14/07/2024

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Izdano prvo odobrenje za upotrebu za solarnu elektranu na Medenom polju

Objavljeno: 28-06-2024 | 10:00

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Izdano prvo odobrenje za upotrebu za solarnu elektranu na Medenom polju

Ministarstvo za gra­đe­nje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona izdalo je prvo odobrenje za upotrebu za solarnu elektranu instalisane snage 4 MW, izgrađene na lokalitetu Medeno polje, na području Općine Bosanski Petrovac, saopćio je resorni ministar Almir Imširović.
Ovim je prva solarna elektrana ove jačine na po­dru­čju ovog federalnog kantona ispunila sve uslove za stavljanje u funkciju, a u nare­dnom periodu Minista­rstvo za građenje, prostorno uređe­nje i zaštitu okoliša, u sa­ra­dnji sa investitorima oko­nčat će postupak izdavanja odobre­nja za upotrebu za još dvije solarne elektrane instalisane snage po 4 MW.

Strateška mjera zaštite okoliša
Unsko-sanski kanton privlači sve veći broj potencijalnih investitora, zainteresovanih za ulaganje u postrojenja za iskorištavanje obno­vljivih izvora energije na ovom području, a poseban potencijal ima Općina Bosanski Petrovac sa najvećim brojem sunčanih dana i oko 1.800 sunčanih sati godišnje.
Realizacija projekata isko­rištavanja resursa obno­vljive energije je strateška mjera zaštite okoliša koja doprinosi održivom razvoju ali i energetskoj sigurnosti države.

Ministar Imširović


U cilju stvaranja ambijenta za ulaganja u ove proje­kte, u Ministarstvu za građe­nje, prostornog uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona pokrenuli su niz aktivnosti kako bi olakšali i ubrzali procedure realizacije investicija za gradnju postrojenja, na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima, pristupili su i izmjenama zakonske regulative.

Reformska aktivnost
Ukinuta je i obaveza pribavljanja akata o građenju za izgradnju malih solarnih postrojenja (do 23 kW), skraćeni su rokovi za izdavanje akata o građenju, a uporedo ovo Ministarstvo stvorilo je preduslove za uvođenje sistema izdavanja elektronskih dozvola.
Uz međuresornu koordinaciju, ovo je, kaže Almir Imširović, ministar za građe­nje, prostorno uređenje i zašti­tu okoliša Unsko-sanskog ka­ntona, reformska aktivnost ovog saziva Vlade Unsko-sanskog kantona usmjerena na povećanje efikasnosti administracije i digitalizacije administrativnih postupaka, a koje su ključne za privlačenje ula­ga­nja i unaprjeđenje poslo­vnog okruženja u cjelini.

Izvor: Press Vlada USK-a
Tekst objavljen u okviru projekta „ Eko krajina“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina