PRIVREDNA KOMORA USK I MINISTARSTVO OBRAZOVANJA USK: Mentori za mentore

Objavljeno: 23/12/2022. 08:22

PRIVREDNA KOMORA USK I MINISTARSTVO OBRAZOVANJA USK: Mentori za mentore

Privredna komora Unsko-sanskog kantona, u okviru Sporazuma o lokalnoj subvenciji sa GIZ-om implementira projekt “Poboljšanje okvirnih uvjeta za integraciju dualnog stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu”, te u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona, organizuje obuku mentora iz poslovnih subjekata i institucija zaduženih za realizaciju praktične nastave učenika u srednjem stručnom obrazovanju.

Obuka mentora za mentore iz firmi i institucija s područja Velike Kladuše i Bužima bit će održana od 26. do 28. januara 2023. godine u prostorijama Udruženja poduzetnika Velika Kladuša u Velikoj Kladuši.

Imenovani mentori su u obavezi da obuci prisustvuju sva tri dana, te odrade samostalan rad kod kuće, kako bi zadovoljili osnovu za dobijanje relevantne potvrde o stečenim kompetencijama.

Obuku mentora će obavljati certificirani master treneri, a cilj obuke mentora iz poslovnih subjekata/institucija je stjcanje pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi, kako bi na što bolji način svoja znanja i iskustvo prenosili na druge.

Obuka mentora praktične nastave će se izvoditi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji su inovirali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport USK i Pedagoškog zavoda USK.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002