NOVI ZAKON O MINIMALNOJ PLATI U SEPTEMBRU: Osigurati pravednije uvjete za sve radnike

Objavljeno: 10-08-2023 | 13:09

NOVI ZAKON O MINIMALNOJ PLATI U SEPTEMBRU: Osigurati pravednije uvjete za sve radnike
Planirano je da novi zakon stupi na snagu 1. januara 2024. godine, a ključna razlika između predloženih rješenja sindikata i udruženja poslodavaca je obaveza svakog poslodavca da poveća plate radnicima, bez mogućnosti izbora

Novi zakon o minimalnoj plati u Federaciji Bosni i Hercegovini, koji bi trebao osigurati veća primanja za radnike i stabilniju ekonomsku budućnost, očekuje se da će biti predstavljen parlamentu u septembru i da će tada biti usvojen.

Ova inicijativa dolazi nakon tematske sjednice parlamenta u prošloj godini, kada je Savez samostalnih sindikata BiH, na zahtjev sindikata, postigao usvajanje nacrta Zakona o minimalnoj plati od 1.000 KM.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, Selvedin Šatorović, ističe da je nova Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala važnost ovog pitanja te je postavila Zakon o minimalnoj plati kao jedan od strateških ciljeva svojeg mandata.

Sistemsko rješenje

Selvedin Satorovic
Selvedin Šatorović

– Imali smo više sastanaka sa novoimenovanom Vladom, više nego sa prethodnom, što ukazuje na napor da se stvori bolja politika u ovom sektoru, naglasio je Šatorović.

Planirano je da novi zakon stupi na snagu 1. januara 2024. godine, a ključna razlika između predloženih rješenja sindikata i udruženja poslodavaca je obaveza svakog poslodavca da poveća plate radnicima, bez mogućnosti izbora.

Šatorović je napomenuo da novi zakon osigurava sistemsko rješenje koje će dugoročno garantirati primjenu i spriječiti konfuziju među radnicima.

– Naš cilj je osigurati pravednije uvjete za sve radnike. Prethodno prijedlog Udruženja poslodavaca ostavljao je mogućnost poslodavcima da sami odlučuju o povećanjima plaća, što je rezultiralo nejednakim primanjima i nedosljednom primjenom, istakao je Šatorović.

Jedan od ključnih problema koji su prethodili inicijativi za novi zakon bila je nedosljedna isplata jednokratnih pomoći radnicima tokom krize. Nekoliko kompanija koje nisu imale organizirane sindikate isplatilo je ove pomoći radnicima, ali su istovremeno izbjegle plaćanje poreza na ove iznose. Novi zakon trebao bi osigurati dosljednu primjenu ovakvih beneficija.

Važne promjene u radnom okruženju

Iako sindikati izražavaju optimizam prema novoj Vladi FBiH, Šatorović naglašava da će pažljivo pratiti provedbu ovog zakona i da će se boriti za prava radnika.

– Vjerujemo u obećanja nove Vlade da će se sustavno baviti ovim pitanjem i omogućiti pravednije uvjete za sve radnike. Očekujemo da će obećanje o zakonskom rješenju biti ispunjeno do kraja ove godine,  zaključio je Šatorović.

Očekuje se da će novi zakon o minimalnoj plati donijeti važne promjene u radnom okruženju Bosne i Hercegovine, a implementacija zakona će biti praćena pažljivo kako bi se osiguralo poštovanje prava radnika i stvorile pravednije ekonomske prilike za sve.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.