25/06/2024

CENTAR ZA PODRŠKU PODUZETNIŠTVA U BOSANSKOJ KRUPI: Počela obuka za zanimanja CNC operater, zavarivač i bravar

Objavljeno: 14/12/2022. 01:12

CENTAR ZA PODRŠKU PODUZETNIŠTVA U BOSANSKOJ KRUPI: Počela obuka za zanimanja CNC operater, zavarivač i bravar

Sve obuke se provode u okviru projekta “Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko-sanskom kantonu” kojeg provodi PLOD Centar sa svojim partnerima

Nakon što su prošle sedmice potpisani ugovori sa polaznicima, ovih dana počela je obuka 20 nezaposlenih osoba koje su se prijavile na javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanja CNC operater, bravar i zavarivač.

Obuka se odvija u Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi uz pomoć predavača iz MSŠ „Safet Krupić“. Predviđeno je da odslušaju 120 sati teoretske nastave, dok će praktični dio trajati 240 sati.

Obuka se održava u okviru projekta „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko- sanskom kantonu“ kojeg provodi PLOD Centar sa svojim partnerima. Do okončanja projekta u novembru naredne godine minimalno 100 obučenih i prekvalifikovanih osoba sa evidencije nezaposlenih bit će konkurentno na tržištu rada, zaposleno 60 i samozaposleno minimalno šest polaznika obuka.

Više od 15 godina PLOD Centar okuplja privrednike s kojima radi na unaprjeđenju tržišta USK i u tom procesu uspješno realizira projekte koristeći sredstva evropskih fondova. Ovaj projekt zajednički implementiraju Grad Bosanska Krupa, Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te nekolicina preduzeća.

Objavio: usn krajina