SA SASTANKA KANTONALNE VLASTI I GRANIČNE POLICIJE BiH: Nastavak zajedničkog djelovanja

Objavljeno: 14-07-2023 | 10:44

SA SASTANKA KANTONALNE VLASTI I GRANIČNE POLICIJE BiH: Nastavak zajedničkog djelovanja
– Slučaj zatvaranja graničnog prelaza Hadžin Potok – Bogovolja na štetu je Unsko-sanskog kantona, ali vlasti ovog Kantona spremne su dati puni doprinos u stvaranju infrastrukturnih i ostalih preduvjeta za ponovno stavljanje u funkciju dodatnih graničnih prelaza, rečeno je na sastanku

U Bihaću je odražan radni sastanak predstavnika Unsko-sanskog kantona i Granične policije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali v.d. policijskog komesara MUP-a USK Jusuf Mešić, ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK Božidar Živko i premijer Kantona Mustafa Ružnić te Ivan Mišetić, načelnik Terenskog ureda Zapad sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, čije je područje djelovanja određeno širinom graničnog pojasa koji se proteže na području općina: Grude, Posušje, Tomislavgrad, Livno, Bosansko Grahovo, Drvar i Bihać, te pomoćnik načelnika za organizacije i operacije TU Zapad Zahid Filan i inspektor Samir Prošić.

Na sastanku je analizirana dosadašnja saradnja Granične policije i MUP-a USK koja je, ocijenili su, bila na visokom nivou a dogovoren je nastavak zajedničkog djelovanja ovih policijskih agencija što je od interesa za sigurnost ovoga pograničnog prostora.

– Činjenica da je Unsko-sanski kanton zapadna kapija države te da dijelimo granicu sa Republikom Hrvatskom, koja je članica EU i odnedavno i šengenski prostor, predstavlja dodatni pritisak na Graničnu policiju BiH u zaštiti i bh. i vanjskih granica EU. Tu je saradnja sa policijskim službenicima MUP-a USK izuzetno značajna radi poboljšanja sigurnosne situacije i naprjeđenju službe sigurnosti građana naših građana, ali i radi ukupnog doprinosa stanju sigurnosti BiH koja je zemlja kandidat za članstvo u EU, kazao je premijer Ružnić kao domaćin ovog sastanka, te potvrdio da Vlada USK podržava viziju razvoja MUP-a USK u modernu i efikasnu policijsku jedinicu koja može odgovoriti izazovima djelovanja u pograničnom sigurnosnom prostoru.

Razgovaralo se i o funkcioniranju graničnih prijelaza koji se nalaze na prostoru djelovanja ovog TU Granične policije BiH i analizirane potrebe da prelazi budu protočni za putnike i robu, te da se strateški mora voditi računa o specifičnostima ovog područja čije će stanovništvo ali i privreda trpjeti posljedice ukoliko nadležne institucije zanemare realne potrebe za funkcionisanjem više graničnih prelaza. Slučaj zatvaranja graničnog prelaza Hadžin Potok-Bogovolja na štetu je  kantona, ali vlasti su spremne  dati puni doprinos u stvaranju infrastrukturnih i ostalih preduvjeta za ponovno stavljanje u funkciju dodatnih graničnih prelaza, rečeno je na ovom sastanku.

Dodatno unaprjeđivanje saradnje MUP-a USK i Granične policije može značajno doprinijeti u oblasti zaštite granice BiH i sigurnosti vanjskih granica, što je posebno značajno u oblasti suzbijanja prekograničnog kriminala i sprječavanja nezakonitih migracija, što bi bila dodatna potvrda da nema elemenata zabrinutosti za sigurnost šengenskog prostora te da se odluke o otvaranju prelaza u pograničnom području trebaju voditi realnim činjenicama i potrebama građana i privrede ovog dijela BiH, stava su predstavnici izvršne vlasti USK-a.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.