BUŽIM: Osigurana sredstva za prijevoz srednjoškolaca

Objavljeno: 19-09-2023 | 10:02

BUŽIM: Osigurana sredstva za prijevoz srednjoškolaca

Općina Bužim u školskoj 2023/24. godini finansirat će i sufinansirati troškove prijevoza redovnih učenika Mješovite srednje škole „Hasan Musić“ Bužim, pod uslovima i na način propisan odlukom o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza redovnih učenika u JU Mješovita srednja škola „Hasan Musić“ Bužim koju je donijelo Općinsko vijeće.

Za tu namjenu je u budžetu Općine osigurano 150 hiljada maraka.Pravo na finansiranje troškova prevoza u 100 % iznosu imaju onu učenici koji imaju prebivalište i pohađaju školu na području Općine Bužim i koji pripadaju jednoj od slijedećih kategorija: djeca bez roditeljskog staranja,djeca čija su oba roditelja nezaposlena,djeca sa invaliditetom, djeca samohranih roditelja,djeca korisnika stalne novčane pomoći,djeca ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca,neretnih invalida,civilnih žrtava rata a čija visina stalnih mjesečnih primanja u domaćinstvu ne prelazi jednu trećinu prosječne plate u FBiH.

Svim drugim učencima koji ne pripadaju navedenim kategorijama, a na osnovu podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije bit će sufinansirano  90 % plaćene mjesečne karte.

Da bi roditelj ili staratelj ostvario pravo na finansiranje i sufinansiranje učenika treba se javiti u srednju školu, gdje će završiti kompletnu proceduru i dobiti sve potrebne informacije.

Zakonski zastupnik djeteta dužan je dostaviti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u JU „Centar za socijalni rad“ Bužim na nadležno postupanje koji nakon utvrđivanja formalnih i materijalnih uslova donosi Rješenje o ostvarivanju prava na finaniranje i sufinansiranje troškova prijevoza učenika.

Još jedna jako bitna informacija za sve učenike je da su svoju mjesečnu kartu dužni dostaviti u JU „Centar za socijalni rad“ Bužim radi provođenja kontrole utroška doznačenih sredstava, kako bi se finansiranje i sufinansiranje moglo uplatiti na bankovni račun, te kako bi se ostvarilo pravo na finansiranje i sufinansiranje za naredni mjesec.

Isplata finansiranja i sufinansiranja se vrši na račun roditelja u banci u kojoj roditelj ima otvoren račun.

 – Želim se zahvaliti vijećnicima koji su podržali ovogodišnji budžet jer bez njihovog glasa ova stavka ne bi se mogla ni realizirati. Iskreno se nadamo da ćemo svi zajedno i u narednom budžetu osigurati sredstva kako bi  nastavili ovu dobru praksu i na taj način svim učenicima naše Mješovite srednje škole „Hasan Musić“ u Bužimu obezbijedili besplatnu ili dijelom sufinansirali mjesečnu kartu prijevoza. Na ovaj način želimo olakšati roditeljima sa troškovima školovanja, ali isto tako želimo da naši učenici iz završnih razreda osnovnih škola sa područja općine Bužim upisuju neki od smjerova u našoj Mješovitoj srednjoj školi. Moramo mijenjati i poboljšavati određene stvari, posebno kada su u pitanju naša djeca, učenici i studenti. Moramo im pružiti više pažnje, dati im podršku koju zaslužuju jer su oni naša budućnost, naglasio je Mersudin Nanić,  načelnik Općine Bužim.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.