17/06/2024

POTPISALI SPORAZUM: Veće plaće budžetskim korisnicima

Objavljeno: 06/01/2023. 08:34

POTPISALI SPORAZUM: Veće plaće budžetskim korisnicima

Nakon što su na 390. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona ministri dali saglasnost na sporazume o visini osnovice i boda za obračun plaće utvrđene s predstavnicima sindikata budžetskih korisnika, u Bihaću je, uoči novogodišnjih praznika, organizirano potpisivanje.

Ministri obrazovanja, nauke, kulture i sporta, unutrašnjih poslova i pravosuđa i uprave: Almin Hopovac, Nermin Kljajić i Sanja Mujakić sa predstavnicima sindikata potpisali su: Sporazum o visini osnovice i boda za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, te visinu osnovice za obračun plaće uposlenih u kantonalnim ustanovama kulture, Sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period 01. 12. 2022. godine do 31. 12. 2023. godine za uposlenike predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, Sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period 01. 12. 2022. godine do 31. 12. 2023. godine za uposlenike srednjeg obrazovanja, Sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period 01.12.2022. godine do 31.12.2023. godine za uposlenike visokog obrazovanja te Sporazum o visini osnovice i boda za obračun plaće državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova i Sporazum o visini osnovice za obračun plaće policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Sporazum o visini osnovice i boda za obračun plaće državnih službenika i namještenika potpisali su Sanja Mujakić, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi USK i predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija uprave Unsko-sanskog kantona Fazir Vukalić u prisustvu predsjednice

Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe USK Aldijane Majanović, predsjednika Sindikalne organizacije sudova i Tužilaštva Adema Šušnjara, predstavnice Sindikalne organizacije Općinskog suda Bihać Midhete Suljić i sekretara Ministarstva pravosuđa i uprave Adele Tabaković.

Vlada USK-a je potom, na 391. sjednici, u skladu sa potpisanim sporazumima sa sindikatima budžetskih korisnika, donijela odluke o utvrđivanju osnovica za isplatu plaća za decembar zaposlenima u obrazovanju, upravi, policiji i zaposlenicima u javnim ustanovama i kantonalnim ustanovama kulture koje se financiraju iz budžeta Kantona.

Sindikati predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja pozdravljaju što su sporazumi zaključeni prije isteka stare godine ali i napominju da se što prije razgovori moraju nastaviti o jednako važnim pitanjima poput toplog obroka, putnih troškova i regresa. Sindikat srednjeg obrazovanja podsjeća da uprkos povećanju osnovice plaće zaposlenih u srednjem obrazovanju i dalje su najniže u odnosu na primanja njihovih kolega u drugim kantonima.

Policijski službenici nadaju se da će naredna godina donijeti poboljšanja u materijalnom i svakom drugom statusu čuvara javnog reda i mira. Potpisani Sporazum daje vjetar u leđa ali su na oprezu jer i dogovorena povećanja teško prate rekordnu inflaciju u ovoj godini.

Objavio: usn krajina