KANTONALNA VLADA: Odobren Program financijske konsolidacije i restrukturiranja Kantonalne i Opće bolnice Sanski Most

Objavljeno: 02/12/2022. 09:11

KANTONALNA VLADA: Odobren Program financijske konsolidacije i restrukturiranja Kantonalne i Opće bolnice Sanski Most

Vlada Unsko-sanskog kantona na 377. sjednici utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, obrađivača Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i uputila ga Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline ističe da je Ministarstvo u postupak izrade zakona uključilo jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća, uz uvažavanje dostavljenih prijedloga i sugestija jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća.

Vlada Kantona dala je saglasnost na tekst Amandmana broj 1. Sporazuma o sufinansiranju na projektu ,,Zeleni ekonomski razvoj III” zaključenog između Ministarstva unutrašnjih poslova USK i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP kojim se osigurava učešće Ministarstva unutrašnjih poslova u projektu povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u zgradama Policijske stanice Bosanska Krupa i Policijske stanice Sanski Most (rekonstrukcija kotlovnice, zamjena kotla.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike članovi Vlade USK-a donijeli su odluke o odobravanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Kantonalne bolnice ” Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać i Opće bolnice, Sanski Most.

Postupak finansijske konsolidacije i restrukturiranja u Kantonalnoj bolnici Bihać i Općoj bolnici Sanski Most obavit će se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i usvojenim programima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u periodu od 2022 – 2027. godine. Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova u 2022. godini u ukupnom iznosu od 75.000.000 KM (za prvu fiskalnu godinu) i utvrdila pojedinačne iznose novčanih sredstava koji pripadaju pojedinim zdravstvnim ustanovama u Federaciji BiH.

Kantonalnoj bolnici, po ovom osnovu, pripada 18 miliona KM, odnosno šest miliona KM u ovoj fiskalnoj godini.

– Kanton će, kao osnivač, provesti sanaciju i u roku od pet godina pokriti akumulirani gubitak Kantonalne bolnice u ukupnom iznosu od 15.969.476,29 KM te će za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra, obezbijediti, za period utvrđen Programom,
ukupno 5.000.000 KM. Za ZU Opću bolnicu u Sanskom Mostu, za sanaciju i restrukturiranje biće doznačeno od Vlade FBiH ukupno 3.500.000 KM, u periodu od tri godine a Kanton će također, kao osnivač, provesti sanaciju i u roku od pet godina pokriti akumulirani gubitak JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu u ukupnom iznosu od 1.763.359 KM te za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra, obezbijediti Općoj bolnici, ukupno 500.000 KM, kaže Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002