13/07/2024

SKUPŠTINA USK: Usvojen Prostorni plan

Objavljeno: 17-11-2023 | 12:32

SKUPŠTINA USK: Usvojen Prostorni plan

U srijedu, 15. novembra održana je redovna sjednica Skupštine USK-a, a zastupnici su podržali Prostorni plan Unsko-sanskog kantona. Usvajanje ovog značajnog dokumenta podržala je i pozicija i opozicija. Svi su se složili da je riječ o najvažnijem strateškom planskom dokumentu kojim se uređuje korištenje zemljišta, odnosno prostora Kantona. Sada je na gradovima i općinama da usvoje svoje planske dokumente sa kantonalnim. Time je USK-a dobio svoj Prostorni plan, a trebalo je više od jedne decenije da se obave sve neophodne i složene procedure koje su uključivale izradu, pribavljanje različitih saglasnosti, organiziranje javnih rasprava, mišljenja lokalnih zajednica.

U sarajevskom Institutu koji je radio na njegovoj izradi, smatraju da su ponudili najbolja rješenja koja će doprinijeti razvoju Kantona. Što se tiče resornog ministra, Skupština je usvojila jedan od najvažnijih planskih dokumenata i ujedno prvi Prostorni plan Unsko-sanskog kantona. Prostornim planom definira se organizacija Kantona u svim njegovim segmentima. To znači da će biti i manje problema sa pretvorbom poljoprivrednog u građevinsko zemljište u gradovima i općinama. Osim što su u obavezi uskladiti svoje prostorne planove, lokalne zajednice dužne su sada donijeti i druge detaljne planske dokumente kojima će se tačno definirati gdje je dopuštena gradnja.

Skupštinski zastupnici su raspravljali i o novom Zakonu koji definiše dopunska prava branilaca i njihovih porodica. Njime su u prava uvedene supruge preminulih demobilisanih boraca, a veće beneficije ostvariće i članovi njihovih porodica. Iako je rasprava bila duga i žustra, Zakon je u konačnici usvojen. Ocijenjen kao dobar, sa stavkama koje su prvi put uključene u njegove odredbe, ali predstavnici opozicije imali su prigovore na oprečnosti pojedinih zakonskih članova. Naša stranka i NiP predložili su tri amandmana, ali zbog nerealnih financijskih izdataka nisu usvojeni. Usvojen je amandman zastupnika Azhara Sejarića koji je tražio da djeca najzaslužnijih u odbrani naše države, pod jednakim uslovima imaju prednost pri zapošljavanju, zadržavanju ili promjeni radnih mjesta. Ipak, najznačajnije je što će supruge poginulih boraca, biti egzistencijalno zbrinute. Sa šest na 12 mjeseci produžen je rok za podnošenje zahtjeva za naknadu ukopa preminulog, dok će jedan od članova porodice imati pravo na podizanje nišana, odnosno nadgrobnog spomenika. Također, jedna od novina je da će jedan od članova porodice demobilisanog borca imati pravo zadržati oslobađanje od raznih vrsta taksa i naknada za potrebe građenja. Osim toga, usvojen je prijedlog zastupnika Agana Bunića da Skupština USK-a putem federalnih zastupnika predloži proširenje seta prava u federalnom zakonu, s ciljem formiranja veteranskih domova i obezbjeđenja putničkih motornih vozila invalidima 100 % kategorije.

N.Dž.N.

Objavio: usn krajina