Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Uspješna realizacija programa i mjera

Objavljeno: 28-11-2023 | 14:57

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Uspješna realizacija programa i mjera

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje saopćili su da uspješno privode kraju proces ugovaranja po programima zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke iz 2023. godine, čime je do sada omogućeno zapošljavanje oko 10.000 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Svi programi i mjere, navodeno je u saopćenju Zavoda, finansiraju se iz vlastitih sredstava koja su osigurana Finansijskim planom za 2023. godinu. 

Ističu da Federalni zavod realizira set mjera i programa s ciljem zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih, sa posebnim fokusom na teže zapošljive kategorije nezaposlenih, kao što su mladi, žene, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije dobi, itd.

Dodaju da je osim toga, u okviru njihovih aktivnosti, započeta i realizacija programa sufinansiranja obuke nezaposlenih osoba u realnom poslovnom okruženju u skladu s potrebama tržišta rada, odnosno poslodavaca.

– Također, Federalni zavod za zapošljavanje je, u okviru realizacije Programa sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim organizacijama i institucijama 2023, iz vlastitih sredstava osigurao realizaciju specifičnih projekata sufinansiranja zapošljavanja asistentskog kadra za rad s djecom sa poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, asistenata na javnim univerzitetima u Federaciji BiH i stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite, te djece šehida i poginulih boraca.

Trenutno su u toku intenzivne pripreme za realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke za narednu godinu, saopćeno je iz Federalnog  zavoda za zapošljavanje, navodi se u saopćenju Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.