18/06/2024

BIHAĆ POVEĆAVA KAPACITETE IZDVOJENOG OTPADA: Počela ugradnja prvih podzemnih kontejnera

Objavljeno: 14/10/2022. 07:53

BIHAĆ POVEĆAVA KAPACITETE IZDVOJENOG OTPADA: Počela ugradnja prvih podzemnih kontejnera

U cilju unaprjeđenja poslovne saradnje i povećanja količine izdvojenog ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na području grada Bihaća, krajem jula ove godine Grad Bihać, Ekopak-Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo i JKP “Komrad” d.o.o. Bihać zaključili su Ugovor o nabavci, ugradnji i stavljanju u funkciju podzemnih kontejnera za odvojeno odlaganje otpada u Bihaću.

Nakon okončanih aktivnosti na pribavljanju urbanističko-tehničke dokumentacije, Ekopak-Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo nabavilo je i JKP “Komrad” d.o.o. Bihać isporučilo podzemne kontejnere koji se sastoje od četiri zasebna kontejnera, i to: tri za reciklažne materijale (žuti za plastiku, plavi za papir i zeleni za staklo) i jedan za miješani komunalni otpad.

U Ulici Pape Ivana Pavla II u Bihaću početkom oktobra počeli su radovi na ugradnji prvog podzemnog kontejnera u Gradu Bihaću.

Objavio: usn krajina