PREČISTAČ U VELHOVU: Građani se žale na smrad iz postrojenja

Objavljeno: 04-07-2023 | 09:34

PREČISTAČ U VELHOVU: Građani se žale na smrad iz postrojenja

Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda koja je izabrana za ovo postrojenje je produžena aeracija (prema grč. ήρ: zrak, lat. Aer = prozračivanje) tehnologije aktivnog mulja, koji se recirkulacijom miješa sa ulaznom sirovom vodom i dalje ide na biološki tretman prečišćavanja, gdje postoje tri bazena sa mikserima i difuzorima koji dovode zrak.

Nedavno se desio kvar na cijevi za recirkulaciju aktivnog mulja i rađen je servis miksera. Uslijed kvara i servisa nataložio se mulj u sistemu. Kvar je uspješno saniran i servis miksera je također uspješno riješen, tako da je recirkulacija aktivnog mulja ponovno puštena u rad. Tokom ovog procesa javio se neugodan miris koji nije prijatan za okolinu.

Pored šefa Službe za civilnu zaštitu i predsjednika Mjesne zajednice Bakšaiš, postrojenje su posjetili i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona. Cilj njihove posjete je bio da se ispita kvaliteta zraka, odnosno da li postoji zagađenje opasno za životnu sredinu. Mjerenje kvalitete zraka je pokazalo da nema nikakve prijetnje po zdravlje stanovnika.

Građani su zamoljeni za strpljenje i razumijevanje. Očekuje se da će se neugodni miris smanjiti i nestati u kratkom roku nakon što se prečisti nataloženi mulj koji se desio tokom servisa.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.