MINISTRICA DURAKOVIĆ ODRŽALA HITNI SASTANAK S KANTONALNIM MINISTRIMA OBRAZOVANJA:Hitno pripremiti okvirni plan prevencije vršnjačkog i nasilja u odgojno-obrazovnim institucijama

Objavljeno: 23-06-2023 | 09:48

MINISTRICA DURAKOVIĆ ODRŽALA HITNI SASTANAK S KANTONALNIM MINISTRIMA OBRAZOVANJA:Hitno pripremiti okvirni plan prevencije vršnjačkog i nasilja u odgojno-obrazovnim institucijama
Ključno je provoditi redovne edukativne programe koji se fokusiraju na promicanje nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanja sukoba na miran način

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković održala je u Mostaru hitni sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja. Sastanak je sazvan sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je aktuelna sigurnosna situacija u školama u Federaciji BiH.

Na sastanku je utvrđen prijedlog eventualnih programa koji bi se mogli realizovati nakon obezbjeđenih resursa. Kako navode iz Ministarstva, implementirajući mjere iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027,  koje se odnose na značaj promoviranja tolerancije i nenasilja, što podrazumijeva integriranje tema o prevenciji nasilja u formalni sistem obrazovanja i prepoznavanje faktora koji mogu utjecati na nasilje u porodici i društvu, jačanje i promociju porodice kao gradivnog elementa društva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u skladu sa  koordinirajućom ulogom koju ima u oblasti obrazovanja, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, poduzet će konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja nad djecom i među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama i jačanju sigurnosnih faktora u okviru njih.

To se odnosi i na provedbu preporuka koje su donesene na ovom sastanku, a preporuke/zaključci su: u što kraćem roku organizirati Koordinaciju ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH. Kontinuirano održavati zajedničke sjednice, da bi se pravovremeno razmjenjivale informacije o sigurnosnoj situaciji u odgojno-obrazovnim ustanovama, poduzimale konkretne aktivnosti i ujednačavao pristup zaštiti djece u FBiH. Predložiti Vladi FBiH da se preraspodjelom osigura interresorno finansiranje u prevenciji i spriječavanju nasilja u obrazovnim institucijama, kroz programe nenasilnog ponašanja. Ključno je provoditi redovne edukativne programe koji se fokusiraju na promicanje nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanja sukoba na miran način. Nastavnici, učenici, roditelji, mediji, ali i društvo bi trebali dodatno biti educirani o važnosti poštovanja drugih, prihvaćanja različitosti i rješavanja problema kroz konstruktivnu komunikaciju. Izvršiti analizu kapacitiranosti pedagoško-psiholoških službi u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, te na osnovu rezultata analize kreirati Program zapošljavanja pedagoga, psihologa i socijalnih radnika.

Na nivou Fedeacije BiH potrebno je hitno, zaključeno je,  formirati Interresorni stručni tim koji će pripremiti okvirni plan prevencije vršnjačkog nasilja i nasilja u odgojno-obrazovnim institucijama u FBiH. /Osnaživanje odgojno-obrazovnih ustanova kao fundamentalnih mjesta za očuvanje i zaštitu zdravlja djece i mladih, uspostavljanje efikasnih referalnih mehanizama za rano prepoznavanje rizika i pravovremeno reagiranje na njih, što podrazumijeva i aktiviranje svih kapaciteta u okviru odgojno-obrazovnih ustanova, kako bi se djeca u njima osjećala sigurno, zaštićeno, prihvaćeno i sretno. Osigurati dodatna sredstava za 2024. godinu za suportivne/podržavajuće pedagoške programe s ciljem razvoja karakternih snaga učenika.

 Nastavnici bi trebali biti obučeni kako prepoznati znakove neprihvatljivog ponašanja, upravljati konfliktnim situacijama i uspostaviti pozitivnu kulturu učenja. Potrebna je kontinuirana podrška nastavnicima da bi se osiguralo da imaju alate i resurse za suočavanje s nasiljem i održavanje sigurnog okruženja u školama.

Inicirati da se u kurikulume za sve nivoe obrazovanja, koji su bazirani  na ishodima učenja, integriraju sadržaji iz oblasti mentalnog zdravlja, prevencije i prepoznavanja znakova nasilja nad i među djecom, medijske pismenosti, te efikasnog i pravovremenog reagiranja na njih.

Udžbenička i obrazovna politika mora biti senzibilizirana za temu prevencije vršnjačkog nasilja i nasilja u odgojno obrazovnim institucijama u Federaciji BiH. Konkretno, da udžbenici moraju promovirati vrijednosti nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanja sukoba na miran način, a ovi oblici nužno moraju biti i sastavni dio svakog nastavnog sata, ali i nenastavnih aktivnosti.

Nastaviti, rečeno je,  razvijati politike protiv nasilja: Ministarstva koja se bave obrazovanjem bi trebala razviti jasne politike protiv nasilja u školama koje se primjenjuju na sve škole. Ove politike trebaju obuhvaćati stroge sankcije za nasilno ponašanje, postupke prijavljivanja incidenata, podršku žrtvama i postupke za rehabilitaciju počinitelja.

Pronaći najbolje modalitete za unaprjeđenje sigurnog i prijateljskog okruženja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ministarstva trebaju aktivno sarađivati s centirma za socijalni rad, policijom, pravosudnim institucijama, lokalnim zajednicama, roditeljima i učenicima da bi se promovirala svijest o nasilju u društvu i potaknula saradnja u suzbijanju ovog problema.

 Apelirano je na medijske djelatnike da u svojim izvještajima o temama o nasilju izvještavaju odgovorno i u skladu sa profesionalnom etikom i standardima novinarstva, pogotovu kada je riječ o djeci.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.