranje i rekreativce. Investitor je Udruženje za razvoj sporta u Bosanskoj Krupi a teren je najviše napravljen za školu nogometa Feniks koja se preselila na ovo igralište.

Svečanom otvaranju prisustvovali su brojni klubovi koji su revijalno odigrali utakmice, a program je upotpunjen nastupom kulturno-umjetničkih kudova, te prigodnim sadržajima za najmlađe.


JEZERNICE KOD SANSKOG MOSTA

Novi asfalt

Naselje Jezernice dobilo je novi asfaltirani put u u dužini od 400 metara. Zahvaljujući suradnji mještana i općine Sanski Most, za potrebe ovog projekta osigurana su financi-jska sredstva od 42. 000 konvertibilnih maraka.

Mještani su cijeli projekt asfaltiranja financirali sa 20.000, a općina je osigurala preostalih 22.000 maraka, a za izvođača radova odabrana je firma "Kov Grad" iz Bužima. Radove su obišli načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, federalni poslanik Asim Kamber, i v.d. direktor Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Selvir Korlat.

Kako se radi o naselju koje se nalazi neposredno uz rijeku Sanu, ovaj dio grada među prvima je bio na udaru katastrofalne poplave koja se dogodila u maju 2014. godine.

Zbog izlijevanja rijeke Sane iz korita velike štete tom prilikom pričinjene su na stambenim objektima i na komunalnoj infrastrukturi, a velika oštećenja pretrpio je i put koji prolazi kroz ovo naselje.


MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA USK

Za boračke stipendije u ovoj godini 500.000 KM

Budžet Ministarstva za boračka pitanja u 2017. godini iznosi 3,777.000 KM, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 300.000 maraka. Usprkos toj činjenici, povećan je grant za stipendije na 500.000 KM i već na sljedećoj sjednici Vlade trebale bi se razmatrati izmjene Pravilnika o dodjeli stipendija, rekao je Dževad Malkoč, ministar za boračka pitanja USK.

Uz ovo planirano je 100.000 maraka kao pomoć u školovanju, 200.000 maraka za liječenje i 200.000 za socijalno ugrožene pripadnike boračkih populacija. Ministar naglašava da će se već od ponedeljka za ova sredstva moći podnositi zahtjevi u odjeljenjima boračko-invalidske zaštite u gradu Bihaću i općinama USK-a. Budžet Ministarstva jeste manji u odnosu na prethodnu godinu, međutim Malkoč kaže da će se nastaviti trend smanjenja dugovanja po raznim osnovama iz ranijih godina.


OTVORENE PRIJAVE ZA PROJEKT

“U zdravoj školi zdrava djeca”

U oktobru prošle godine, Merkur BH osiguranje, vizualnim i sadržajnim rebrendingom najavilo je nove projekte usmjerene ka djeci i poboljšanju njihovih prehrambenih i životnih navika. Pod okriljem projekta ''U zdravoj školi zdrava djeca''' organizirali su besplatne sportsko-zdravstvene preglede za djecu u četiri bh. grada te besplatne škole plivanja i skijanja za djecu SOS dječjih sela u BiH.

- Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a po broju pretilih ljudi, Bosna i Hercegovina je na petom mjestu u svijetu i drugom u Europi, što nisu dobre vijesti. To je razlog zašto smo odlučili mijenjati svijest ljudi, počevši od najmlađe djece. Projekt "U zdravoj školi zdrava djeca" želi promovirati zdravi stil života, posebno zdravu ishranu. Pozivamo sve osnovne škole iz Bosne i Hercegovine da nam pošalju projekte koji će objasniti kako da se unaprijedi zdravlje djece kroz razne aktivnosti, šta da učine danas za bolje sutra.

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

U Vladi USK tri nova ministra

Nakon samo tri mjeseca od posljednje rekonstrukcije, kantonalna izvršna vlast doživjela je novu rekonstrukciju. Krajem januara ove godine imenovano je novih pet ministara koji su, kako je isticano, kao eksperti u svojim resorima trebali pomoći Vladi USK-a da stvari u ovom dijelu BiH pomjeri s mrtve tačke i konačno krene putem prosperiteta.

Ovaj put premijer Rošić priznao je da ni on nije zadovoljan tako čestim smjenama unutar Vlade koju predvodi, ali da je to ipak način da se stabilizira zakonodavna i izvršna vlast i stanje u USK-u uopće, zamjerajući pritom opoziciji koja je prigovorila na štetnost čestih promjena u ključnim kantonalnim resorima.

Međutim, 16 poslanika je pojedinačnim izjašnjavanjem ipak podržalo još jednu rekonstrukciju Vlade, a većinom glasova dužnosti člana u Skupštini društva JP "US REG-DEP" d.o.o. Bihać razriješena je dr. Vildana Alibabić, koja je podnijela ostavku, a u Skupštini ovog društva predstavljala je Skupštinu USK-a.

Klub DF-a u Skupštini USK-a, kojeg je nedavno napustila poslanica dr. Nedima Zulić, pored Farka Hodžića i Ekrema Prošića dobio je i trećeg poslanika, Amira dr. Murića, koji je na ovoj sjednici najavio da će ubuduće djelovati unutar Kluba DF-a. Nakon što je brisan iz članstva SDP-a Murić je na prošloj sjednici najavio da će ubuduće djelovati kao nezavisni kandidat.


VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Zamah privredi i nova radna mjesta

Na prijedlog Zlatke Šepić, ministrice financija, Vlada Unsko-sanskog kantona je na 65. redovnom zasjedanju u Bihaću razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina. Zakon je usklađen sa federalnim u dijelu koji propisuje da kod ugovora o doživotnom izdržavanju prijenos prava vlasni-štva na davatelja izdržavanja može biti odgođen do smrti primatelja uzdržavanja, što znači da se ugovorom o doži-votnom izdržavanju može ugovoriti da moment prijenosa vlasništva bude za života primaoca izdržavanja, odnosno odmah nakon zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju kojim se obavlja prijenos vlasništva nad nekretninama.

Vlada je usvojila i Prijedlog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za 2017.- 2019. godinu na području Unsko-sanskog kantona. Rješenjem Vlade imenovana je interresorna radna grupa koja je izradila ovaj plan. Aktivnosti su razvrstane kroz pet operativnih ciljeva definiranih Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i i predstavljaju prijedlog aktivnosti koje su jasno precizirane kroz multisektoralni pristup i koje su objektivno provedive u zacrtanom periodu implementacije.

više u štampanom izdanju Krajine


KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU BORA^KIH POPULACIJA, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA / IZDVOJENO /

Program rada za 2017. godinu uskoro na dnevnom redu Vlade i Skupštine USK

Vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona na jednoj od narednih sjednica trebale bi se očitovati o Programu rada Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu. Čim bude ispoštovana ova zakonska procedura uslijedit će realizacija kredita za stambeno zbrinjavanje, ali i druge predviđene aktivnosti. Prema riječima Almira Tutića, v.d. direktora Kantonalnog fonda ni ove godine se neće značajnije odstupati od djelovanja u ranijem periodu.

- Upravni odbor Fonda je odobrio Program rada za 2017. godinu i ja očekujem da će Vlada, a potom i Skupština USK-a u najskorije vrijeme razmatrati taj dokument kako bi mi mogli ići prema našim krajnjim korisnicima, bilo da se radi o kreditnim sredstvima za stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje ili o interventnim sredstvima najugroženijim licima iz navedenih kategorija. Kada je riječ o projektima kreditiranja dogradnje, sanacije i adaptacije porodično stambenih objekata, a radi se o prvoj kreditnoj liniji, interes je i dalje veći od stvarne mogućnosti Fonda.

U 2017. godini su planirani i projekti kreditiranja i kupovine individualnih stambenih jedinica u sferi stambenog zbrinjavanja RVI od 90 posto do 100 posto. U tom segmentu je planirano 10 kredita u iznosu od 15.000 do 40.000 KM sa kamatnom stopom od četiri posto na 10 godina otplate, za što će Kantonalni fond obezbijediti 400.000 KM. Izmjenom Pravilnika omogućit će se osobama iz reda RVI od 90 posto do 100 posto, koje prvi put rješavaju svoj stambeni problem (kupnjom stambene jedinice), da mogu aplicirati za kreditna sredstva po drugoj kreditnoj liniji. Po istom osnovu u 2017. godini je planirana dodjela 10 kredita za porodice šehida i poginulih boraca. Za tu namjenu Fond će također obe-zbijediti 400.000 KM.

Više u štampanom izdanju Vaše „Krajine”


BIHAĆ

Potpisan ugovor za asfaltiranje ulica u okviru KFW projekta

Potpisivanjem ugovora s izvođačem o asfaltiranju ulica u kojima je završen Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda stvorene su pretpostavke da se u narednim danima krene sa asfaltiranjem ulica u užem dijelu Bihaća. Ugovor su u prisustvu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića potpisali Edina Osmanović, direktorica Zavoda za prostorno uređenje Bihać, i Renata Behić, u ime izvođača firme Sanny Boy Bihać.

-Nakon provedene procedure koja je pokrenuta još u septembru prošle godine mi smo potpisali ugovor i izvođač će već sutra biti uveden u posao i počet ćemo s pripremom za asfaltiranje Ceravačkih brda i Bužimske ulice, a potom slijede ostale ulice koje će izvođač predati Zavodu nakon završetka postavljanja kanalizacijske mreže - istakla je direktorica Osmanović.

Zadovoljstvo potpisivanjem iskazao je i gradonačelnik Šuhret Fazlić kazavši da je Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za Bihać najvažniji infrastrukturni projekt u posljednje dvije decenije. On je posebno istakao zadovoljstvo činjenicom da je izvođač radova maksimalno osigurao poštivanje zakona u oblasti radnih odnosa i zaštite na radu svojih radnika , čime se šalje poruka odgovornosti i ozbiljnosti svih učesnika u ovom za grad Bihać generacijskom projektu.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi skoro 1,5 miliona KM, a predviđeno je asfaltiranje skoro 12 kilometara lokalnih saobraćajnica na kojima su se izvodili radovi u okviru Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.


KRAJINA NE ODUSTAJE OD UNSKE PRUGE

Najavljena investicija vrijedna 2,5 miliona marakaM

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić razgovarao je u Sarajevu s generalnim direktorom Željeznica F BiH Enisom Džafićem. Sastanku je prisustvovao i ministar u Vladi Federacije BiH Šemsudin Dedić, a razgovarano je o oživljavanju željezničkog saobraćaja na prostoru Krajine.

Premijer Rošić i federalni ministar Dedić ukazali su na potrebu da se Unska pruga stavi u funkciju. Na žalost, do danas nisu učinjeni značajni koraci da se pruga osposobi unatoč njenom značaju i prometnosti u vrijeme bivše države. S obzirom i na sve izraženije zanimanje potencijalnih ulagača za funkcioniranjem željezničkog saobraćaja u području u kojem žele investirati, pitanje osposobljavanja pruge nameće se, naglašeno je, među infrastrukturne prioritete.

Direktor Džafić najavio je aktivnost na elektrifikaciji pruge na ovom području, investiciju za koju je planirano 2,5 miliona maraka. Zajednički je dogovoreno da se pitanje oživljavanja trase Unske pruge delegira na državni nivo, s obzirom da se to pitanje mora rješavati u partnerstvu sa susjednom Hrvatskom sa kojom dijeli trasu. Ono što Željeznice F BiH mogu i hoće realizirati jest uvođenje turističke linije. Turistički voz saobraćao bi područjem Nacionalnog parka "Una" što bi bilo od značaja za turističku privredu ovog kraja, rečeno je.

TURSKI “GALATA LOKUM”

Investira četiri miliona maraka

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastao se s Hasanom Gulyuzom, direktorom kompanije TGT d.o.o. Galata Lokum, koja u okviru projekta Galata Garden želi investirati četiri miliona KM u organsku proizvodnju Federacije Bosne i Hercegovine, pri čemu bi se otvorilo 150 radnih mjesta.

Ministar Dedić je pozdravio planove ove kompanije te je izrazio svesrdnu podršku Ministarstva u realizaciji projekta.

Galata Garden će biti projekt fokusiran na plasteničku organsku proizvodnju salate, čeri paradajza i jagoda uz pomoć najsuvremenijeg sistema navodnjavanja, a proizvodi bi bili plasirani na tržišta regiona i EU.

Predstavnici Galata Lokum-a trenutno su u potrazi za zemljištem u F BiH koje pogoduje ovoj vrsti proizvodnje.


