19/07/2024

Skupština Unsko-sanskog kantona osnovala je 16. novembra 1995. godine Javno preduzeće novinsko-izdavačke djelatnosti “Unsko-sanske novine”.

Skupština Unsko-sanskog kantona je na svojoj sjednici održanoj 26.1.2006. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti da se javno preduzeće «Unsko-sanske novine» reorganizira u Javno preduzeće «Unsko-sanske novine», društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima FBiH («Sl. novine F BiH», broj 8/05). Odluka o reorganizaciji provedena je do kraja juna 2006. godine dobivanjem sudskog rješenja o izvršenoj preregistraciji.

Iako formalno-pravno ne nasljeđujemo prijeratnu “Krajinu”, istinski smo baštinici nekadašnjih novina i na to smo ponosni, te smo u skladu s tim dodali i naziv KRAJINA.


Direktorica: Jasmina Dujmović

Izvršna direktorica: Sanela Pašagić

Redakcijski kolegij: Sanela Pašagić, Osman Delić

novinari: Nermina Piralić, Sanela Pašagić, Edin Alagić, Niha Džanić Ninski i Fahrudin Vojić

DTP: Osman Delić, Antonija Durić i Hilmija Hrnjić

WEB-RAZVOJ & UREĐENJE PORTALA: Osman Delić

ŠTAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Registarski broj: 4263024120002

PDV broj: 263024120002