Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

‘TURIZMUS’ NAŠ NASUŠNI: Olovo imalo više noćenja od Bihaća, Tuzle i Zenice

Objavljeno: 06-02-2024 | 08:56

‘TURIZMUS’ NAŠ NASUŠNI: Olovo imalo više noćenja od Bihaća, Tuzle i Zenice

“Na nož” je dočekana dobronamjerna inicijativa da o turizmu, kao grani razvoja, razmislimo ozbiljno i planski. Da puki brojevi turističkih posjeta ne samo da nisu glavni cilj, već naprotiv, jedan od ozbiljnijih faktora onečišćenja našeg okoliša. Ne, našim “menadžerima” koji vode poduzeća koja su isključivo naslonjena na federalni i državni budžet stalo je da se brojevima posjeta opravdaju velika uložena sredstva u njihove plaće. Sada imamo jasne statističke podatke da čak ni ti brojevi, koje su htjeli predstaviti impozantnima, nisu ništa. Olovo im je izbilo posljednji adut da dobijena sredstva u našem turističkom sektoru nisu opravdana! U poređenju brojeva noćenja Olovo, koje se ne može pohvaliti bog zna kakvom prirodom, bježi Bihaću više od 10 posto. Moguće da Bihać ima daleko više neprijavljenih noćenja?! To bi tek bio alarm da ne radimo kako treba. U poređenju s kantonima, ispada da je Zeničko-dobojski “zeleniji” od našeg?!

Zastupnik u Federalnom parlamentu Admir Čavalić objavio je odgovor na zastupničko pitanje o broju posjeta koje su imali gradovi u ovom entitetu u 2023. godini. 

Kako je Admir Čavalić objavio na Facebooku, više od 80 posto turističkih posjeta imala su dva kantona u Federacije BiH. 

“Danas sam dobio odgovor na zastupničko pitanje u vezi stanja turizma u FBiH. Hvala Federalnom zavodu za statistiku na sveobuhvatnom pregledu. Prošle godine smo imali oko 2,5 miliona noćenja u FBiH. Kada je riječ o turističkim noćenjima (pravi indikator turizma), ovako stoje kantoni:

  • Kanton Sarajevo 1.432.133
  • Hercegovačko-neretvanski 537.885
  • Zeničko-dobojski 162.774
  • Srednjobosanski 114.435
  • Unsko-sanski 105.497
  • Tuzlanski 102.514
  • Kanton 10 23.965
  • Zapadnohercegovački 17.611
  • Posavski 10.385
  • Bosansko-podrinjski 7.740

Dakle, 56,94 posto noćenja je u Kantonu Sarajevo, a 21,38 posto u Hercegovačko-neretvanskom. Gotovo 80 posto federalnog turizma otpada na ova dva kantona. U ostalih 20 posto, prednjače Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Unsko-sanski i konačno Tuzlanski kanton. Ostala četiri kantona čine nekih 2,5 posto noćenja.

Podaci su dosta interesantniji kada se kompariraju gradovi/općine. Tako Olovo (99.684) ima veći broj evidentiranih turističkih noćenja od Zenice (34.361), Tuzle (71.022), ali i Bihaća (79.581). Ilidža svakako dominira sa 605.544 noćenja – više od Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ova statistika je i više nego potrebna jer je bitno na pravi način razumijeti tokove (federalnog, u ovom slučaju) turizma – kako bi se vršila strateška planiranja, ali svakako i razbijali mitovi o tome da je svako mjesto apriorno turističko“, objavio je Admir Čavalić. 

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.