Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

NEZAVISNI ODBOR ZA IMENOVANJE POLICIJSKOG KOMESARA: Predsjednica Odbora Albijana Trnavci

Objavljeno: 28-12-2023 | 13:17

NEZAVISNI ODBOR ZA IMENOVANJE POLICIJSKOG KOMESARA: Predsjednica Odbora Albijana Trnavci

Danas je održana konstituirajuća sjednica Nezavisnog odbora za imenovanje policijskog komesara. Na sjednici skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je održana 26. decembra, izglasano je imovanje članova NO u sastavu: Amir Karabegović, Alen Alagić, Samir Smajić, Hasan Kahrić, Albijana Trnavci, Amela Ibrišimović i Azra Smajić.  Većinom glasova, za predsjednicu Nezavisnog odbora izabrana je Albijana Trnavci, a 10. januara, bit će održan nastavak konstituirajuće sjednice, kada će se članovi upoznati i očitovati o Poslovniku o radu i daljim zadacima, za čije su provođenje obvezani zakonskim propisima.  MUP USK-a bez policijskog komesara je već godinu dana, a USK-a bez Nezavisnog odbora koji provodi proceduru oko izbora policijskog komesara, pet godina.

Objavio: Niha Džanić

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.