19/07/2024

PODUZETNIČKI DUH BRAĆE KOLJIĆ UVELIKO DOPRINOSI RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE OPĆINE KLJUČ: “Ključka kula” prepoznatljivo ime među domaćim i inozemnim turistima

Objavljeno: 05-07-2024 | 09:35

PODUZETNIČKI DUH BRAĆE KOLJIĆ UVELIKO DOPRINOSI RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE OPĆINE KLJUČ: “Ključka kula” prepoznatljivo ime među domaćim i inozemnim turistima

Unsko-sanski kanton ne bez razloga prozvan je „Zelenim“ ka­nto­nom. Bogatstvo prirodnih resursa, kulturna baština, gostoljubivost stanovništva, sve su to razlozi što posljednjih godina ovaj dio Bosne i Hercegovine posjećuje sve veći broj turista, kako doma­ćih tako i inozemnih. Razvoj turizma prepoznat je i od strane države kao jedna od starteških razvojnih grana u Bosni i Hercegovini pa je i podrška subjektima koji se bave turizmom i ugostite­ljstvom, ali i drugim pratećim djelatno­stima, sve veća. Uz zakonska uređenja koja definišu ovu granu privrede, u narednom periodu može se očekivati da značajnom broju stanovnika upravo bavljenje turizmom, osigura egzistenciju.
Kako se turizam razvija, broj fizičkih i pravnih lica koja se bave time, značajno raste. Me­đutim, ima i onih koji su u turizmu i ugosti­teljstvu već decenijama i koji su prošli sve faze uspona i padova ali su se održali.

Od ugostiteljske radnje do prosperitetne kompanije
Među takvima je i poro­dična firma „Ključka kula“ d.o.o. koju niz godina vode i razvijaju braća Elmir i Esmir Koljić.
Pod ovim nazivom firma „Ključka kula“ radi od 2011. godine. Mi smo s radom počeli još devedestih godina prošlog stoljeća kao ugostiteljska radnja. Tokom rata, što je bilo i za očekivati, naš iznajmljeni prostor za rad bio je zatvoren. Neposredno po završetku rata, tačnije 1996. godine ponovo smo otvorili radnju i na našu sreću, posao je krenuo. Zbog povećanog obima posla širili smo i asortiman naših usluga. To je bio razlog što smo se 2011. godine preregistrovali u d.o.o. i počeli s radom u no­voo­tvorenom restoranu pod nazivom „Kula“. Restoranske kapacitete smo proširili na još jedan sprat i terasu uz sami restoran. Slijedeći poslovni poduhvat je bio kupovina obje­kta Gradske kafane „Lane“ s kojom i danas radimo. Iznad istog smo izgradili sobe za noćenja. U sklopu kafane „Lane“ otvorili smo i poslovnu jedinicu „Bambi“, za prodaju brze hrane. Potrebe tržišta su nam bukvalno nametale šire­nje djelatnosti. Jedno je vodilo drugom i tako je obim poslova kojim se danas bavimo puno veći od prvobitno zamišljenog, ističe Esmir Koljić, zamjenik direktora „Ključka kula“ d.o.o. Ključ.
Ključka kula d.o.o. je u potpunosti svoje poslovanje posvetila razvoju turizma na području Općine Ključ uz bogatu gastronomsku ponudu. Kako je period COVID-19 utjecao na poslovanje većine subjekata, isti se odrazio i na poslovanje odnosno prošire­nje poslovanja ove firme.

