18/06/2024

GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Donesena odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja

Objavljeno: 23/12/2022. 08:59

GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Donesena odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja

Na prijedlog Gender centra Federacije BiH donesena je Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog i uznemiravanja na osnovu spola u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, službama i drugim tijelima čiji je osnivač Vlada FBiH.

Na ovaj način istaknuto je opredjeljenje za politiku nulte tolerancije prema djelima seksualnog i/ili uznemiravanja na osnovu spola u svim federalnim organima uprave. Zaposlenici u federalnim organima uprave su dužni zadržati najviši nivo profesionalnosti i integriteta u svom radu, te uzdržavati se od radnji koje mogu predstavljati ovu vrstu uznemiravanja, u vezi sa radom ili u odnosu na treća lica.

U tom pogledu federalni organi uprave će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali pravo na radnu sredinu, te efikasnu reakciju na pojave seksualnog i uznemiravanja na osnovu spola, uključujući i pokretanje efikasnih mehanizama zaštite. Također, i okruženje u kojem će svaka osoba imati priliku da prijavljuje ovo uznemiravanje, te mehanizme zaštite od odmazde ili viktimizacije osoba koje su u dobroj vjeri prijavile ili namjeravaju prijaviti, svjedočiti ili na bilo koji drugi način učestvovati u postupku zaštite, kao i pravo na povjerljivost podataka disciplinskog postupka.

Inače, ovo uznemiravanje je zabranjeno zakonodavstvom BiH i Federacije BiH. Federalni organi uprave dužni su poduzeti efikasne mjere prevencije i zaštite, a posebno one koje su utvrđene Smjernicama za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje i zaštitu od ovog uznemiravanja na radnom mjestu u federalnim organima uprave.

Svaki zaposlenik ima pravo da podnese zahtjev/prijavu za pokretanje disciplinskog postupka, u skladu sa odgovarajućim propisom kojim je uređen disciplinski/interni postupak.

Federalni organi uprave dužni su upoznati sve zaposlenike sa sadržajem ove odluke, a svaki zaposlenik će potpisati izjavu da je upoznat sa sadržajem ove odluke i koja će biti sastavni dio personalnog dosijea zaposlenih.

Objavio: usn krajina