ODLUKOM KANTONALNOG SUDA U BIHAĆU ASMIR EF. FATKIĆ DOBIO SPOR

Medžlis IZ Bihać nije vlasnik džematske kuće u Klokotu

Asmir ef. Fatkić, imam u džematu Klokot nakon deset godina pravne borbe sa Medžlisom IZ Bihać nedavno je dobio pravnu bitku kada je u pitanju spor oko vlasništva nad džematskom kućom u džematu Klokot i njegov daljnji boravak u ovom objektu.

- Kantonalni sud je 10. marta ove godine potvrdio raniju presudu Općinskog suda u Bihaću kojom je dokazano da Medžlis IZ Bihać nije vlasnik spomenute nekretnine, koju su gradili mještani, i kao takav nema pravo mene i moju porodicu deložirati. Iako sam u međuvremenu dok traje sva ova hajka na mene isključen iz IZ i zabranjeno mi je da radim kao imam, voljom svojih džematlija, svojih Klokoćana, ja cijelo vrijeme pošteno i odgovorno obavljam tu dužnost jer na tome su oni insistirali i dandanas me podržavaju u životu i radu.


ODRŽANA 7. SJEDNICA OV BOSANSKE KRUPE

“Arifagić Investment” osniva firmu “FA-Pučenik”

Na 7. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa razmatrane su odluke koje se tiču izvršenja općinskog budžeta, funkcioniranja javnih ustanova, daljeg razvoja firme "Arifagić Investment" kao i rada organa uprave.

Bosanskokrupski vijećnici jednoglasno su usvojili zaključak o davanju saglasnosti vlasniku firme "Arifagić Investment" Trnopolje da prenese sva prava i obaveze iz ugovora iz juna prošle godine na novu firmu koju pod nazivom "FA-Pučenik" osniva u Bosanskoj Krupi. Ovim je činom još jednom potvrđena spremnost općine Bosanska Krupa za prihvatanje investicija i opredijeljenost za ubrzani razvoj privrede. Inače, na Pučeniku se nastavlja uređenje farme, očekuju se prva zaposlenja nakon registracije firme, a prva grla norveških goveda najesen.


TURSKI INVESTITOR NAMJERAVA POKRENUTI DRVNO-PRERAĐIVAČKU FABRIKU

Interes za ulaganje u Bihaću

Azem Gungor, predstavnik turske firme Yildiz Entegre, razgovarao je s kantonalnim i gradskim zvaničnicima o mogućnostima ulaganja na području grada Bihaća.

U razgovoru sa Huseinom Rošićem, premijerom USK, njegovim savjetnikom Salihom Dedićem i ministrom privrede Ilfadom Memićem te pomoćnikom gradonačelnika Bihaća Nijazom Lipovačom, Gungor je iskazao interes turske kompanije za pokretanje drvno-prerađivačke fabrike na ovom području.

Predstavnik turske kompanije i predstavnici Kantona i Gradske uprave obišli su više lokacija u Bihaću koje bi odgovarale traženim kriterijima za ovu investiciju.

kultura

BIHAĆ

Nagrada “Emin Huskić”

Uži programski kolegij Radiotelevizije Unsko-sanskog kantona, a u povodu 25. godišnjice nezavisnosti Bosne i Hercegovine, donio je odluku o ustanovljenju Novinarske nagrade "Emin Huskić". Novinarska nagrada nosit će ime novinara, urednika i direktora JP RTV USK, prerano preminulog Emina Huskića. Novinarska nagrada odnosit će se na novinarska ostvarenja u radio i televizijskoj produkciji te printanim medijima, a dodjeljivat će se uz godišnjicu Radio-televizije Unsko-sanskog kantona.


NARODNA BIBLIOTEKA SANSKI MOST

Obogaćen knjižni fond

Vrijedna donacija knjiga stigla je u Narodnu biblioteku u Sanskom Mostu. Riječ je o šest paketa knjiga čija je vrijednost procijenjena na oko sedam hiljada maraka. Donacija je stigla iz Fondacije „Kemal Bakaršić“ iz Sarajeva, koja već dugi niz godina pomaže kulturne ustanove na području Bosne i Hercegovine. Ove godine knjige su dobile biblioteke u Sanskom Mostu i Prnjavoru te još dvije bh. obrazovne ustanove. Radi se o različitoj literaturi, od stručnih knjiga do beletristike.

