14/07/2024

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA: Strategija razvoja malog gospodarstva

Objavljeno: 23/12/2022. 08:17

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA: Strategija razvoja malog gospodarstva

Ostvarenje razvojne vizije malog gospodarstva Federacije BiH realizirat će se kroz tri strateška cilja: konkurentno malo gospodarstvo temeljeno na digitalizaciji i zelenoj ekonomiji, razvoj poslovnog okruženja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture, te inovacije i internacionalizacija malog gospodarstva

Donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022.-2027. Vlada Federacije BiH je u 2022. godini pokrenula proces izrade ove sektorske Strategije koja treba definirati politike razvoja sektora malog gospodarstva, strateške ciljeve i prioritete s prijedlogom mjera i aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju razvojnih ciljeva.

Nositelj izrade Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dok je zasebno Radno tijelo zaduženo za izradu Strategije. Sudionici u procesu izrade su nadležne institucije Federacije, županije i jedinice lokalne samouprave, predstavnici poduzetnika i obrtnika, te socio-ekonomski partneri čije sudjelovanje se osigurava kroz pet tematskih grupa koje čine predstavnici županijskih vlada, odnosno resornih ministarstava u čijim nadležnostima su poslovi vezani za razvoj malog gospodarstva, predstavnici

Gospodarske komore FBiH, Obrtničke komore FBiH, udruženja poslodavaca, relevantnih javnih institucija, nevladinog sektora, akademska zajednica i drugi.
Kroz intenzivan rad u proteklom periodu, izrađen je nacrt Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH za period 2022.-2027., te usvojen od strane Radnog tijela za izradu Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH čime su stvoreni uvjeti za početak procesa javnih konzultacija.

Ostvarenje razvojne vizije malog gospodarstva Federacije BiH realizirat će se kroz tri strateška cilja: konkurentno malo gospodarstvo temeljeno na digitalizaciji i zelenoj ekonomiji, razvoj poslovnog okruženja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture, te inovacije i internacionalizacija malog gospodarstva.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta uputilo je poziv svim zainteresiranim subjektima malog gospodarstva, relevantnim akterima i pojedincima da sudjeluju u procesu javnih konzultacija na nacrt Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godine.

Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godina se izrađuje uz podršku projekta SBA u BiH2EU (Projekt). Projekt provodi Agencija za razvoj poduzeća – Eda, u suradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a financira ga Vlada Švedske.

Objavio: usn krajina