25/06/2024

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Policijskom komesaru prestao mandat

Objavljeno: 26/10/2022. 10:19

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Policijskom komesaru prestao mandat

Na 371. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, kojom je po ovlaštenju premijera USK-a predsjedavala Sanja Mujakić, ministrica pravosuđa i uprave, donijela je Odluku o odobravanju sredstava za subvencije za ruralni razvoj namijenjenih mladim poljoprivrednicima sa područja Unsko-sanskog kantona, iz Budžeta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

Odobrena je isplata subvencija za ruralni razvoj za projekte mladih poljoprivrednika u iznosu do 10.000 KM, a u ukupnom iznosu od 120.239 KM prema Odluci Vlade Unsko-sanskog kantona o vrstama, osnovnim kriterijima i načinu dobijanja novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. U tu svrhu planiran je iznos od 300.000 KM, a uskoro će biti objavljen novi javni poziv za subvencioniranje projekata ruralnog razvoja mladih poljoprivrednika, kaže ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sulejman Kulenović.

Vlada USK dala je saglasnost na konačnu rang listu korisnika sredstava i saglasnost na tekst Ugovora o finansiranju po javnom pozivu Ministarstva privrede, za odabir korisnika sredstava. Riječ je o sredstvima planiranim za podršku udruženjima i komorama a ministrica privrede Samra Mehić ovlaštena je za potpisivanje ugovora. Prema ovom javnom pozivu, za projekte udruženja i komore biće izdvojeno ukupno 126.000 KM.

Na 371. sjednici Vlada USK je donijela Odluku o prestanku mandata policijskom komesaru.
Rješenjem je utvrđeno da Muji Koričiću mandat na mjestu policijskog načelnika Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova ističe 22. oktobra 2022. godine. U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i Zakonom o policijskim službenicima, propisano je da mandat policijskog načelnika traje četiri godine i 22. oktobra 2018. godine Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku kojom je glavni inspektor Mujo Koričić imenovan za policijskog načelnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na mandat od četiri godine počevši od 22. oktobra 2018. godine, što znači da mandat imenovanih ističe 22. oktobra 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade Unsko-sanskog kantona, na ovoj sjednici objavljen je Program potrošnje dijela sredstava tekućeg granta – bespovratna sredstva pojedincima u ukupnom iznosu od 115.000 KM namijenjenih za subvencioniranje stambenog pitanja mladih.

Adnan Alagić, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša ističe da su sredstva za subvencioniranje stambenog pitanja mladih planirana u budžetu ovog Ministarstva za tri godine jer se time rješava značajno egzistencijalno pitanje mladih. Ove godine će biti isplaćen iznos od 5.000 KM za 23 korisnika koji su ispunjavali kriterije javnog poziva Ministarstva.

Objavio: usn krajina