Skupština Unsko-sanskog kantona osnovala je 16. novembra 1995. godine Javno preduzeće novinsko-izdavačke djelatnosti “Unsko-sanske novine”.

Skupština Unsko-sanskog kantona je na svojoj sjednici održanoj 26.1.2006. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti da se javno preduzeće «Unsko-sanske novine» reorganizira u Javno preduzeće «Unsko-sanske novine», društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima FBiH («Sl. novine F BiH», broj 8/05). Odluka o reorganizaciji provedena je do kraja juna 2006. godine dobivanjem sudskog rješenja o izvršenoj preregistraciji.

Iako formalno-pravno ne nasljeđujemo prijeratnu “Krajinu”, istinski smo baštinici nekadašnjih novina i na to smo ponosni, te smo u skladu s tim dodali i naziv KRAJINA.


v.d. direktorice: Jasmina Dujmović

izvršna direktorica: Sanela Pašagić

Redakcijski kolegij: Sanela Pašagić, Safet Hrnjica i Osman Delić

novinari: Nermina Piralić, Sanela Pašagić, Edin Alagić, Niha Džanić Ninski i Fahrudin Vojić

DTP: Osman Delić, Antonija Durić i Hilmija Hrnjić

WEB-RAZVOJ & UREĐENJE PORTALA: Osman Delić

ŠTAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Registarski broj: 4263024120002

PDV broj: 263024120002

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002