KEMAL HRNJIĆ – FEDERALNI MINISTAR POLJOPRIVREDE : Kanton mora više biti zastupljen u projektima

Objavljeno: 19/05/2023. 11:25

KEMAL HRNJIĆ – FEDERALNI MINISTAR POLJOPRIVREDE : Kanton mora više biti zastupljen u projektima
Federalno ministarstvo poljoprivrede ima 164 miliona maraka Budžet za poticaj poljoprivredi, međutim, kroz projektna rješenja mi možemo sa raznih izvora financiranja osigurati i do 300 miliona maraka

U Unsko-sanskom kantonu i Gradu Bihaću sa suradnicima boravio je Kemal Hrnjić, novoimenovani ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumrstva F BiH. Prvi sastanak održan je sa Mustafom Ružnićem i resornim ministrima u Vladi USK-a, a potom i sa Elvedinom Sedićem, gradonačelnikom Bihaća i sa šefovima gradskih službi. Okvirno se razgovaralo o poljoprivrednom razvoju i realizaciji za USK-a i Grad Bihać bitnih projekata, dok je u žiži interesovanja svih, bila aktualna situacija uzrokovana obilnim padavinama i poplavama.

Bilo je ovo službeno upoznavanje predstavnika istih sektora sa različitih nivoa vlasti, kako bi se unaprijedile poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo. Rečeno je da su razgovori protekli u pozitivnoj atmosferi.

Najavili su brojne projekte, a isto tako predstavili su nam projekte koji su otvoreni kada su u pitanju ova tri područja. Detektirali su i probleme sa kojima se susreću naši građani u USK-a, kada su u pitanju poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo. Imali smo i priliku da čujemo ono što će biti implementirano kroz ministarstva kada je u pitanju i USK-a, a isto tako smo razgovarali o stanju poplava na našem području, kazala je Ines Delić, dopredsjedavajuća Skupštine USK-a.

Budući da je poljoprivreda prva razvojna grana USK-a, Mustafa Ružnić, kantonalni premijer, osvrnuo se na donošenje neophodnih zakonskih regulativa i ulaganje u ovu oblast.

Koliko je tu novca koji se ne upotrijebi kada su u pitanju određeni projekti, ako znamo da imamo 164 miliona kroz poticaje, a još dodatnih 130 miliona kroz projekte, da jako malo tih sredstava ide kantonima, zbog nepodnošenja zahtjeva, zbog nepoznavanja određenih oblasti, i tu nam je jako bitno da u budućnosti to unaprijedimo, tako da bi USK-a još nekih desetak miliona maraka mogao povući bez problema, kazao je Ružnić.

Amir Džanić, ministar poljoprivrede u Vladi USK-a, kazao je da je ovih dana federalno ministarstvo završilo unos, kada je u pitanju četvrti kvartal za mlijeko. U narednom periodu će biti isplata našim poljoprivrednim proizvođačima, a kantonalno ministarstvo je već uplatilo i sredstva se nalaze na računima naših poljoprivrednih proizvođača.

Potrebno je intenzivirati suradnju među službenicima, kako bi USK-a bio više zastupljen u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, ne samo po pitanju poticaja, već i brojnih projekata, kazao je između ostalog Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u F BiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede ima 164 miliona maraka Budžet za poticaj poljoprivredi, međutim, kroz projektna rješenja mi možemo sa raznih izvora financiranja osigurati i do 300 miliona maraka i na sastanku smo se svi složili da Unsko-sanski kanton nije povukao dovoljno tih sredstava. Bilo je nešto realizacije projekata, međutim u narednom periodu mi želimo da to bude mnogo i značajno više, a danas smo pokušali razgovarati i o tome kako ćemo to pokušati uraditi. Najbitnije je da uspostavimo komunikaciju i suradnju. Ne želim reći da je nije bilo u proteklom periodu, ali mislim da nije bila na nivou kakav zaslužuje Unsko-sanski kanton, kazao je ministar Hrnjić.

U narednom periodu svi će se bazirati na edukaciji poljoprivrednih proizvođača, kako bi što više njih dobilo potvrdne odgovore za svoje aplikacije. Najavljena je i naučna konferencija koja bi okupila stručnjake koji bi trebali otkriti zašto se na području našeg kantona dešavaju konstantne poplave i odroni.

Očito je da imamo klimatske promjene gdje se u određenom periodu na nekom lokalitetu pojavljuju velike padavine. S druge strane za riješiti te probleme trebaju nam jako velika financijska sredstva. Trenutno ni Agencija ni država nemaju tih sredstava da bi smo riješili taj problem, kazao je Sead Delić, direktor Agencije za vodno područje Save.

Ali, kada bi bilo volje, mogao bi se riješiti uzrok u ljudskom faktoru, koji pored svih ostalih čimbenika, neminovno jeste jedan od uzroka sve učestalijih poplava, a to su nelegalna gradnja kao i nelegalno krčenje šuma.

O ovim temama, tokom službene posjete, nastavilo se razgovarati i u kabinetu gradonačelnika Bihaća. Prvo će intenzivirati rad inspekcijske službe, ali i poduzeti konkretnije korake po pitanju klimatskih promjena koje će kako se čini, stvarati sve više problema.

Sa Agencijom već surađujemo na nekim projektima obala, utvrda. Dakle, na nekoliko lokacija duž sliva rijeke Une se pojavljuju odroni iz godine u godinu, pa korito Une zahvata čak i više poljoprivrednih dobara, pa ljudi trpe to da gube svoje zemljište, zato što se korito proširuje usljed poplava. Također, razgovarali smo o problematici pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište, što je trenutno podijeljena nadležnost između kantona i općina, odnosno Kanton provodi proceduru, a općina ima od toga koristi. Tražit ćemo da se u novom nacrtu i kroz zakonska rješenja ta nadležnost spusti ponovno na općine, odnosno na gradski nivo, kazao je Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.

 Ima projekata koji mogu biti u pripremi, dakle apeliram na Gradsku upravu i na gradonačelnika da pripreme projekte u budućnosti i da to kandidiramo, ne samo Ministarstvu nego i Vladi Federacije BiH, da pokušamo što više sredstava povući u Grad Bihać i Unsko-sanski kanton, kako bi počeli izgrađivati Bihać, ali osobno smatram da se Bihać izgrađuje, samo je potrebno nastaviti graditi i raditi dalje, da budemo Evropski grad, kazao je ministar Hrnjić.

Tražit će se i rješenje za pomoć poljoprivrednicima kojima su poplave uništile sjetvu, ali će se raditi i strateški, u oblasti pčelarstva, stočnog fonda i mljekarstva. Nakon sastanaka, delegacije su obišle poplavljena područja Ljutočke doline, kako bi se i sami uvjerili u teško stanje koje je ponovno zahvatilo ovo područje.

N.Dž.N.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002