MINISTARSTVO PRIVREDE: Poticaji razvoju male privrede u okviru turističko-ugostiteljske djelatnosti

Objavljeno: 31-08-2023 | 10:17

MINISTARSTVO PRIVREDE: Poticaji razvoju male privrede u okviru turističko-ugostiteljske djelatnosti

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona polovinom augusta ove godine raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023., pod nazivom “Jačanje konkurentnosti subjekata male privrede – fizičkih i pravnih lica u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti”.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje prihvatljivih troškova i to: nabavka opreme kojom se omogućava pristup osobama sa invaliditetom i posebna sanitarna oprema za invalidne osobe, nabavka softwerskih rješenja i  hardwerske opreme, unutarnje uređenje poslovnog prostora, unutarnje opremanje objekata opremom neophodnom za za obavljanje djelatnosti, nabavka sportske i rekreativne opreme za dodatne sadržaje, nabavka sigurnosne i zaštitne opreme i opreme za pružanje prve pomoći, nabavka welnes i spa opreme, ulaganje u izgradnju, adaptaciju, sanaciju, dogradnju i rekonstrukciju sportskih i rekreativnih terena, welnes i spa objekata, bazena, jakuzija, dječjih igrališta, izletišta, mapiranje i označavanje staza, šetnica, ulaganja u izgradnju, adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju objekata za držanje životinja u sportske i turističke svrhe, pristaništa za splavarenje/rafting, tehnološka modernizacija i inovacija poslovnih procesa – uvođenje sistema međunarodnih standarda kvalitete kroz odgovarajuće konsultantske usluge i edukacije za certificiranje sistema i stjecanje prava ili obnavljanje upotrebe ISO standardi, HALAL i HACAP i drugih međunarodnih standarda, te učešće na domaćim i međunarodnim sajmovima kao izlagači.

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava ostvaruju subjekti male privrede definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede – fizička i pravna lica ili poslovne jedinice registrirana do kraja 2022. godine, u okviru turističko-ugostiteljske djelatnosti a koja ispunjavaju uvjete Javnog poziva. Područje djelatnosti za koje se dodjeljuju poticajna sredstva su: hoteli i sličan smještaj, odmarališta i slični objekti za kraći odmor, kampovi i prostori za kampiranje, ostali smještaj, djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, djelatnosti keteringa, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, djelatnosti pripreme i usluživanj pića, pružanje usluge za iznajmljivanje opreme za sport i rekreaciju, djelatnosti putničkih agencija, djelatnosti turoperatera i ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane sa njima. Još je niz uvjeta koje aplikanti moraju ispuniti ukoliko žele dobiti poticaje po navedenom programu.

Sredstva za implementaciju obezbijeđena su u Budžetu Ministarstva na ekonomskom kodu za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima -oblast turizma u ukupnom iznosu od milion KM. Sredstva će biti raspoređena na slijedeći način: 300.000 KM za fizička lica, 500.000 KM za pravna lica.

Minimalan iznos sredstava za fizička lica po jednom korisniku iznosi 1.000 KM a maksimalan iznos po jednom korisniku je 8.000 KM.

Kada su u pitanju pravna lica minimalan iznos po jednom korisniku je 2.000 KM a maksimalan 20.000 KM. Ukoliko podnosioci prijava podnose prijave samo i isključivo za učešće na domaćim i međunarodnim sajmovima kao izlagači može se odobriti maksimalno do 2.000 KM.

Korisnici sredstava su u obavezi pravdati utrošak ukupnih sredstava (ukupna vrijednost projekta) predviđenih za realizaciju projekta, kako vlastitih tako i dodijeljenih sredstava od strane resornog ministarstva.

Rok za implementaciju projekta je šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava. I što je važno istaći, korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu ne mogu prestati sa radom u periodu od minimalno jedne godine, u suprotnom su u obavezi vratiti dodijeljena sredstva u cjelokupnom iznosu.

N. Piralić

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.