18/06/2024

VLADA: U skupštinskoj proceduri Prijedlog Zakona o socijalnom stanovanju

Objavljeno: 24/11/2022. 10:12

VLADA: U skupštinskoj proceduri Prijedlog Zakona o socijalnom stanovanju

U skladu sa ciljevima GAP-a planirane su aktivnosti u čijoj realizaciji značajnu ulogu imaju organizacije civilnog društva kao i Služba za zapošljavanje USK u oblasti za utvrđivanje stanja ravnopravnosti u zapošljavanju i pristupu ekonomskim resursima

Vlada Unsko-sanskog kantona na 375. sjednici razmatrala je i proslijedila u skupštinsku proceduru, Prijedlog Zakona o socijalnom stanovanju Unsko-sanskog kantona, obrađivača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike prethodno je provelo javnu raspravu u općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona o Nacrtu Zakona te po okončanju javnih rasprava Radna grupa za izradu Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Unsko- sanskog kantona pristupila je analizi dostavljenih i iznijetih primjedbi i prijedloga.

Ovim Zakonom uređuje se sistem socijalnog stanovanja, načela, korisnici prava, poslovi i nositelji realizacije, uvjeti za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja, postupak i način dodjele, zakup stana, način upravljanja i raspolaganja stambenim jedinicama, prestanak ugovora o zakupu stana, način osiguranja i korištenja sredstava i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Unsko-sanskom kantonu.

Dodatna sredstva Sportskom savezu USK-a
Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vlada Unsko-sanskog kantona, na 375. sjednici dala je saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekata: izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Farme Vejinac- Hušići, izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Redak – Tabačko selo i izrada projektne dokumentacije za izgradnju puta Škola T. ^elinja – Redak u Mjesnoj zajednici Todorovo, Općina Velika Kladuša.

Vlada USK podržala je prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za povećanje iznosa sredstava granta za sport. Dodatna sredstva u iznosu od 81. 000 KM bit će doznačena Sportskom savezu USK za finansiranje aktivnosti i funkcionisanje sportskih klubova.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o sufinansiranju Osnovne škole u sastavu Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II Bihać- škola za Europu za školsku 2022/23. godinu, u dijelu troškova koji se odnose na plaće i tople obroke zaposlenika iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike usvojeni su programi utroška grantova neprofitnim organizacijama i to: grant za projekte kantonalnih udruženja osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 38.676 KM, grant za Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma “Behar” u iznosu od 7.000 KM te 20. 000 KM za pomoć u radu javnih kuhinja organizacije Merhamet i Centra Fenix. Podržan je i program podrške radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi, za JU Osnovna škola “Harmani II” Bihać u iznosu od 5.000 KM.

Podrška Koordinacionom odboru za praćenje GAP-a
Vlada USK prihvatila je Informaciju u vezi aktivnosti Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona za period 2022. – 2025. godine.

Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana za period 2022. – 2025. godine održao je konstituirajuću sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrana izrada plana prikupljanja, dostavljanja i razmjene neophodnih informacija za praćenje implementacije, izvještavanje i evaluaciju Gender akcionog plana. U skladu sa ciljevima GAP-a planirane su aktivnosti u čijoj realizaciji značajnu ulogu imaju organizacije civilnog društva kao i Služba za zapošljavanje USK u oblasti za utvrđivanje stanja ravnopravnosti u zapošljavanju i pristupu ekonomskim resursima a značajne oblasti koje se prate prema GAP-u oslanjanju se na resor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, ali isto tako i na rad organizacija civilnog društva, a to su socijalna zaštita i zdravlje i sprječavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, uključujući nasilje u porodici kao i trgovinu ljudima, posebno u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje žrtava u socijalne ustanove i njihovo osnaživanje, navodi se u informaciji ovog tijela.

Sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona simbolično je otvorio Arslan Omanović, koji je, u sklopu aktivnosti kojima UNICEF u BiH obilježava Međunarodni dan djeteta, preuzeo ulogu premijera Unsko-sanskog kantona. U ime djece Unsko-sanskog kantona Arslan je svim predstavnicima vlasti uputio poruku da odrasli moraju slušati glas i uvažavati mišljenje djece u pitanjima koja su bitna njihovoj generaciji, i sada i u vremenima koja dolaze. Premijer USK Mustafa Ružnić sa mladim kolegom Omanovićem, ukazao je da svaki pojedinac treba dati doprinos što potpunijem ostvarivanju prava djece.

Objavio: usn krajina