19/07/2024

DRUŠTVO PEDAGOGA TJELESNOG ODGOJA: Zahtijevaju ravnopravan položaj

Objavljeno: 01-12-2023 | 09:15

DRUŠTVO PEDAGOGA TJELESNOG ODGOJA: Zahtijevaju ravnopravan položaj
Pedagozi tjelesne kulture sa svojim učenicima najaktivniji  su po pitanju realizacije sadržaja i najveći promotori svojih ustanova, općina i gradova iz kojih dolaze, te USK-a na višim nivoima –  U aktivnostima koje vode pedagozi tjelesnog odgoja direktno je uključeno 8.000 učenika, što nije zanemariv broj

Društvo pedagoga tjelesnog odgoja Unsko-sanskog kantona održalo je u Bihaću vanrednu sjednicu  društva na kojoj se razgovaralo o Odluci Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK-a, koja se odnosi na priznanja-nagrade najboljim nastavnicima i profesorima  koji su sa svojim učenicima ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima od kantonalnog do međunarodnog nivoa.

Nezadovoljstvo je iskazano prije svega zbog, kako ističu diskriminatorskog odnosa prema pedagozima tjelesnog odgoja u odnosu na sve druge uposlenike u obrazovanju. Zbog, kako su istakli, takvog odnosa Društvo je na sjednici 02.novembra ove godine  donijelo zaključke koje su uputili Edvinu Alijanoviću, ministru nauke, kulture i sporta USK-a, Harisu Smajiću, direktoru Pedagoškog zavoda USK-a i Mustafi Ružniću i  premijeru USK-a u kojem stoji da se  obustavljaju  sva takmičenja (školska, općinska i kantonalna) do ispunjenja zahtjeva.  

Društvo pedagoga tjelesnog odgoja USK-a traži hitnu isplatu naknada po Kolektivnom ugovoru kao što su su dobili ostali nagrađeni nastavnici/profesori, hitno očitovanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a o ovoj problematici, najkasnije u narednih deset dana.

Pres konferenciji predhodio je hitni sastanak Društva pedagoga tjelesnog odgoja USK na koji su bili pozvani i predstavnici Vlade, Ministarstva i Pedagoškog zavoda. Obzirom da se niko , kako je istakao Enver Bajrektarević, predsjednik,  nije pojavio na sastanku, Društvo pedagoga donijelo je odluku sa kojom ostaju kod svojih zahtjeva do njihovog ispunjenja.   

– Sazvali smo sastanak sa ciljem da pokušamo naći rješenje za nastalu situaciju, ali nam se niko nije odazvao. Moram da istaknem da sam kao predsjednik imao telefonski razgovor sa ministrom Alijanovićem, koji je obećao da će u narednim danima nastojati riješiti ovu situaciju, te profesore tjelesnog odgoja staviti u ravnopravnu situaciju sa ostalim profesorima /nastavnicima koji su nagrađeni, istakao je Enver Bajrektarević, predsjednik Društva pedagoga tjelesnog odgoja Unsko-sanskog kantona.

Na pres konferenciji istaknuto je  kako je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Edvin Alijanović uručio priznanja najboljim nastavnicima i profesorima koji su sa svojim učenicima ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima od kantonalnog do međunarodnog nivoa. Ova priznanja, sa pripadajućim novčanim nagradama, uručena su na Svjetski dan učitelja, kako bi se dodatno naglasila uloga i važnost prosvjetnih radnika u našem društvu, a od istih su izuzeti rezultati Društva pedagoga tjelesnog odgoja.

– U skladu sa Kolektivnim ugovorom nagrade nastavnicima za uspjeh učenika na takmičenjima osiguravaju se iz sredstava planiranim u Finansijskom planu Pedagoškog zavoda USK-a, a isplaćuje ih Pedagoški zavod na prijedlog direktora. Što je još jedan dokaz da Pedagoški zavod pedagoge tjelesnog odgoja stavlja u diskriminiatorski položaj. Naglašavamo i činjenicu da su pedagozi tjelesne kulture sa svojim učenicima najaktivniji po pitanju realizacije sadržaja i najveći promotori svojih ustanova, općina i gradova iz kojih dolaze te USK-a na višim nivoima. U aktivnostima koje vode pedagozi tjelesnog odgoja direktno je uključeno 8.000 učenika, što nije zanemarljiv broj. Pedagozi tjelesnog odgoja postavljaju temelj u zdravom načinu života i življenja, te sa ponosom ističu da najuspješnijim sportistima kojima se svake godine dodjeljuju plakete kao najzaslužnijim, najuspješniji sportisti USK-a, su pedagozi tjelesnog odgoja bili odskočna daska u svijet sporta. Zbog svega navedenog očekuju da će se naći načina i donijeti odluka da se i pedagoge tjelesnog odgoja stavi u ravnopravan položaj sa drugim nastavnicima/profesorima u programu najuspješnijih nastavnika/profesora, rečeno je, pored ostalog, na pres konferenciji.

Objavio: usn krajina