Vlada USK djelovala kada je bilo najpotrebnije
Međutim, entuzijastična braća Elmir i Esmir, su kao i uvijek pronalazili različite načine da svoje poslovanje učine održivim. Period oporavka od Covida-19 je kre­nuo postepeno. Prvi put su otvorili vrata svojih Bunga­lowa u gastronomskom smislu. Kako su tokom ljetnjeg perioda u doba pandemije putovanja bila ograničena, veliki broj gostiju iz Bosne i Hercego­vine se odlučio posjetiti upravo Bu­ngalowe, gdje je tada po­krenuta gastrono­mska tra­dici­onalna ponuda.
Vo­­­­đe­­­ni rastom posjeta, vlasnici firme “Ključka kula” d.o.o. su se odlučili na izgradnju dodatnih studio apartmana, čime su proširili svoje smje­štajne kapa­citete. Nakon izgrađenih apartmana iste je bilo neophodno urediti u skladu sa modernim konceptima. U tom periodu, kantonalna vlast je zbog posljedica pandemije pružala značajnu podršku privrednicima iz različitih branši, te su odlučili da istima pomognu po raznim programima.
U toku 2021. godine raspisan je Javni poziv Mini­sta­rstva privrede Unsko-sanskog kantona u sklopu pro­grama “Jačanje konkurentnosti subjekata male privre­de fizičkih i pravnih lica u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti”. Na isti javni poziv uz prethodno prikupljenu i validnu dokume­ntaciju “Klju­čka kula” d.o.o. se prijavljuje i biva pozitivno ocijenjena u konkursnoj proceduri.
Za uređenje izgrađenih apartmana od Ministarstva privrede dobili smo sredstva u iznosu od 33.321,55 KM, dok smo vlastita sredstva u iznosu od 38.192,23 KM uložili u isti projekt i time je ukupna vrijednost ove investicije iznosila 71.513,78 KM. Kako su nam se otvarale mogućnosti za unaprjeđenje poslovanja, iskoristili smo svoju šansu i ponovo 2022. godine se prijavili na Javni poziv Ministarstva privrede USK i ovoga puta smo aplicirali s projektom za izgradnju bazena u kompleksu Bunga­lowi u mjesnoj zajednici Velečevo-Dubočani. Putem ovog Javnog poziva odobrena su nam sredstva u iznosu od 11.352,05 KM, dok su vlastita sredstva iznosila 11.400,00 KM te je ukupna vrijednost projekta iznosila 22.752,05 KM. Prošle godine smo aplicirali na Javni poziv “Jačanje konkurentnosti su­bjekata male privrede fizi­čkih i pravnih lica u turisti­čkoj i ugostiteljskoj djelatnosti”, također kod Ministarstva privrede USK sa projektom unutrašnjeg uređenja preno­ćišta “Lane” te zamjenu klimatskih jedinica i isti projekt je podržan u iznosu od 18.374,18 KM, dok je vlastito učešće iznosilo 12.251,00 KM, što je ukupno 30.625,18 KM. Nastojimo kvalitetnim projektima aplicirati pravo­vremeno na javne pozive s bilo kojeg nivoa vlasti. Uz podršku države i vlastita ulaganja uspijevamo unaprije­diti posao. Ove godine smo također aplicirali prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i odobrena su nam sredstva od 8.242,00 KM uz vlastito učešće od 2.159,18 KM. Sredstva smo uložili u modernizaciju ku­hinje u Bungalowima i naba­vku neophodne opreme u ugostiteljstvu. Vođeni svim na­ve­denim činjenicama, može­mo slobodno reći da smo firma koja uz podršku kantonalnog Ministarstva privrede i uz vlastito učešće, kontinuirano razvijamo i unaprjeđujemo i turizam i gastronomsku ponu­du Općine Ključ ali i Unsko-sanskog kantona, ističe Elmir Koljić, direktor „Ključka kula“ d.o.o..

Pozitivna priča iz male, ali lijepe čaršije
Podrška države privrednicima, posebno u realnom se­ktoru je od izuzetne va­žnosti. Zadnjih godina je ta podrška značajnija što daje i konkretne rezultate na te­renu. I komunikacija vlasti i poslodavaca je također puno bolja. Koljići koriste ovu priliku da se zahvale Minista­rstvu na podršci koje ih una­zad nekoliko godina prate i što su u njima prepoznali ozbiljne poduzetnike i koji realizacijom pomenutih projekata doprinose ljepšem okruženju Ključa i Unsko-sa­nskog kantona.

Kao članovi Udruženja privrednika Ključ, zajedno sa ostalim kolegama u ovoj bra­nši, doprinosimo boljoj, ljepšoj i zdravijoj okolini. Ovakve vrste javnih poziva nam to uveliko i omogu­ćavaju. Naša misija se odnosi na dalje una­prjeđenje poslovanja i pruža­nje usluga našim gostima na obostarno zadovoljstvo. Firma “Ključka kula” d.o.o. nasta­vlja sa pozitivnim pričama iz jedne male, ali lijepe čaršije. Općina Ključ, u turističkom smislu više nije nepoznanica. Za njene turističke potencijale, gastro ponudu i gosto­ljubivost, nadaleko se pro­čulo. Zato dobro nam došli, ističe Elmir Koljić.
N. Piralić

Tekst i fotografije objavljene u okviru projekta „ Za prosperitetniji Unsko-sanski kanton“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina