KANTONALNA VLADA: Šteta od majskih poplava 2.705.330,26 KM

Objavljeno: 07-07-2023 | 09:52

KANTONALNA VLADA: Šteta od majskih poplava 2.705.330,26 KM

Vlada Unsko-sanskog kantona na 30. sjednici kojom je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, prihvatila je i uputila Skupštini Kantona, mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike o Prednacrtu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti zaposlenih osoba koji je izradilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Donošenje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predstavlja dio reforme zakonodavstva u oblasti zapošljavanja, a u cilju unaprjeđivanja prava nezaposlenih osoba i uređenje sistema posredovanja u zapošljavanju u Federaciji BiH.

Članovi Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prihvatili su program utroška sredstava budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu u sektoru vodoprivrede za grantove od vodnih naknada.

Kapitalni projekti

Programom je obuhvaćena raspodjela ukupnog iznosa od 750.705,14 KM iz sredstva za obavljanje poslova i zadataka upravljanja vodama koja se osiguravaju iz: opće vodne naknade, posebnih vodnih naknada, prihoda po osnovi zakupa javnog vodnog dobra, budžeta Federacije, Kantona, općina, gradova i drugih izvora a koja se koriste za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata na području lokalnih zajednica.

Vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o sufinansiranju kapitalnih infrastrukturnih projekata iz sredstava doznačenih Budžetu Unsko-sanskog kantona od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Saglasnost je data na: Ugovor sa Općinom Bosanski Petrovac, za finansiranje projekta rekonstrukcije vodovodne mreže naselje Revnik MZ Kolunić, u iznosu od 300.000,00KM, Ugovor sa Općinom Bosanski Petrovac, za finansiranje projekta izgradnje spojnog voda centralnog vodovodnog sistema općine na lokalni vodovod Bjelaj, u iznosu od 300.000,00 KM, Ugovor sa Općinom Ključ, za finansirane projekta rješavanja problematike vodosnadbijevanja na području Općine Ključ, u iznosu od 500.000,00 KM, Ugovor sa Općinom Bužim, za finansiranje projekta Izgradnja objekta rezervoara ^ardačište u okviru vodosnadbijevanja Općine Bužim, u iznosu od 200.000,00 i Ugovor sa Općinom Bužim, za finansiranje projekta sufinansiranja gravitacionog voda vodovoda Pivnice radi vodoopskrbe naselja Konjodor i Brigovi Bužim, u iznosu od 800.000,00 KM te je ovlašten ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Adis Džanić da zaključi ugovore.

Vlada USK-a

Iz sredstava budžeta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona za tekuću godinu odobren je grant Veterinarskom zavodu USK u iznosu od 250.000 KM.

Na prijedlog Samre Mehić, ministrice privrede, iz sredstava za subvencije javnim preduzećima odobren je iznos od 60. 000 KM za Nacionalni park “Una” za finansijsku podršku u organizaciji 49. internacionalne turističke Una regate.

Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je Zbirni izvještaj o procjeni šteta od poplava na području Unsko-sanskog kantona u decembru 2022. godine Kantonalne komisije za procjenu šteta.

Nakon prestanka stanja elementarne nepogode općinske i gradske komisije su sačinile konačne izvještaje o pričinjenim štetama.

Prema konačnom izvještaju o procijenjenoj šteti Gradske komisije za procjenu šteta Grada Bihaća nastala direktna materijalna šteta iznosi 930.847,17 KM, troškovi kao posljedica direktne štete iznose 126.216,44 KM, što je ukupno 1.057.063,61 KM. Prema konačnom izvještaju o procijenjenoj šteti Općinske komisije za procjenu šteta Općine Sanski Most, nastala direktna materijalna šteta iznosi 1.318.436,31 KM, troškovi kao posljedica direktnih šteta iznose 38.343,35 KM, što je ukupno 1.356.779,65 KM. Prema konačnom izvještaju o procijenjenoj šteti Gradske komisije za procjenu šteta Grada Bosanska Krupa nastala direktna materijalna šteta iznosi 272.866,00 KM, troškovi kao posljedica direktne štete iznose 19.211,00 KM, što je ukupno 292.077,00 KM

Hitne intervencije

Prema konačnim izvještajima o procjeni šteta, koji su usvojeni od općiskih/gradskih vijeća, štete su utvrđene u ukupnom iznosu od 2.705.330,26 KM.

Općinama je dodijeljena pomoć za hitne intervencije i za otklanjanje posljedica prirodne nesreće u iznosu od 632.000,00 KM. U odgovoru na nesreću, za hitne intervencije i otklanjanje posljedica općine i gradovi su uložili raspoloživa sredstva iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i sredstva iz budžeta. Zbog izuzetno velike štete u odnosu na do sada dobivenu pomoć, i vlastita sredstva, potrebno je uputiti zahtjev za pomoć u otklanjanju posljedica i sanaciju šteta, Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite, navedeno je u izvještaju.

Na prijedlog ove Komisije donesena je i Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općinama Sanski Most i Velika Kladuša iz sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite u iznosu po 20.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava – Grant za vjeru utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu te je zbog zaprimljenih zahtjeva vjerskih zajednica ovaj grant uvećan i iznosi 2.656.682 KM.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.