14/07/2024

MINISTARSTVO PRIVREDE UNSKO-SANSKOG KANTONA I PREDSTAVNICI PET LOKALNIH SAMOUPRAVA: Potpisani ugovori o dodjeli sredstava za poslovne zone

Objavljeno: 28-06-2024 | 09:30

MINISTARSTVO PRIVREDE UNSKO-SANSKOG KANTONA I PREDSTAVNICI PET LOKALNIH SAMOUPRAVA: Potpisani ugovori o dodjeli sredstava za poslovne zone

Kapitalni grantovi dru­gim nivoima vlasti i fondovima – poslo­vne zone ima za cilj stvaranje što povoljnijeg privrednog ambijenta a samim tim i značajnijeg privrednog razvoja općina/gradova i Unsko-sanskog kantona u cjelini
U organizaciji Minista­rstva privrede Unsko-sanskog kantona u petak, 21. juna, upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava drugim nivoima vlasti po Programu utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona na razdjelu resornog ministarstva sa pozicije “Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima – Poslovne zone”. Ugovori su zaključeni sa predstavnicima pet općina i gradova i to: Bihać, Cazin, Sanski Most, Ključ i Bosanski Petrovac.

Planirano million maraka
U Budžetu Unsko-sanskog kantona za ovu godinu za ove namjene je planiran iznos od million KM, a uku­pna vrijednost projekata ko­ji­ma su za ova sredstva aplicirale pomenute lokalne samouprave je 870.000 KM što znači da sva sredstav za sada nisu iskorištena.
Potpisivanjem ovih ugovora i realizacijom projekata koje su uputile lokalne samo­u­prave samo nastavljamo ka cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za privredna ulaganja i brži i efikasniji razvoj kako gradova I općina, tako i cijelog Unsko-sanskog kantona. Osim ovog Javnog poziva provode se još neke aktivnosti na jačem privrednom razvoju. Jedan je već u toku, a radi se o Javnom pozivu “Podrška grado­vima/općinama sa pozicije Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima – oblast turizma” i Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Odluci o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu USK za 2024. godinu putem Ministarstva privrede sa pozicije Grantovi neprofitnim organizacijama – oblast turizma “Podrška udruženjima – oblast turizma”. Ovih dana ide i javni poziv vezano za koncesije. Nastojimo kroz razne aktivnosti i novčane podrške pomoći jedinicama lokalnih samouprava, kao i privrednim subjektima, da stvorimo potrebne preduvjete za brži razvoj privre­dnog sektora općenito, ističe Armin Kardašević, minister privrede u Vladi USK.

Interes za rad u poslovnim zonama
Općina Ključ jedna je od lokalnih samouprava koja je zaključila Ugovor sa Mini­sta­rstvom privrede Unsko-sa­nskog kantona. Nedžad Zu­ka­nović, načelnik Općine Ključ se zahvalio Vladi i reso­rnom ministarstvu na ovom vidu podrške uspostave i razvoja poslovnih zona.
Kada je u pitanju naša općina radi se o dvije poslo­vne zone i to Poslovna zona “Zgon” i Poslovna zona “Pilana Ključ”. Sa sredstvima koja su nam dodijeljena kroz ovaj program riješit ćemo određene probleme oko ku­po­vine zemljišta i uređenja ovih poslovnih zona. Intere­so­vanje građana, kako Ključa tako i šire, za rad u ovim poslovnim zonama je znača­jan, tako da se nadam da ćemo uskoro krenuti u rješavanje problema koji trenutno onemogućavaju rad poslo­vnih zona u puno većem kapa­citetu. Sa sredstvima Vlade i vlastitim učešćem radi se o investicijama za ova dva projekta u vrijednosti oko 300.000 KM, naglasio je Zukanović.
I općinski načelnik Bosa­nskog Petrovca Mahmut Jukić je potpisao ugovor o dodjeli sredstava za uređenje poslo­vnih zona. U pitanju je Poslo­vna zona “Gorinčani”. Sre­dstva koja su ovoj općini odo­brena bit će iskorištena za posljednju fazu uređenja, odno­sno za izgradnju kanalizacionog (fekalnog) sistema, što je vrlo bitno. Sa ovim sre­dstvima, udružujući i druge projekte, uspjet će realizirati ovu izuzetno vrijednu inve­sticiju.
N. Piralić

Tekst objavljen u okviru projekta „ Za prosperitetniji Unsko-sanski kanton“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina