DELEGACIJA ZASTUPNIKA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNOM POSJETU GRADU BIHAĆU: Migrantska kriza i poplave u fokusu razgovora

Objavljeno: 02/06/2023. 09:59

DELEGACIJA ZASTUPNIKA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNOM POSJETU GRADU BIHAĆU: Migrantska kriza i poplave u fokusu razgovora

Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća u ponedjelajk, 29. maja ove godine, primio je u radni posjet delegaciju zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, okupljene oko Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja PS BiH i članova Inicijative za stručnu parlamentarnu podršku (PESI), čiji rad podržava Međunarodni republikanski institut (IRI) sa sjedništem u Vašingtonu.

Delegacija koju su činili: Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Branislav Borenović, Aida Baručija, Saša Čekrlija i Almedina Karić, prethodno je obišla privremeni prihvatni centar Lipa s ciljem sagledavanja stanja vezano za upravljanje migracijama u Bosni i Hercegovini. Članice i članovi Kluba su, kako je naglašeno ovom prilikom, temu migracija definirali kao strateški pravac djelovanja i jedna su od prvih delegacija koja je početkom 2019. godine, kada je migrantska kriza u gradu Bihaću i općini Velika Kladuša bila u punom jeku, posjetila sve prihvatne centre u Unsko-sanskom kantonu i jedni su od inicijatora uspostavljanja privremenog prihvatnog centra Lipa.

Broj migranata značajno smanjen

Tokom posjeta Unsko-sanskom kantonu 2019. godine su se uvjerili u težinu situacije koja je vladala tada. Šta su tačno zatekli najbolje je opisala zastupnica Aida Baručija, kada je tokom šetnje ulicama Bihaća, ostala zaprepaštena jer su na ulicama bili samo migranti, nigdje nije bilo naših sugrađana. Danas je, kako je rekla situacija obrnuta. Tokom boravka u Bihaću susreli su tek mali broj migranata a ulice su prepune Bišćana. Baručija je izrazila zadovoljstvo što je situacija sa ljudima u pokretu stavljena pod kontrolu i što građani Bihaća ali i drugih općina koje su imale velike probleme sa masovnim dolaskom migranata na ove prostore, napokon mogu normalno da žive i obavljaju svakodnevne poslove bez bojazni za vlastitu sigurnost, sigurnost svoje djece i imovine.

Činjenica je da na prostoru Unsko-sanskog kantona, prvenstveno u prihvatnim centrima Lipa i Borići koji su uspostavljeni na području grada Bihaća, boravi sve manji broj migranata što je članovima delegacije potvrđeno i iz Ureda za strance BiH.

Jedan od razloga je, kako je naglasio Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, pojačana kontrola granica od strane susjedne R Hrvatske, zbog čega je najvjerojatnije i došlo do promjene rute kretanja migranata. Broj lica u pokretu, kako je istaknuto, sada je u neku ruku zadovoljavajući i stavljen je pod kontrolu. Država, odnosno Ministarstvo sigurnosti BiH i Ured za strance, kao i međunarodne organizacije koje su uključene u ovaj proces, su uz značajna kašnjenja napokon uspjeli situaciju, koja je u jednom momentu prijetila da izmakne kontroli, staviti pod kontrolu i sada je ona na zadovoljavajućem nivou.

Edin Moranjkić, savjetnik gradonačelnika Sedića, goste je upoznao sa činjenicom da svi ranije doneseni zaključci na najvišem nivou, nisu provedeni a to se konkretno odnosi na strategiju upravljanja migracijama na području naše države, otvaranje prihvatnih centara na području cijele Bosne i Hercegovine kao i jačanje granice BiH sa susjednim državama.

Nužna uspostava kontrole nad migracijama na prostoru cijele BiH

Nije isključeno da se u dogledno vrijeme opet ne otvori neka ruta preko naše države do zemalja EU pa da se Bihać i druge pogranične općine nađu u sličnom problemu kao prije nekoliko godina.

Članovi Delegacije su saslušali domaćine i obećali, u okviru svojih ingerencija, poduzeti sve na ispunjavanju zaključaka čijom realizacijom će se napokon uspostaviti kontrola nad migracijama na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Zastupnici, koji su u Bihaću boravili 2019. godine, su čestitali Gradskoj upravi, svim službama, vladinim i nevladinim organizacijama, MUP USK, Vladi USK i svima koji su učestvovali u normalizaciji stanja, na lavovski odrađenom poslu, posebno u vrijeme kada država nije stala iza njih i kada su bili prepušteni sami sebi. Ono što je istaknuto jest činjenica da osim što se nastojalo obezbijediti sigurnost građana paralelno se radilo na poštovanju prava ljudi u pokretu. Krizno stanje trajalo je najmanje dvije godine ali ono što treba naglasiti jest činjenica da su građani Bihaća i ostalih dijelova Unsko-sanskog kantona unatoč svim problemima i tada pokazali veliku humanost i pomogli tim unesrećenim ljudima da prežive na njihovom putu do krajnjih destinacija.

Edin Kulenović, pomoćnik gradonačelnika, i šef Službe za civilnu zaštitu i stručne i zajedničke poslove, posebno je istakao bojazan od zaraznih bolesti koje su prijetile u vrijeme najveće migrantske krize. Istakao je aktivnosti koje je provodila Služba na čijem je čelu u suradnji sa JKP “Komrad”, MUP USK, CK Bihać i ostalima, kako bi smanjili taj rizik i stanje stavili pod kontrolu.

Grad Bihać je jedina lokalna zajednica u BiH koja je dala vlastito zemljište u svrhu izgradnje privremenog prihvatnog centra za migrante i uz angažman Ministarstva sigurnosti BiH i međunarodnih organizacija, izgrađen je kamp i stanje stavljeno pod kontrolu. Tu je i Centar Borići gdje su smještene rizične skupine. I tu je broj korisnika značajno smanjen i nema nikakvih problema sa upravljanjem ovim centrom.

Nedavno je građane Bihaća uznemirila pojava organiziranog vraćanja migranata iz R Hrvatske u kamp Lipa i izgradnja detencijskog centra na toj lokaciji u koji bi bili smješteni migranti koji su počinili teška krivična djela.

Kako su iz Ureda za strance informirali članove delegacije Parlamentarne skupštine BiH prilikom ovog posjeta, u detencijskom centru migranti će se moći zadržati najduže 72 sata i nakon obrade se prosljeđuju na daljnje postupanje državnim organima. Kapacitet detencijskog centra je maksimalno 12 osoba.

Majske poplave prouzročile višemilionske štete

Članove delegacije zastupnika Parlamentarne skupštine BiH zanimalo je i kakvo je stanje na području grada Bihaća nakon nedavnih majskih poplava, visine šteta nastalih uslijed poplava i sanaciji stanja na terenu.

Gradonačelnik Sedić je detaljno iznio podatke o stanju na terenu. Štete su ogromne kako na stambenim i pomoćnim objektima tako i na poljoprivrednim usjevima. Do 31. maja trajale su prijave šteta od poplava a nakon toga će stručne komisije pristupiti procjeni. Ovo su druge velike poplave koje su zadesile Bihać u svega šest mjeseci. Štete nastale uslijed decembarskih poplava su procijenjene na skoro milion KM. Iako tek slijedi procjena šteta nastalih tokom ovogodišnjih majskih poplava, izvjesno je da će one biti višemilionske jer su osim stambenih objekata ovog puta stradali usjevi, infrastruktura, bujične vode su uzrokovale brojna klizišta…

Grad Bihać je dobio interventnu pomoć s federalnog i državnog nivoa. Imaju obećanja da će po procjeni šteta biti iznađeni načini konkretne pomoći kako bi se šteta namirila. Ono na što je stavljen akcent, a što su podržali zastupnici je hitno poduzimanje preventivnih mjera, odnosno realizacija projekata koji će suzbiti ovakve negativne posljedice ubuduće.

Zastupnici Parlamentarne skupštine BiH su obećali da će sve prezentirane informacije detaljno sagledati i shodno ovlastima insistirati na iznalaženju rješenja vezano za obje problematike o kojima su razgovarali sa gradonačelnikom Bihaća i njegovim suradnicima.

 N. Piralić

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002