DVA NEUSPJEHA TUŽILAŠTVA USK: Policajci u Krajini su se “pozabavili sami o sebi”

Objavljeno: 16-03-2023 | 08:36

DVA NEUSPJEHA TUŽILAŠTVA USK: Policajci u Krajini su se “pozabavili sami o sebi”
Krajina, koja je u ratu bila poznata po brojnim herojima u uniformi, u poslijeratnom periodu nema sreću u uspostavljanju reda i zakona

Trenutno se najveći broj istražno-tužilačkih predmeta, prijava i posebnih istražnih radnji odnosi upravo na policiju ili, kako u Krajini kažu: “Pozabavili su se sami o sebi.”

Nekolicini policajaca se sudi za mito i korupciju u predmetu Nebo, a pored komesara Muje Koričića, kome se sudi zbog zloupotrebe položaja kod okolnosti penzionisanja, aktivni su predmeti i za druge rukovodeće ljude u policiji.

Žalba na presudu

Također, vodi se istraga o ukradenim novcima iz dokaznog materijala u Tužilaštvu, uz izuzeće Tužilaštva iz istrage, dok je iz drugih predmeta izuzeta policija USK-a. Najsvježiji primjer je slučaj Azura Terzića, koji je brutalno pretučen u okviru tržnog centra, odnosno diskoteke, a advokat porodice je izuzeće policije i dobio navodeći primjedbe da je komesar u upravnom odboru tog objekta, a sin komandira policije je bio zaposlen kao osiguranje diskoteke. Mnoštvo je direktnih ili indirektnih sumnjičenja, ali i konkretnih predmeta.

Takav slučaj nedavno je okončan oslobađajućom presudom. Radi se o predmetu protiv upravo navedenog komandira Policijske stanice Cazin Saida Ljubijankića.

Šerif Ljubijankić

On se teretio za zloupotrebu položaja na način da je građaninu Cazina Nerminu Pašiću vratio izuzeto oružje, te mu je na taj način pribavio korist o nepripadajućem pravu držanja oružja.

Tužilac u ovom predmetu, koji je i najaktivniji u brojnim predmetima potiv korupcije među kolegama u policiji, ujedno zamjenik glavne tužiteljice, Adnan Tulić se na oslobađajuću odluku suda žalio.

– Optuženi na ovaj način nisu koristili svoj položaj, nego su ga prekoračili, jer MUP uopšte nije ovlašten da vraća privremeno oduzete predmete, nego je to u nadležnosti suda, naveo je Tulić u žalbi.

Ipak, vijeće Kantonalnog suda njegovu je žalbu odbilo, potvrdivši oslobađajuću odluku kao pravosnažnu.

Naime, Osnovni sud nije našao da je igdje u zakonu propisano takvo krivično djelo, a i Vijeće kojim je predsjedavao sudija Osman Alibabić to potvrđuje u svom obrazloženju.

– Protupravnost je pravna kategorija i učesnici u postupku, kao što su tužilaštvo i sud, ne mogu se pozivati na puko ili formalno nenavođenje tačno određenog člana blanketnog propisa, zaključuje se u presudi.

Nakon što je pao prvi od brojnih predmeta protiv korupcije u policiji, a koje iz Tužilaštva USK-a slijede u nizu, postavlja se pitanje kakve su daljnje indicije.

Već nekoliko godina postoji loš odnos na relaciji između MUP-a USK-a i ovog tužilaštva. Taj problem stranke su iz sada već bivše osmorke isticale kao prioritet za rješavanje u okviru pregovora za formiranje većine i vlasti.

Jasmin Hušić iz Naše stranke je podsjećao da još “nemamo komesara policije” (nakon penzionisanja Koričića, načelnik uniformisane policije po službenoj dužnosti obnaša tu dužnost kao v. d), a još prije toga Halil Bajramović iz Naroda i pravde USK-a postavljao je uslov NES-u da se slučaj košarkaša Azura Terzića prvo mora riješiti. Naime, za vlasnike diskoteke u kojoj je mladiću slomljena kičma, pored ostalih navoda za izuzeće lokalne policije, isticalo se da su u dobrim odnosima sa rukovodstvom NES-a.

Isti igrači

NES je kao stranka i bivšem komesaru Muji Koričiću pružao maksimalnu podršku, ali ipak se nisu odlučili da ga imenuju za ministra policije. S druge strane, Tužilaštvo je pretresalo kabinet premijera Mustafe Ružnića, oduzimalo mu mobitel, a on je tužioce oštro prozivao za ukradene pare u samom Tužilaštvu.

Sad kada je NES, uz pomoć SDA, osigurao opstanak na vlasti u USK-u, a Mustafa Ružnić je ponovo imenova za premijera, Tužilaštvo USK-a doživljava još jedan poraz.

F. B. / oslobodjenje

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.