MINISTARSTVO ZA GRAÐENJE, PROSTORNO UREÐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: Subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja

Objavljeno: 31-07-2023 | 08:52

MINISTARSTVO ZA GRAÐENJE, PROSTORNO UREÐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: Subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja
U Budžetu za 2023. godinu za subvencije rješavanja stambenog pitanja mladih planiran je iznos od 200.000 KM dok je za novi projekt subvencioniranja dijela zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici predviđeno 100.000 KM

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona nedavno je raspisalo tri značajana javna poziva i to: Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih za 2023. godinu, Javni poziv za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće mladim u bračnoj ili vanbračnoj zajednici u ovoj godini i Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu.

Kada je u pitanju projekt subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih u 2023. godini, aplicirati mogu lica od 18 do 35 godina starosti. Javnim pozivom su jasno precizirani uvjeti i  kriteriji koji svaki aplikant za ova sredstva mora ispuniti kako bi ih stručna komisija uzela u razmatranje.

Za stambeno zbrinjavanje 4.000 KM  po aplikantu

– Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK je nastojalo sve te javne pozive raspisati na vrijeme, odnosno prije početka godišnjih odmora, kako bi aplikanti imali dovoljno vremena da prikupe traženu dokumentaciju a po završetku godišnjih odmora će se pristupiti otvaranju prijava. Ovaj projekt se provodi već nekoliko godina. U 2023. godini smo za realizaciju istog u Budžetu planirali iznos od 200.000 KM, koliko je bilo odobreno i u prošloj godini. Kako je i definirano javnim pozivom za subvencioniranje rješavanja stambenog  pitanja mladih predviđen je iznos od 4.000 KM po osobi. Međutim Ministarstvo može po redosljedu sa konačne rang-liste isplatiti i veći iznos ukoliko zaprimi manji broj zahtjeva  ili ukoliko osigura dodatna sredstva u ovu svrhu preraspodjelom u Budžetu, ističe Senad Dizdarić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK.

Kada je u pitanju projekt subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih, prethodnih godina interes je bio dobar, ali ne u mjeri kako se to očekivalo. A što se tiče pravdanja odobrenih sredstava, ministar Dizdarić ističe kako su sredstva opravdano utrošena.

Ove godine Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK je uvelo jednu novinu, a radi se o projektu subvencioniranja dijela zakupnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. I za ova sredstva je već raspisan javni poziv. Aplicirati mogu mladi od 18 do 35 godina starosti. Uvjeti i kriteriji su identični pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Za ovaj projekt  resorno ministarstvo je za 2023. godinu osiguralo iznos od 100.000 KM. Svaki pojedinac koji ispuni uvjete tražene javnim pozivom dobit će mjesečno po 200 KM, kao subvenciju dijela zakupnine, na period od godinu dana.

Kandidiranje projekata za sredstva iz ekoloških naknada

– Ovom  prilikom bih pozvao sve mlade ljude koji imaju interes da kroz ove projekte djelomično riješe svoje pitanje stanovanja, da na vrijeme i s posebnom pažnjom, prikupe potrebnu dokumentaciju koju će stručna komisija po okončanju javnog poziva detaljno razmatrati, kako bi ostvarili pravo na ova sredstva, ističe ministar Dizdarić.

Što se tiče raspisanog Javnog poziva za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2023. godinu. Radi se o sufinanciranju projekata neprofitnih organizacija, javnih poduzeća i javnih ustanova, te privatnih poduzeća/poduzetnika iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK. Naravno prvi i osnovni preduvjet za dobivanje ovih sredstava je da su projekti isključivo vezani za oblast ekologije i  zaštitu okoliša.

N. Piralić

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.