Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

PK USK

U PRIVREDNOJ KOMORI USK ODRŽANA INFO-SESIJA: “Akcija zajednice za energe­tsku tranziciju (CAET) u BiH”

Kako bi promovirao energetsku tranziciju na lokalnom nivou, projekat će biti fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju projekata u okviru koncepta energetske zajednice: zajednice obnovljive energije i građanske energetske zajednice U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona održana je info-sesija o projektu „Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u BiH”. Info-sesija je održana u organizaciji […]

Više
Humane zvijezde

BIHAĆ DOMAĆIN HUMANIM ZVJEZDAMA HRVATSKE: Prihod od ulaznica namijenjen Centru “Duga”u Kulen-Vakufu

USportskoj dvorani“Luke” u Bihaću, 25. aprila ove godine u organizaciji MNK “HM” Bihać, održat će se humanitarna malonogometna utakmica u kojoj će nastupati ekipa “Humane zvijezde Hrvatske 03”,koja već 20 godina učestvuje na humanitarnim sportskim priredbama, nogometnim utakmicama sa humanitarnim karakterom. Takvu utakmicu u Sportskoj dvorani “Luke” u Bihaću, odigrat će sa nogometišima iz Bihaća, […]

Više
Sporazum

GRADONAČELNIK SEDIĆ S VJERSKIM ZAJEDNICAMA: Potpisao Memorandum o razumijevanju

U nastojanju da se fo­rma­lizira dobra su­radnja između Gradske uprave i vje­rskih zajednica, predstavnici islamske, katoličke i pravo­slavne zajednice u Bihaću potpisali su Memorandum o razumijevanju sa gradonače­lnikom Elvedi­nom Sedićem. Kako je naglasio gradona­čelnik Sedić, memorandum se ne mijenja odnos prema vjerskim zajednicama jer je on uvijek bio na zadovoljavajućem nivou, ali se njime želi […]

Više
Sindikati-Vlada

POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Slijedi potpisivanje ugovora sa sindikatima MUP-a, srednjeg i visokog obrazovanja

Nakon što je Vlada USK-a na 34. sjednici dala saglasnost na Spora­zum o visini osnovice i boda za obračun plata državnih službe­nika i namještenika u organima državne službe USK i zaposlenih u kantonalnim ustanovama kulture i Pedagoškom zavodu, Minista­rstvo pravosuđa i uprave organiziralo je potpisivanje Sporazuma.Nakon što smo potpisali novi Kolektivni ugovor za oblast predškolskog […]

Više
Ilustracija

NASA-INA MISIJA “ARTEMIS-3” 2026: Prvi astronauti koji će sletjeti na Mjesec, nakon više od pola stoljeća, postavit će lunarni mini-staklenik za uzgoj biljaka

Studija o rastu biljaka jedan je od tri eksperimenta za koje se očekuje da će astronauti Artemisa 3 provesti na površini Mjeseca. Prvi astronauti koji će sletjeti na Mjesec nakon više od pola stoljeća postavit će lunarni mini-staklenik, ako sve bude išlo po planu. NASA je odabrala prva tri znanstvena eksperimenta koja će astronauti provesti […]

Više
Sljedeća stranica «