18/06/2024

MINI ROBOTE DOBILE ČETIRI BIHAĆKE ŠKOLE: Jedan dovoljan za prehranu 26 stabala

Objavljeno: 14/10/2022. 07:51

MINI ROBOTE DOBILE ČETIRI BIHAĆKE ŠKOLE:  Jedan dovoljan za prehranu 26 stabala

Četiri škole iz Bihaća dobile su po jednog robota, koji će im biti koristan u izvođenju praktične nastave i u ekološkim sekcijama

U Bihać su stigli mini roboti koji će služiti učenicima nekoliko škola da odgovorno odlažu otpad uz njegovo brzo razlaganje.

Na temelju saradnje sa mađarskom kompanijom Association for Innovative Initiatives, u okviru podrške Evropske unije zaštiti klime u Bosni i Hercegovini, Grad Bihać je osigurao pet najsavremenijih mini robot kompostana Compocity za preradu organskog otpada za četiri osnovne i srednje škole, kao i za Biotehnički fakultet u Bihaću.

Cilj ovog projekta je, pored zaštite životne sredine, razvijanje svijesti kod naših učenika i studenata o značaju efikasnog tretmana biološkog otpada, te kako na najbolji način iskoristiti dobijeni kompost, odnosno gnojivo za sadnju i tretman novih biljnih kultura. Tokom instalacije ovih uređaja učenici, nastavnici i profesori biologije imali su priliku direktno se upoznati sa načinom rada mini robota pri procesu kompostiranja.

– Roboti su višestruko korisni i lokalna zajednica je zadovoljna realizacijom projekta, rečeno je iz Gradske uprave.
U ozračju globalne krize koja se reflektuje i na nedostatak gnojiva, navedeni su podaci da Compocity proizvede visokokvalitetno biljno gnojivo 16 puta brže od standardnog načina kompostiranja, postojan je i sa mogućnošću digitalnog praćenja podataka, ne proizvodi nikakve štetne gasove i mirise, a svaki robot godišnje proizvede hrane za 26 stabala drveća.

– Grad Bihać još jednom izražava zahvalnost rukovodstvu i nastavnom osoblju OŠ “Harmani 2”, OŠ “Gornje Prekounje -Ripač”, Mašinsko-saobraćajnoj mješovitoj školi i Gimnaziji Bihać na izuzetnoj kooperativnosti i saradnji, a posebno smo zahvalni partnerima sa Biotehničkog fakulteta,
kao domaćinima otvaranja ovog projekta, istakli su iz Gradske uprave.

Objavio: usn krajina