U Narodnoj biblioteci naglašavaju da ovakva donacija znači mnogo za obogaćivanje knjižnog fonda s obzirom na to da su prije više od dvije godine poplave uništile veliki broj naslova. Fondacija je ustanovljena u znak sjećanja na Kemala Bakaršića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu koji je preminuo prije 11 godina. Profesor Bakaršić bio je istaknuti stručnjak iz oblasti bibliotekarstva i informacijskih znanosti, koji je u svom dugogodišnjem naučnom i akademskom radu, osim na matičnom fakultetu, svoje znanje prenosio studentima različitih usmjerenja u BiH i svijetu.

NOĆU MUZEJU – NOĆ NAUKE I AKTIVIZMA

Krajišnici u Zemaljskom muzeju

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava "Civitas" i Zemaljski muzej BiH u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizirali su trodnevni program "Noć u muzeju - noć nauke i aktivizma" za učenike osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine.

U programu je učestvovalo 213 učenika i 52 nastavnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Iz našeg kantona učestovali su učenici OŠ Gornje Prekounje - Ripač: Emina Delić, Erna Alibegović, Ismet Tutić i Ismar Omanović s nastavnikom Amirom Smajićem, zatim srednjoškolci JU Mješovite srednje škole iz Bihaća, JU Gimnazije "Bihać" i JU Gimnazije Cazin sa profesoricama Tamarom Malkoč i Aldijanom Poprženović i profesorom Elmedinom Ljubijankićem i nastavnikom Smajićem tako|er su učestvovali u ovom programu i na jedan drugačiji način se upoznali s historijom, kulturom i eksponatima Zemaljskog muzeja i kroz izradu Murala mira jasno rekli NE svim oblicima nasilja.

"Noć u Muzeju 2017." svečano je otvorila ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.

Edukativni dio programa organiziran je u četiri laboratorije, a novosti ovogodišnjeg programa bile su improvizirane spavaonice u muzejskim prostorima u kojima su prenoćili svi učesnici programa i na taj način generacija učenika 2016/17. postala je prva koja je prespavala u Zemaljskom muzeju i time otvorila novu eru muzejske pedagogije u BiH.

Uz radionice u laboratorijima arheologije, etnologije, ornitologije i morskoga svijeta, učenici srednjih škola su izradili i Mural mira. Učenici su bili podijeljeni u četiri grupe, četiri istraživačke laboratorije. Svi učenici su imali priliku provesti po 45 minuta u svakom od laboratorija. Srednjoškolci su učestvovali u radionici Corpus Delicti, gdje su se kroz interaktivnu igru upoznali sa detaljima Batonovog ustanka, a zatim sa osnovama kustoskog posla. U etnološkoj radionici su se upoznali sa metodom izrade grnčarije na ručnom grnčarskom kolu, a u odjeljenju za prirodne nauke saznali su više o morfologiji zuba ajkula i raža, dok su u ornitološkoj radionici učili o sovama. Na kraju su dobili certifikate o uspješno završenom programu.


MANIFESTACIJA U GRAZU OKUPILA BOŠNJAKE

Učvrstiti veze, njegovati tradiciju i običaje

Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji, džemat Bošnjak Graz, povodom obilježavanja 7. godišnjice postojanja organizirao je dvodnevnu kulturno-vjersku manifestaciju koja je okupila Bošnjake širom Austrije i BiH, a ponajviše Krajišnike. Inače, cilj ove manifestacije je učvrstiti vezu između dijaspore i BiH, njegovati tradiciju i vjerske običaje.

Manifestaciju podržava grad Graz i nekoliko tamošnjih političkih partija. Općina Graz financira projekt za pomoć mladima u obrazovanju koji se realizira kroz džemat Bošnjak, a njime su obuhvaćeni učenici i studenti svih nacionalnosti. Cjelokupan program i upoznavanje s infrastrukturnim sadržajima s kojima džemat raspolaže vodio je predsjednik džemata Edvad Felić koji je goste upoznao s aktivnostima i vrijednostima ovakvog druženja. Upriličen je i prigodan program uz učenje Kur’ana od strane eminentnih hafiza, među njima i Emraha Litrića iz Bihaća.

