19/07/2024

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Uspješna realizacija programa i mjera

Objavljeno: 28-11-2023 | 14:57

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Uspješna realizacija programa i mjera

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje saopćili su da uspješno privode kraju proces ugovaranja po programima zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke iz 2023. godine, čime je do sada omogućeno zapošljavanje oko 10.000 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Svi programi i mjere, navodeno je u saopćenju Zavoda, finansiraju se iz vlastitih sredstava koja su osigurana Finansijskim planom za 2023. godinu. 

Ističu da Federalni zavod realizira set mjera i programa s ciljem zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih, sa posebnim fokusom na teže zapošljive kategorije nezaposlenih, kao što su mladi, žene, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije dobi, itd.

Dodaju da je osim toga, u okviru njihovih aktivnosti, započeta i realizacija programa sufinansiranja obuke nezaposlenih osoba u realnom poslovnom okruženju u skladu s potrebama tržišta rada, odnosno poslodavaca.

– Također, Federalni zavod za zapošljavanje je, u okviru realizacije Programa sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim organizacijama i institucijama 2023, iz vlastitih sredstava osigurao realizaciju specifičnih projekata sufinansiranja zapošljavanja asistentskog kadra za rad s djecom sa poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, asistenata na javnim univerzitetima u Federaciji BiH i stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite, te djece šehida i poginulih boraca.

Trenutno su u toku intenzivne pripreme za realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke za narednu godinu, saopćeno je iz Federalnog  zavoda za zapošljavanje, navodi se u saopćenju Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Objavio: usn krajina