19/07/2024

PRVI PUT OD NASTANKA: Napokon, na čelu Centralne banke Bosne i Hercegovine je žena

Objavljeno: 03-01-2024 | 20:18

PRVI PUT OD NASTANKA: Napokon, na čelu Centralne banke Bosne i Hercegovine je žena

Sve dobre prakse, primjenjive u BiH, ćemo pažljivo razmotriti. Cilj nam je dalje unapređenje naših procesa, vidljivosti, ali i transparentnosti rada Institucije. U našem djelovanju očekujemo adekvatnu podršku medija ali i drugih interesnih strana, primarno u finansijskom sektoru.“

Novoimenovano Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) izabralo je Jasminu Selimović za guvernerku CBBiH na mandatni period od šest godina. Jasmina Selimović je prva žena koja je imenovana na poziciju guvernerke Centralne banke Bosne i Hercegovine od njenog osnivanja.

Jasmina Selimović je izabrana na sjednici Upravnog vijeća CBBiH, 3. januara 2024. godine na kojoj su novoimenovani članovi Upravnog vijeća CBBiH, dr. Jasmina Selimović, dr. Mirza Kršo, dr. Danijela Martinović, dr. Radomir Božić i dr. Darko Tomaš i zvanično preuzeli dužnost.

Po imenovanju guvernerka Selimović je izjavila:

„Sa današnjim danom preuzimam dužnost guvernerke Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ponosna, jer sam prva žena guverner u modernoj historiji BiH, ali i svjesna velike odgovornosti koju ova časna dužnost nosi, zahvalna sam članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine na prijedlogu i članovima Upravnog vijeća CBBiH na podršci.

Aktivnosti CBBiH u narednom periodu će biti usmjerene primarno na očuvanje valutnog odbora, stabilnosti Institucije i sistema rada. Način rada, koji je definiran Zakonom o Centralnoj banci BiH je jasno propisao parametre monetarne politike BiH, te aranžman valutnog odbora, koji i dalje ostaje na snazi. Centralna banka BiH i dalje mora održati svoju nezavisnost i profesionalno djelovanje.

Valuta BiH, konvertibilna marka, je stabilna i konvertibilna a to su preduslovi finansijske stabilnosti zemlje i ekonomskog prosperiteta. СВВіН kao vlasnik RTGS sistema i žiro kliringa će i dalje osiguravati stabilnost platnih sistema i njihovo funkcionisanje.

Bankarski sistem BiH je stabilan i dovoljno kapitaliziran, što se odnosi i na entitete. U narednom periodu usmjerićemo posebnu pažnju na povezivanje CBBiH sa centralnim bankama regiona i Evrope.

Sve dobre prakse, primjenjive u BiH, ćemo pažljivo razmotriti. Cilj nam je dalje unapređenje naših procesa, vidljivosti, ali i transparentnosti rada Institucije. U našem djelovanju očekujemo adekvatnu podršku medija ali i drugih interesnih strana, primarno u finansijskom sektoru.“

Jasmina Selimović je na poziciji guvernera CBBiH zamijenila Senada Softića.

Novoimenovana guvernerka, koja je istovremeno i predsjedavajuća Upravnog vijeća CBBiH, doktor je ekonomskih nauka. Od 2004. godine je angažovana na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Završila je postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, oblast Poslovna ekonomija, smjer Aktuarstvo i osiguranje. U SAD je pripremala, a na Ekonomskom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti aktuarstva. Trenutno, u zvanju redovne profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Finansija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Pored angažmana u nastavnom procesu, obavljala je dužnosti zamjenice rukovodioca Katedre za finansije, prodekanice za nastavu i međunarodnu saradnju, a 2018. godine izabrana je za dužnost dekanice Fakulteta. Godine 2022. obnovila je četverogodišnji mandat.

Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta (AACSB i EFMD), a angažovana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU. Pohađala je brojna usavršavanja u zemlji i inostranstvu.

Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih naučnih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.

Učestvovala je na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama i projektima. Ima licencu stalnog sudskog vještaka ekonomske struke, licencu internog revizora za banke i finansijske institucije kao i licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Od 2011. do 2015. godine je bila članica Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine (kao izaslanica premijera Federacije BiH). Od 2018. godine je bila nezavisna članica Nadzornog odbora Raiffeisen bank BiH.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine imenovana je za članicu Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, na mandatni period od šest godina, počev od 1. januara 2024. godine.

Objavio: usn krajina