Manifestaciji su prisustvovali Husein Rošić, premijer USK-a i Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova USK, Zikrija Duraković, načelnik općine Bužim, delegacije Bihaća i Cazina, predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Bihać, Nusret ef. Avdibegović izaslanik Reisul-uleme i zvanice iz društveno-političkog života Graza uz izaslanika gradonačelnika Helmutha Scheucha. Sa ove manifestacije poslana je poruka mira i suživota koji je utemeljen davno prije, jer Bošnjaci imaju posebno mjesto u ovoj zemlji i tako će i ostati, rečeno je u razgovoru predstavnika Graza i gostiju iz BiH.


PRVI KNJIGATON U BOSANSKOJ KRUPI

Čitajte da biste živjeli

Baš kao što je i zamišljen, Knjigaton je privukao veliki broj djece, te je još jednom pokazao da Bosanska Krupa ima čitalačku publiku i da je čitanje, ali i pisanje još uvijek "in". Knjigaton, prvo maratonsko čitanje u Bosanskoj Krupi, organizirano je u Teledomu gdje su se od jutra pa sve do kasno uvečer, ljubitelji lijepe riječi svih uzrasta družili i dijelili ljepote i mudrosti knjiga i onih koji ih pišu i čitaju.

Knjigaton je počeo u jutarnjim satima sa najmlađima u Dječjem vrtiću gdje su se čitale pjesmice i bajke. Iako mala, djeca su pokazala veliku mudrost i razumijevanje, ali i motivaciju da se Knjigaton i druženje uz čitanje opet ponovi.

Nešto kasnije, učenici Prve i Druge osnovne škole diskutirali su o knjigama, o onome što najviše čitaju. Voditeljica radionica, magistrica književnosti Azra Bećirević, s učenicima je razgovarala o osobnim izborima čitanja, te o pisanju i samostalnom stvaranju. Pojedini učenici su hrabro pročitali i svoja djela, te je tako svaka od četiri grupice od po 35 učenika, pokazala i donijela u Knjigaton nešto drukčije, nešto svoje i pozitivno, što vrijedi podijeliti sa svima onima koji nisu bili u prilici da to vide i čuju.

Organiziran je i Knjigaton za odrasle, kojih je bilo znatno manje, ali uz ugodno druženje i diskusiju o knjigama, književnosti, trenutnoj situaciji te mogućnostima unapređivanja i promoviranja knjige i pisane riječi uopćeno, okončano je prvo maratonsko čitanje. Sljedeći Knjigaton će možda biti organiziran već narednog mjeseca jer su i mali i veliki izrazili želju da se nešto ovako ponovi.

- Čitajte da biste živjeli, čitajte da biste mogli razmišljati svojom glavom i biti pokretači svojih sudbina i života - poruka je prvog bosanskokrupskog Knjigatona.


GRADSKA GALERIJA BIHAĆ

Otvorena izložba “Meta Journey”

Umjetnički kolektiv Artnauts osnovan je 1996. godine. Kolektiv povezuje umjetnike širom svijeta i kroz umjetnost problematizira globalne probleme sadašnjice. Izlagao je u muzejima, galerijama, na univerzitetima i javnim prostorima na četiri kontinenta te svojim djelovanjem privukao pažnju američke i internacionalne umjetničke kritike. Rad ovog kolektiva bazira se na angažiranoj praksi koja svoje utemeljenje pronalazi u socijalnim skulpturama Josepha Beuysa, konceptu kritičke svijesti Paula Freirea te definiciji aktivističke umjetnosti Nine Felshin.

Osnivač ovog kolektiva je dr. George Rivera, profesor umjetnosti na Odsjeku za umjetnost i istoriju umjetnosti Univerziteta Kolorado u Boulederu (SAD) zajedno s kolegama Garrisonom Rootsom, Dennisom Daltonom, Luisom Valdevinom i Beth Krenskyjem. Danas Artnauts broji oko 200 svojih članova iz zemalja diljem svijeta.

