17/06/2024

U NAREDNE ČETIRI GODINE 37 LJEKARA ODLAZI U PENZIJU: Gubimo veliki broj ljekara i medicinara – Ko će nas liječiti?

Objavljeno: 13/01/2023. 10:45

U NAREDNE ČETIRI GODINE 37 LJEKARA ODLAZI U PENZIJU: Gubimo veliki broj ljekara i medicinara – Ko će nas liječiti?

U naredne 4 godine ukupno 37 liječnika odlazi u penziju, skrenuli su pažnju iz Komore, a to bi upravo mogao biti najveći problem za kantonalno zdravstvo koje je ionako dobrano uzdrmano nedostakom iskusne radne snage i generalno sve manjim brojem ljekara i medicinara

Fahrudin Vojić

Problem migracija potresa Unsko-sanski kanton već šest dugih godina. Tokom cijelog tog perioda nije bilo konkretnih poteza od strane vladajućih struktura u pravcu iznalaženja riješenja ili donošenja neke dugoročne strategije da se ovaj trend barem ublaži. Pored mladih odlaze i oni iskusni radnici, a najviše je pogođen sektor zdravstva. Sve je manje medicinara tehničara, ali u posljednjih nekoliko godina dešava se odljev i ljekara.
Iako ne postoje tačni podaci koji precizno ukazuju na broj ljekara i medicinara koji su napustili Unsko-sanski kanton i otišli na rad u druge, veće gradove BiH i inostranstvo, iz Liječničke komore USK-a su nam kazali da je prema službenoj evidenciji Komore tokom 2020. godine ukupno 14 ljekara ispisano iz Registra liječnika, a 2021. godine iz Registra je ispisano 17 ljekara, dok je u 2022. godini ukupno ispisano njih 15.

Ne postoje tačni podaci
Ističu kako je nemoguće raspolagati sa preciznim brojevima ljekara koji su napustili Unsko-sanski kanton iz razloga što svi ne zatraže ispis prilikom odlaska na rad u neke druge gradove ili zemlje Evropske unije. Kada je aktuelna godina u pitanju kažu da je već jedan ljekar podnio zahtjev za ispis iz Registra od početka 2023. godine. U naredne 4 godine ukupno 37 liječnika odlazi u penziju skrenuli su pažnju iz Komore, a to bi upravo mogao biti najveći problem za kantonalno zdravstvo koje je ionako dobrano uzdrmano nedostakom iskusne radne snage i generalno sve manjim brojem ljekara i medicinara.
“Razlozi ispisivanja liječnika iz Registra liječnika Liječničke komore USK su zasnivanje radnog odnosa izvan Unsko – sanskog kantona, a unutar područja Bosne i Hercegovine ili zasnivanje radnog odnosu u inostranstvu, što je češći slučaj.”, kazali su nam iz Liječničke komore Unsko-sanskog kantona.
Prema podacima koje smo dobili od Sindikata doktora medicine i stomatologije USK-a, samo u 2022. godini iz Doma zdravlja Velika Kladuša otišlo je 6 ljekara, dok je iz Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću otišlo nekoliko specijalista anesteziologa u druge ustanove u BiH.

Vlasti nezaintersovane
“Mi primjećujemo da se ne vodi nikakva sistematska borba da se takve stvari spriječe. Sindikat je još prošle godine predlagao Vladi USK-a da se dogovori i potpiše jedan akcioni plan za zadržavanje ljekara na području Unsko-sanskog kantona. Iako je bilo nekih usmenih naznaka da bi do toga moglo doći, na kraju se ništa od toga nije desilo. Također smo predlagali da se inkorporira u Kolektivni ugovor o kojem se trenutno pregovara i taj dio je odbijen. Čini se kako od strane Vlade USK-a ne postoji nikakav interes ni želja da se djeluje ili oni jednostavno ne prepoznaju ovaj problem.”, kaže Amir Rekić, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije USK-a
Dodaje, kako ovaj fenomen zasigurno predstavlja problem, posebno zbog činjenice da u Unsko-sanskom kantonu uskoro odlazi veliki broj specijalista i iskusnih ljekara u penziju, te da su mladi ljekari nedovoljno zainteresovani da ostanu ovdje.
“Specijalizacije sada dugo traju, nekada po 5 do 7 godina, i bojim se da ćemo uskoro doći u situaciju da nećemo imati dovoljno specijalista, da nam sve terenske ambulante na selima i domovi zdravlja u manjim mjestima neće biti popunjeni i da će to stanovništvo najviše ispaštati.”, upozorava Rekić

Objavio: usn krajina