U BUŽIMU ODRŽAN SASTANAK FEDERALNOG I KANTONALNOG MINISTRA BORACA SA PREDSTAVNICIMA BORAČKE POPULACIJE: Potrebno uskladiti kantonalni sa federalnim Zakonom o dopunskim pravima boraca

Objavljeno: 18-08-2023 | 12:15

U BUŽIMU ODRŽAN SASTANAK FEDERALNOG I KANTONALNOG MINISTRA BORACA SA PREDSTAVNICIMA BORAČKE POPULACIJE: Potrebno uskladiti kantonalni sa federalnim Zakonom o dopunskim pravima boraca

U Bužimu je održan sastanak federalnog i kantonalnog ministra za pitanja boraca i RVI sa predstavnicima temeljnih boračkih organizacija iz Unsko-sanskog kantona. Razgovaralo se o problemima i potrebama demobilisanih boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca.

Ovaj kantona ima najveći broj oboljelih od karcinoma a preko 30 ih je već umrlo, kazao je Šefik Veladžić ratni komadant i dobitnik značke “Zlatni ljiljan” koji je predsjednik Skupštine invalida Bužim. Potrebno je posvetiti više pažnje zdravstvenoj zaštiti ove populacije, ortopedskim pomagalima i drugim, neophodnim medicinskim uslugama.

“Kandidirali smo pitanja koja se tiču demobilisanih boraca, prije svih, izmjena Zakona o prijevremenom penzionisanju gdje imamo jedan apsurd u smislu kada borac ostvari sva pravai i ispuni sve uslove za penzionisanje, mora ići godinu dana na BIRO. To je neprihvatljivo i smatram da to treba uputiti u hitnu proceduru kako bi se otklonio taj nedostatak”, istakao je Veladžić.

Federalni ministar Nedžad Lokmić je istakao da će učiniti sve kako bi došlo do poboljšanja zdravstvene zaštite ove populacije, ali ništa što financijski ne može realizirati neće niti obećati.

“Ministarstvo će nastaviti pružati podršku u svakom segmentu. Saradnja sa kantonalnim ministarstvima je dobra i nastaviće se, već sam održao jedan sastanak sa kantonalnim ministarstvima i ako Bog da, vrlo brzo ćemo nastaviti tu praksu”, kazao je Lokmić.

Resorni kantonalni ministar Esad Bašagić je svijestan cjelokupne situacije i smatra da se hitno mora mijenjati Zakon o dopunskim pravima boraca, te u Zakon uvrstiti i supruge preminulih, demobilisanih boraca.

“Mi smo u Skupštinu USK-a uputili izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca, gdje ćemo naš Zakon uskladiti sa federalnim, nakon čega bi žene demobilisanih boraca konačno bile uvedene u pravo. To je nažalost jedna diskriminacija koju sam naslijedio a koju ćemo vrlo brzo popraviti i otkloniti taj problem koji je evidentan”, istao je Bašagić.

Prostora za rješavanje problema boračke populacije ima jer su mnogi korisnici prava preminuli, a iz prava su zbog punoljetstva i završenog školovanja izašla i sva djeca poginulih boraca.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.