GRADONAČELNIK SEDIĆ KOD PREMIJERA NIKŠIĆA: Saniranje štete i preventivne mjere

Objavljeno: 26/05/2023. 08:32

GRADONAČELNIK SEDIĆ KOD PREMIJERA NIKŠIĆA: Saniranje štete i preventivne mjere

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić razgovarali su u Sarajevu o načinima pomoći i sanaciji posljedica nakon nedavnih poplava, ali i o realizaciji infrastrukturnih projekata za preventivno djelovanje.

Sastanku su prisustvovali i zamjenik Mijatović, te ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

– Razgovarali smo o posljedicama, odnosno šteti nastaloj usljed poplava, ali i o preventivnim mjerama. Konkretno, razgovarali smo o mogućnostima za nastavak realizacije ranije početih projekata. Radi se o izgradnji obaloutvrde u naselju Pokoj, rekonstrukciji nasipa u Velhovu, te izgradnji nasipa ili izdizanju nivoa ceste u Kostelima kako bismo upravo na ovim kritičnim tačkama djelovali preventivno, kazao je gradonačelnik Sedić.

Dodao je i kako se govorilo o ogromnim štetama na poljoprivrednim usjevima.

– Tu je mogućnost korištenja sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH za osiguranje poljoprivrednih usjeva. Ova mjera stoji na raspolaganju, a iz razgovora sa ministrom Hrnjićem saznao sam da je vrlo mali broj naših poljoprivrednika uopšte bio informisan o ovoj mogućnosti. Vjerovatno zbog toga je i vrlo malo korištena. Dakle, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da uz poticajne mjere i sredstva, osiguraju svoje poljoprivredne usjeve i da usljed nastalih šteta vrlo brzo dobiju nadoknadu od osiguravajućih kuća. Definitivno jedna od mjera koja bi se u narednom periodu mogla prilično efikasno koristiti, rekao je Sedić.

Konstatirano je kako je za neke od spomenutih projekata osiguran dio financijskih sredstava kroz Agenciju za vodno područje sliva rijeke Save, dok je premijer Nikšić najavio mogućnost da se rebalansom Budžeta za neke od ovih projekata osiguraju i dodatna sredstva.

Gradonačelnik Sedić optimizam temelji i na činjenici da su to sve pretežno već početi projekti, za koje postoji idejna ili čak i glavna projektna dokumentacija.

Razgovarano je i o kapitalnim razvojnim projektima, među kojima se posebno ističu gradnja aerodroma i dalje razvijanje Nacionalnog parka “Una”.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002