18/06/2024

STAV VLADE FEDERACIJE BIH O PREDLOŽENIM IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA PELETA: Predložena izmjena nije opravdana

Objavljeno: 23/12/2022. 08:21

STAV VLADE FEDERACIJE BIH O PREDLOŽENIM IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA PELETA: Predložena izmjena nije opravdana

Federalno ministarstvo trgovine ne smatra da je potrebno dozvoliti potpuni izvoz peleta u periodu od 60 dana i takvo mišljenje su uputili prema Vladi F BiH. Ovo Ministarstvo smatra da je potrebno uvesti ograničenja izvoza na način da privredni subjekti mogu izvesti do jedne polovine proizvedene robe po tarifnom broju 4401 31 00 00 (označen za pelet), jer se nisu osigurali mehanizmi koji bi garantirali snabdjevenost peletom domaćeg tržišta i u skladu s tim postoji opravdana bojazan da istog neće biti nikako na domaćem tržištu

Vlada FBiH prihvatila je mišljenje Federalnog ministarstva trgovine dato na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, koju je dostavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Naime Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je zatražilo mišljenje Vlade FBiH na prijedlog izmjena odluke, na način da se u važećoj odluci u članu 2. brišu stavovi 3 i 4. U razlozima predloženih izmjena odluke ovo državno ministarstvo navelo je da je

Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 1.12.2022. godine donijela Zaključak kojim se traži od Vijeća ministara BiH da se za pelet označen tarifnim brojem 4401 31 00 00 dozvoli izvoz u periodu od 60 dana, a po isteku tog perioda da se uvedu izvozna ograničenja na način da privredni subjekti mogu izvesti do jedne polovine proizvedene robe po ovom tarifnom broju.

U mišljenju Federalnog ministarstva trgovine navedeno je da se predložena izmjena odluke ne smatra opravdanom, odnosno ne smatra se da je potrebno dozvoliti potpuni izvoz peleta u periodu od 60 dana. Također, Ministarstvo smatra da je potrebno da se uvedu ograničenja izvoza na način da privredni subjekti mogu izvesti do jedne polovine proizvedene robe po ovom tarifnom broju za pelet, jer se nisu osigurali mehanizmi koji bi garantirali snabdjevenost peletom domaćeg tržišta i u skladu s tim postoji opravdana bojazan da istog neće biti nikako na domaćem tržištu.

Također, federalno ministarstvo smatra da mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet i dodatno, u ovom slučaju, suspenzija zabrane izvoza, zasigurno doprinosi izrazito visokom stepenu bojazni za bilo kakvu snabdijevenost domaćeg tržišta, bilo da se radi o građanima, fizičkim ili pravnim licima kroz redovnu ponudu u trgovinama ili se odnosi na realizaciju javnih nabavki javnog i privrednog sektora u vrijeme aktuelne grijne sezone.

Uzimajući u obzir navedeno, Federalno ministarstvo trgovine ne podržava Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u predloženom tekstu, ali podržava ograničeni uvjetni model izvoza peleta (nakon isteka 60 dana), u skladu sa dostavljenim prijedlozima entitetskih nadležnih institucija.

Objavio: usn krajina