18/06/2024

MAJKE ENKLAVA SREBRENICA I ŽEPA PISALE TAJNIKU UN-A: Spriječite Hrvatsku da angažuje vojnike u BiH

Objavljeno: 08/11/2022. 10:48

MAJKE ENKLAVA SREBRENICA I ŽEPA PISALE TAJNIKU UN-A: Spriječite Hrvatsku da angažuje vojnike u BiH

Smatramo da se radi o pokušajima Republike Hrvatske da u datom momentu ponovo destabilizira BiH

Udruženje Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa” uputile su dopis UN-u, generalnom sekretaru Antoniju Guterešu (Guterres) te savjetnici generalnog sekretara za prevenciju genocida u Vijeću Sigurnosti UN-a Alis Vairimi Nderiti (Alice Wairimu Nderitu).

Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti:

Vijeće Sigurnosti UN- a je nizom svojih rezolucija u vrijeme agresije na R BiH od 1992-1995, pozvalo tadašnju SRJ-Srbiju i Republiku Hrvatsku da poštuju suverenitet BiH i da svoje vojne i druge oružane snage povuku iz BiH, te je Vijeće Sigurnosti UN- a smatralo da je neprihvatljivo političko miješanje i vojno prisustvo susjednih država u BiH. ICTY, koji je 1993. godine osnovan, rezolucijom Vijeće Sigurnosti UN- a je u svojim presudama pored obilja dokaza koristio i navedene rezolucije Vijeće Sigurnosti UN-a, kao dokazni materijal. ICTY je presudio u pet (5 ) presuda da je u BiH bio međunarodni sukob i da je Hrvatska bila agresor na BiH, te da je Hrvatska vojska bila vojno angažirana u cilju okupacije dijela BiH i pripajanja Republici Hrvatskoj.

Pozivamo vas, da, shodno Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida i Akcionom planu Generalnog sekretara iz 2007. godine, spriječite namjeru Hrvatske vlade da putem UN i NATO – vojno angažira svoje oružane snage u BiH posredstvom misije Altea – Eufora u BiH.

Zakazati raspravu
Posebno naglašavamo da, glavni tužilac MICT/ICTY preko pola decenije obavještava VS UN da su Hrvatska, zajedno sa Srbijom, glavni kočničari progona zločinaca u regionu.

Naime, glavni Tužilac ICTY/MICT u kontinuitetu od 2015 obavještava VS UN da Republika Hrvatska apsolutno ne sarađuje u progonu zločinaca, da blokira istrage u BiH i da je postala utočište za ratne zločince.

Pozivamo Vas, da hitno zakažete rasprave u UN o izvještajima glavnog tužioca ICTY/MICT i ponašanja Republike Hrvatske, jer ovakva opstrukcija Republike Hrvatske u progonu ratnih zločinaca u BiH i regionu treba da pokrene mehanizme iz Akcionog plana gen. sekretara u situacijama kad se u državama gdje je počinjen zločin opstruira rad pravosuđa.

Nosilac opstrukcija
U ovakvim okolnostima, kada je Republika Hrvatska i po ocjeni ICTY/MICT međunarodni nosilac opstrukcija u procesuiranju teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, Hrvatska vlada želi angažirati svoje oružane snage u BIH posredstvom NATO i UN-a što predstavlja prst u oko žrtvama.

Smatramo da se radi o pokušajima Republike Hrvatske da u datom momentu ponovo destabilizira BiH i da UN putem svojih mehanizama mora zaustaviti zlonamjerne akcije Hrvatske vlade.

Tražimo hitne reakcije UN; rasprave u UN o izvještajima ICTY/MICT od 2015. Godine i primjenu adekvatnih mjera I pokretanje Akcionog plana da se zaustavi djelovanje Republike Hrvatske.

Objavio: usn krajina