DELEGACIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH KOD PREMIJERA RUŽNIĆA: Migracije među strateškim pravcima djelovanja

Objavljeno: 01/06/2023. 09:37

DELEGACIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH KOD PREMIJERA RUŽNIĆA: Migracije među strateškim pravcima djelovanja

Delegacija zastupnika Parlamentarne skupštine BiH, okupljena oko Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja PSBiH i članova Inicijative za stručnu parlamentarnu podršku (PESI) čiji rad podržava Međunarodni republikanski institute (IRI) sa sjedištem u Vašingtonu, posjetitila je Privremeni prihvatni centar za migrante na lokaciji Lipa kod Bihaća, sa ciljem sagledavanja stanja vezano za upravljanje migracijama u BiH.

Mustafa Ružnić, premijer USK sastao se sa delegacijom koju su činili zastupnici: Jasmin Emrić, Branislav Borenović, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Saša Čekrlija. U razgovoru sa premijerom Ružnićem članovi Kluba su temu migracija definisali kao jedan od strateških pravaca djelovanja te su, u proteklom periodu, pored posjete privremenim prihvatnim centrima u Blažuju i Ušivku i sada Lipi, obavili šire konsultacije sa nadležnim institucijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama ali drugim relevantnim akterima na temu migracija u Bosni i Hercegovini i prikupili relevantne informacije za dalji parlamentarni rad.

Imajući u vidu da je kanton pogođen poplavama koje su nanijele velike materijalne štete, zastupnici su ovom prilikom razgovarali i o trenutnom stanju na području kantona.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002