- Prvenstveno želim da se zahvalim Bosni i Hercegovni, gradu Bihaću i Gradskoj galeriji na izuzetnom gostopri-mstvu. Ova izložba je postavljena u dva dijela. Jedan dio se zove "Meta Journey" i taj dio čine radovi članova Artnautsa, a drugi dio izložbe čine radovi njihovih studenata na temu: Ko sam ja, šta je umjetnost, šta je domovina i zemlja - rekao je prof. dr. Rivera prilikom otvaranja izložbe.

komentari • kolumne
Bihać

BIHAĆ DOMAĆIN VELIKE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

Europski put Bosne i Hercegovine

Paneuropska unija Bosne i Hercegovine svoju će godišnju konferenciju održati u Bihaću od 19. do 21. maja ove godine. Tema ovogodi-šnje konferencije, koja će okupiti više od 100 sudionika iz cijele Europe ali i naše zemlje, je Bosna i Hercego-vina: Korak do statusa zemlje kandidata - Možemo li ubrzati proces?

O europskom putu Bosne i Hercegovine, trenutnoj situaciji u zemlji, regiji, ali i cijeloj Europi između ostalih će govoriti: predsjednik Međunarodne paneuropske unije Alain Terrenoire, ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije prof. dr. Pavo Barišić, zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, član Predsjedništva Međunarodne paneuropske unije i počasni predsjednik Paneuropske unije Bosne i Hercegovine mons. prof. dr. Franjo Topić, šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark, premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, dopredsjednik Međunarodne Paneuropske unije i predsjednik Austrijskog paneuropskog pokreta Karl von Habsburg, bivša zastupnica u Europskom parlamentu i aktualna predsjednica Robert Schuman instituta Doris Pack, dopredsjednik Međunarodne Paneuropske unije i predsjednik Hrvatske paneuropske unije akademik Mislav Ježić, član Predsjedništva Međunarodne Paneuropske unije i predsjednik Njemačke paneuropske unije Bernd Posselt, ali i Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu; novinar Goran Milić, poduzetnica Amna Popovac, Zekerijah Smajić; novinar i stručnjak za europske politike, psiholog i politički analitičar Srđan Puhalo i mnogi drugi.

DELEGACIJA GRADSKE UPRAVE BIHAĆA POSJETILA KOMPANIJU “LASER”

U planu širenje proizvodnje

Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića delegacija Gradske uprave Bihać posjetila je privredno društvo Laser d.o.o. Bihać. Posjeta je organizirana s ciljem povezivanja grada Bihaća kao jedinice lokalne samouprave s preduzećima koja posluju na području grada, a od značaja su za lokalnu zajednicu i njen daljni razvoj. Krajnji cilj posjete jeste analiza postojećeg stanja i projekcije razvoja preduzeća s posebnim akcentom na poslove koji su u nadležnosti grada.

Laser je osnovan 1997. godine i prvih godina je obavljao djelatnost trgovine na malo kuhi-njskim namještajem i opremom za kuhinje. Od 2012. godine poduzeće je prešlo u vlasništvo švicarskog holdinga i od tada se konstantno razvija i održava postojeće kapacitete. Pored proizvodne hale ima i dva prodajna salona u Bihaću.

- Trenutno Laser ima oko 100 stalno zaposlenih radnika i uredno izmiruje sve obaveze državi i uposlenicima. Cjelokupni asortiman kuhinjskog namještaja i elemenata se izvozi na strano tržište (Švicarska) i u druge zemlje EU, dok je dio proizvodnog programa i montaže namijenjen za domaće kupce na području grada i USK-a- kazao je Almir Dizdarević, zamjenik generalnog direktora.

Poteškoće u poslovanju se ogledaju u činjenici da poduzeće već izvjestan period ima potrebu za proširenjem postojećih kapaciteta, budući da u sadašnjem pogonu nije moguće povećanje proizvodnje zbog nedostatka potrebnog prostora za nabavku novih mašina i opreme.

Sadašnji pogon je kapaciteta 10.000 m² površine objekta, a njihove potrebe zadovoljila bi kupovina državnog zemljišta u gradskom vlasništvu za izgradnju novog objekta površine oko 40.000 do 50.000 m² i to po mogućnosti van urbanog područja grada.

Predstavnici Gradske uprave istakli su predstavnicima Lasera da će s ciljem davanja neophodne podrške unapređenju razvoja i poslovanja poduzeća, putem resorne službe odmah pribaviti raspoložive podatke o slobodnim nekretninama na području Bihaća koje bi mogle biti interesantne Laseru za kupovinu.


