Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA: Poljoprivrednicima još 2,5 miliona maraka

Objavljeno: 29-12-2023 | 08:59

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA: Poljoprivrednicima još 2,5 miliona maraka

Vlada FBiH donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Odluku o izmjenama i dopuni Odluke kojom je usvojen Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu. Ovom Odlukom se povećava iznos Programa podrški za 2,5 miliona KM, sa ranijih 164 miliona KM na 166,5 miliona KM, zbog izvršenog rebalansa Budžeta.

U razlozima za donošenje ove odluke predlagač je, između ostalog, pojasnio da je u okviru modela poticaja biljnoj proizvodnji umjesto 25.844.982,89 KM potrebno osigurati 25.504.100,41 KM, a u animalnoj proizvodnji umjesto prvobitno planiranih 90.503.026,28 KM potrebno je obezbijediti 90.320.128,02 KM. Zatim u okviru modela ruralnog razvoja dosadašnji iznos od 37.620.000,00 KM bilo je potrebno povećati na 44.175.360,56 KM kako bi se procenat podrške što više približio prvobitno planiranom. Na poziciji sredstava namijenjenih podrški investicijama u saradnji sa Razvo­jnom bankom iznos sredstava povećan je sa 3,5 mili­ona KM na pet miliona KM zbog velikog interesa klijenata za ovaj tip podrške. Pored toga, s obzirom na opseg zahtjeva, podrškom ulaganjima na poljoprivre­dnim gazdinstvima, povećan je iznos sredstava za te namjene sa 20 miliona KM na 27. 455.360,56 KM. Istovremeno je iznos sredstava za podršku prehrambenoj industriji sma­njen sa 14 miliona KM na 10 miliona KM, a sredstva su preusmjerena na podršku ulaganjima na poljoprivre­dnim gazdinstvima.

U okviru Modela za ostale vrste podrške izvršena je preraspodjela sredstava tako da je prethodni iznos od 9.531.990,83 KM smanjen na 5.930.411,01 KM. U okviru mjere povezivanja ponude malih poljoprivrednih proi­zvo­dača, podrške sektoru malinarstva i podrške organizatorima proizvodnje za besplatno dodijeljeni repromaterijal, zbog povećanog opsega i broja zahtjeva, iznos je sa 3.970.000 KM povećan na 5.011.234,20 KM. Također, zbog nemogućnosti zakonitog provodenja mjere Program po­kretanja proizvodnje pu­tem PCU, 3.001.704,15 KM usmjerena su u mjeru vezanu za povezivanje ponude poro­dičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta u iznosu od 1.041.234,20 KM, odnosno za podršku ulaganjima na poljoprivrednim gazdinstvima u okviru Modela ruralnog razvoja u iznosu od 1.960.469,95 KM.

U okviru stavke sredstava planiranih za isplatu sudskih presuda, vansudskih nagodbi, nerealizovanih zahtjeva iz ranijeg perioda, nerealizovanih zahtjeva za isplatu rješenja, rješenja po žalbama i obustavljenim postupcima iznos sredstava je sa 500.000 KM smanjen na 300.000 KM, a višak je usmjeren u podršku ulaganjima na poljoprivre­dnim gazdinstvima.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.