19/07/2024

ŽELJKO KOMŠIĆ SA SVEČANOG PRIJEMA U BEČU: “Stabilne i jake Oružane snage BiH su glavna garancija opstanka i stabilnosti države Bosne i Hercegovine”

Objavljeno: 06-12-2022 | 07:38

ŽELJKO KOMŠIĆ SA SVEČANOG PRIJEMA U BEČU: “Stabilne i jake Oružane snage BiH su glavna garancija opstanka i stabilnosti države Bosne i Hercegovine”

“Rekao sam ovo već jednom, ali vrijedi ponavljati, 1. decembar – Dan Oružanih snaga BiH – je dan podsjećanja na doprinos onih koji su, ulažući puno znanja, truda i odricanja, stvorili Oružane snage Bosne i Hercegovine kakve danas imamo”, kazao je Komšić.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prisustvovao je Svečanom prijemu u Beču, organizovanom povodom Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prijemu je prisustvovao i ministar odbrane BiH Sifet Podžić, ambasador BiH u Austriji Kemal Kozarić

Njegov govor prenosimo u cijelosti: 

“Naročito zadovoljstvo bilo mi je odazvati se pozivu da ovdje, u Beču, obilježimo Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zajedno pošaljemo jasne i snažne poruke. Prije 17 godina, donošenjem Zakona o odbrani BiH i Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, započeo je proces uspostavljanja profesionalnih Oružanih snaga naše domovine, obučenih za različite vidove djelovanja i aktivnosti. Ti propisi nosili su sa sobom, tada od velikog značaja snažnu poruku, a to je da dijelom Oružanih snaga BiH mogu biti svi, bez obzira na etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Jedini bitan uslov je bio biti sposoban podnijeti izazove koji su sastavni dio bavljenja ovim poslom.

Rekao sam ovo već jednom, ali vrijedi ponavljati, 1. decembar – Dan Oružanih snaga BiH – je dan podsjećanja na doprinos onih koji su, ulažući puno znanja, truda i odricanja, stvorili Oružane snaga Bosne i Hercegovine kakve danas imamo. 

Iako se radilo o veoma kompleksnom procesu, za koji su bili potrebni odlučnost i strpljenje, danas sa sigurnošću možemo reći da je proces uspostave Oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedan od najboljih primjera uspješne reforme u našem društvu i državi.  Unatoč poteškoćama koje se najviše ogledaju u nedostatku finansijskih sredstava, Oružane snage BiH bezuslovno stoje na raspolaganju svim građanima Bosne i Hercegovine pomažući
civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe koje su nas, nažalost, zadesile proteklih godina. Značajan su garant stabilnosti države i zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Kao član Predsjedništva BiH, koje je vrhovni komandant Oružanih snaga BiH, više puta sam imao priliku uvjeriti se u hrabrost naših vojnika. Ti mladići i djevojke imali su adekvatan i hrabar odgovor na izazove pred kojima su se našli. Jedna od tih prilika je susret sa pripadnicima naših Oružanih snaga BiH u NATO misiji „Odlučna podrška“ za 2020. godinu u Afganistanu, gdje su pokazali spremnost i izuzetan nivo sposobnosti za reagovanje u vanrednim situacijama, parirajući najvećim vojnim silama svijeta. Naši vojnici, za svoja učešća u mirovnim misijama širom svijeta, kontinuirano dobivaju sve pohvale u kojima se posebno ističu njihov profesionalizam i predanost, na što svi trebamo biti ponosni. Jer predstavljaju nas i našu državu Bosnu i Hercegovinu.

Strategija vanjske politike BiH, koju je usvojilo Predsjedništvo BiH, vrlo je jasna. U tom dokumentu istaknuto je da u nastavku provođenja aktivnosti na reformskim procesima u našoj zemlji NATO ostaje prioritet institucija Bosne i Hercegovine. Ne kažem da će biti lako privesti taj proces kraju, mnogo je posla pred nama, ali sve naše diplomatske aktivnosti vodit će ka punopravnom članstvu u NATO savez, što je od velikog značaja za sigurnost, stabilnost i sveukupan napredak Bosne i Hercegovine.

Za ukupan razvoj Oružanih snaga BiH od naročitog značaja je jačanje personalnih kapaciteta kroz obuku vojnika, podčasnika i časnika, te obrazovanje vojnog kadra u inostranstvu. Zato koristim ovu priliku da pozdravim uspješnu saradnju između Federalnog ministarstva odbrane Austrije i Ministarstva odbrane BiH, a koja se ogleda kroz projekat školovanja naših kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji ovdje u Austriji.

Čestitam kadetima koji su ove godine diplomirali i postali poručnici, a sada rade kao komandiri vodova u našim jedinicama. Kadetima Oružanih snaga BiH koji trenutno pohađaju obuku, a večeras su ovdje sa nama, želim mnogo dobrog zdravlja, sreće i uspjeha tokom školovanja i rada.

Bez jakih Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sama država ne može računati na zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Stabilne i jake Oružane snage Bosne i Hercegovine glavna su garancija opstanka i stabilnosti države Bosne i Hercegovine, te poluga koja nikada, ni bilo čim ne smije biti dovedena u pitanje. U vremenu kada se u Evropi i svijetu,  nažalost, ponovo vode ratovi, i kada ponovo pojedine zemlje, kršeći međunarodno pravo, vrše agresiju, značaj Oružanih snaga BiH je u potpunosti krucijalan za našu domovinu. 

Svemu onome što smo učinili do danas, i onome što ćemo činiti i ubuduće da Oružane snage BiH ostanu jak i neprikosnoven stub našeg društva, odajmo priznanje. Siguran sam da će Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage BiH, na demokratskim principima otvorenosti i saradnje, bez obzira na izazove sa kojima će se susresti, učiniti sve da BiH u budućnosti postane ravnopravna članica evroatlantske porodice. Mogu vam obećati da ću ja učiniti sve što mogu”, kazao je Komšić. 

(SB)

Objavio: usn krajina