17/06/2024

DIREKTOR NP “UNA U BRISELU: Stvaranje boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za razvoj zaštićenih područja u regionu

Objavljeno: 24/11/2022. 10:18

DIREKTOR NP “UNA U BRISELU: Stvaranje boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za razvoj zaštićenih područja u regionu

Direktor Nacionalnog parka Amarildo Mulić je kao član službene delegacije Mreže zaštićenih područja jugoistočne Evrope “Parkovi Dinarida” u svojstvu predsjednika Upravnog odbora ove asocijacije, ali i u svojstvu direktora Nacionalnog parka “Una”, te kao jedan od dva predstavnika Bosne i Hercegovine iz sektora zaštite i očuvanja prirode, boravio u Briselu gdje su u Evropskom parlamentu imali sastanke s ostalim predstavnicima ovog Parlamenta i Evropske komisije.

Domaćin ovoj regionalnoj delegaciji je bio europarlamentarac Matjaž Nemec, a sastanku je prisustvovao i Tonino Picula. Iz Evropske komisije učesnici na sastanku su bili Davor Percan iz Hrvatske i Richard Masa iz Slovačke. Također, sastanku su prisustvovali predstavnici “EUROPARK FEDERATION” čija je članica i Nacionalni park “Una”.

Predstavljena je Mreža zaštićenih područja “Parkovi Dinarida” koja trenutno ima 110 zaštićenih područja, članica mreže iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije. Prezentirali su ostvarene rezultate, dotakli su se i problema koji su vezani za sektor zaštite prirode na ovom području, govorili o vizijama daljeg razvoja i jačanja ove mreže, kao i cjelokupnog sektora zaštite i očuvanja prirode u regionu, kao i o potrebama kontinuirane i značajnije podrške institucija Evropske unije, posebno kroz osiguranje financijskih fondova namjenjenih financiranju projekata iz oblasti zaštite i očuvanja prirode i održivog razvoja.

U toku sastanka, kako je to bilo i planirano, direktor Mulić je predstavio Nacionalni park “Una”, njegove prirodne i sve druge vrijednosti, ostvarene rezultate i viziju daljeg razvoja. Također je govorio i o problemima vezanim za proces uspostave i razvoja ovog jedinog nacionalnog parka u Federaciji BiH, kao i o izazovima i prijetnjama u narednom desetogodišnjem periodu. Isto tako, sve prisutne je upoznao o broju i vrsti zaštićenih područja u FBiH, te stanjem u sektoru zaštite prirode u FBiH ističući veliku i pozitivnu ulogu Vlade FBiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma u jačanju i razvoju sektora zaštite prirode u FBiH.

U narednoj godini predstavnici EU Parlamenta i Evropske komisije službeno će posjetiti neka od zaštićenih područja u regionu u okviru koje će posjeta gradu Bihaću i Nacionalnom parku “Una” biti u prioritetima. Jedan od zaključaka je bio da nastavljamo na institucionalnoj razini komunicirati i surađivati u cilju stvaranja boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za razvoj zaštićenih područja u regionu, ali i kreiranja kvalitetnijeg i boljeg ambijenta za cjelokupni privredni razvoj regiona, rekao je direktor Mulić.

Objavio: usn krajina