DELEGACIJA GRADSKE UPRAVE POSJETILA PROSTORE KOMBITEKSA

Oživjeti resurse, objekte i imovinu

Nakon posjete privrednom društvu Laser, delegacija Gradske uprave Bihać posjetila je prostore privrednog društva Kombiteks. U razgovoru sa Šefikom Smlatićem, stečajnim upravnikom, istaknuta je spremnost Gradske uprave za povezivanjem s preduzećima koja su od značaja za lokalnu zajednicu i njen dalji razvoj. Šefik Smlatić, koji je na funkciji stečajnog upravnika više od godinu dana, u svom obraćanju istakao je da je Kombiteks s proizvodnjom u potpunosti stao 2002. godine.

- Danas, uposleni u Kombiteks d.d. u stečaju čine ogro-mne napore da godinama zapušteni industrijski kompleks očuvaju od daljeg propadanja. Mi ne možemo vratiti u život firmu koja je otišla u stečaj, ali zato možemo resurse, objekte i imo-vinu staviti u funkciju kroz jedan novi oblik djelatnosti, da se uvode nove tehnologije i uopće nije važno da li će to biti ista djelatnost, bitno je da ovo što je ostalo od Kombiteksa sutra bude u funkciji i da zapošljava ljude - kazao je Smlatić.

Konačni cilj Uprave je da se po ulasku u posjed novih investitora i stavljanja u funkciju istih, ovaj kompleks poslovnih objekata dobije naziv "Industrijsko-poslovna zona Kombiteks", a da ulica koja vodi u objekte dobije naziv "Ulica radnika Kombiteksa".

PARTNERSTVOM GRADA I RAZVOJNE AGENCIJE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Do novih razvojnih projekata u IT sektoru

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić održao je radni sastanak s čelnim ljudima Razvojne agencije i Privredne komore USK-a na kojem se razgovaralo o priključivanju grada Bihaća u aktivnosti projekta uspostavljanja " co-working" prostora za mlade IT stručnjake na području grada Bihaća. Prema riječima gradonačelnika Fazlića, Gradska uprava podržat će ovu ideju kroz pronalazak adekvatnog prostora koji bi se koristio u ovu namjenu.

- Već na prvom sastanku razmijenili smo neke ideje i dogovorili suradnju i za nas u Gradskoj upravi Razvojna agencija USK-a je od velikog značaja jer djeluje u Bihaću i kroz zajedničke projekte možemo ostvariti daleko bolju suradnju nego što je to bilo do sad. RA USK se trenutno nameće kao jedini ozbiljan faktor u oblasti prekograničnih projekata i projekata finanaciranih od strane EU i grad Bihać želi biti otvoren i surađuje sa svim institucijama čije djelovanje može donijeti pozitivne pomake - istakao je gradonačelnik Fazlić.

Istaknuvši zadovoljstvo spremnošću Gradske uprave da u narednom periodu ojača suradnju, Samir Jodanović, direktor RA USK-a, kazao je da posebno raduje činjenica da će grad Bihać zajedno sa RA i PK sinergijski djelovati s ciljem uspostavljanja centra za IT sektor.

- Na sastanku je dogovoreno i formiranje projektnog odbora koji bi rukovodio aktivnostima oko otvaranja prvog" co-working" prostora u sklopu kojeg će jedna od najvažnijih aktivnosti biti održavanje edukacija iz oblasti tehnologija - istakao je Jodanović.

Na vrh strane
DIREKTOR: Safet HRNJICA || IZVRŠNI DIREKTOR: Sanela PAŠAGIĆ || DTP: Osman DELIĆ, Antonija DURIĆ i Hilmija HRNJIĆ || NOVINARI: Nermina PIRALIĆ, Niha DŽANIĆ i Edin ALAGIĆ || LEKTORICA: Svjetlana ČELAN || RFS: Sajra DEDIĆ i JasminaDUJMOVIĆ || MARKETING: Amira HALILAGIĆ || SEKRETARICA: Irma KOVAČEVIĆ || VOZAČ: Elmin KOVAČEVIĆ || REDAKCIJA: +387 37 224-103 fax; 228-419 tel.: || RFS: 226-488 (tel/fax) || e:mail: usnovine@bih.net.ba || Izrada i uređenje web stranice: Osman DELIĆ