Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

IZRADA STRATEGIJE: Prevencija ovisnosti

Objavljeno: 03-01-2024 | 12:40

IZRADA STRATEGIJE: Prevencija ovisnosti
Inicijativa za izradu prve sveobuhvatne strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH upućena je nakon održanih konsultacijskih sastanaka predstavnika Udruženja za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za izradu strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo kulture i sporta, da Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika u radnu grupu za izradu ove strategije. Radna grupa bit će formirana rješenjem Vlade Federacije BiH.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da koordinira radom radne grupe, kao i procesom izrade strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH i pratećeg akcionog plana, u saradnji s predstavnicima ministarstava i Udruženjem za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”.

Kako je obrazloženo, inicijativa za izradu prve sveobuhvatne strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH upućena je nakon održanih konsultacijskih sastanaka predstavnika Udruženja za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Također, istaknuto je da je uzimajući u obzir trend i porast problematike ovisnosti, koja se reflektira i u korelaciji je s drugim nepoželjnim ponašanjima, neophodno stručno i sistemski pristupiti izradi strateških pravaca, koji će omogućiti efikasne i održive rezultate za prevenciju i smanjenje ovih pojava u društvu.

U skladu s tim, konstatovano je da će učinkovite preventivne mjere i aktivnosti koje će biti predložene u strategiji doprinijeti i manjim troškovima za rješavanje problema povezanim sa ovisnošću, a koji se reflektuju na sektore zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, pravde, kao i društvo u cjelini, te omogućiti bolje uslove za siguran i zdrav život za djecu i mlade.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke već godinama realizira Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Jedna od dvije tačke ovog javnog poziva u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata programa je učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki. U skladu s tim, a na osnovu velikog broja zahtjeva za podršku projektima koji se prijavljuju upravo na ovu tačku javnog poziva, evidentna je potreba za sistemskim i strateškim rješavanjem ovog kompleksnog problema.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.