18/06/2024

GARANCIJSKI FOND PRI RAZVOJNOJ BANCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Za regresiranje kamata 1,2 miliona KM

Objavljeno: 02/12/2022. 09:13

GARANCIJSKI FOND PRI RAZVOJNOJ BANCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Za regresiranje kamata 1,2 miliona KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH prihvatila je informaciju o implementaciji Garancijskog fonda za kreditno-garantni program za mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) i kreditno-garantni program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.

Zaključeno je da će Federalno ministarstvo finansija u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, a u skladu sa potraživanjima, omogućiti isplatu sredstava za regresiranje kamata iz Garancijskog fonda za četvrti kvartal 2022. godine u iznosu od 1,2 miliona KM. Također će planirati potrebna sredstva u federalnom budžetu za narednu godinu za subvencioniranje kamata u skladu sa procjenom Razvojne banke FBiH i politikama na osnovu kojih će se utvrditi program utroška sredstava namijenjenih za ove vrste subvencija.

Donesen je i zaključak da se u cilju što efikasnije implementacije Garancijskog fonda formira koordinaciono tijelo koje će koordinirati aktivnostima, vršiti analize, izvještavati i predlagati mjere. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaduženo je da prati, analizira i izvještava o kreditno-garantnim programima za MSP, te obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i o programu utroška sredstava ovogodišnjeg Budžeta FBiH za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima kroz regresiranje kamata iz Garancijskog fonda.

Dio vladinog paketa mjera
Podsjetimo, prije dvije godine Vlada FBiH je kao dio svog paketa mjera za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom koronavirusa, uspostavila Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH. Tako je omogućeno izdavanje garancija za MSP, poljoprivredu i prehrambenu industriju, velika preduzeća, izvoznike, te obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.

Kada je riječ o subjektima male privrede, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je izradilo kreditno-garantne programe. U okviru njih, u protekle dvije godine garancije Fonda bile su prevashodno usmjerene u finansiranje tekuće likvidnosti (isplate plata, plaćanje poreza i doprinosa, i sl.), obrtnih sredstava, dovršavanje već započetih investicija, kao i investicije manjeg obima, a potom i na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih MSP, obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Kako je navedeno u prihvaćenoj informaciji, subjekti male privrede uvidjeli su ove pogodnosti te se fokusirali na njih, što je dovelo do ekspanzije korištenja Fonda, a koja se nije mogla predvidjeti ranijim projekcijama. Stoga je bilo neophodno da se, prema trenutnom trendu rasta, osigura 1,2 miliona KM za subvenciju kamata za četvrti kvartal ove godine.

Ukupan iznos preko 150 miliona KM
Inače, ukupan iznos odobrenih garancija Fonda za prvo polugodište 2022. godine za svih pet programa iznosi 154.020.638,70 KM. Od toga se na mikro, mala i srednja preduzeća odnosi 54.819.070,65 KM (35,59 posto), a na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti 407.500 KM (0,26 posto). Pokrivenost kamate od Fonda za ova dva programa iznosi 98,64 posto.
Ministarstvo je, također, na osnovu analize trenutnih trendova i okvirnih projekcija Razvojne banke, u informaciji predložilo da se u federalnom budžetu za narednu godinu osigura iznos od 5.000.000 KM za subvencije kamata u 2023. godini.

Objavio: usn krajina