21/07/2024

“I-CRNI” D.O.O. CAZIN: Adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda

Objavljeno: 16-02-2024 | 09:17

“I-CRNI” D.O.O. CAZIN: Adekvatno zbrinjavanje otpadnih voda

Prikupljanje i tretman otpadnih voda u CIGLANI I-CRNI d.o.o. Cazin”, projekt je od izuzetne važnosti za ovo poduzeće. Kako se radi o projektu iz oblasti zaštite  okoliša, “ICRNI” je za realizaciju apliciralo na Javni poziv Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona za sredstva ekoloških naknada za 2023. godinu.

Ukupna vrijednost projekta je 53.737,46 KM. Za realizaciju ovog projekta, resorno ministarstvo je odobrilo iznos od 10.000 KM dok je ostatak osiguran iz vlastitih prihoda poduzeća.

Kako je predviđeno, uređaji za prikupljanje i tretman otpadnih voda će biti  instalirani u Tvornici opekarskih proizvoda P.J. Ciglana “ICRNI” d.o.o. Cazin. Na ovaj način poduzeće će riješiti problem zbrinjavanja otpadnih voda. Rok za implementaciju projekta je šest mjeseci.

Zaštita okoliša, sigurnost i zdravlje radnika su prioritet Ciljevi projekta su  podijeljeni u opće i specifične. Opći cilj je da se osigura ekološki prihvatljiva i higijenska odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda.

Specifični ciljevi su višestruki: ugradnja i puštanje u rad uređaja za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, ugradnja i puštanje u rad separatora ulja, osiguranje monitoringa ispuštenih otpadnih voda u skladu sa zakonskom regulativom. Proizvodni kompleks Tvornice opekarskih proizvoda “I-CRNI” d.o.o. PJ “Ciglana” vodom se snabdijeva sa gradskog vodovoda. Vodu koristi za potrebe proizvodnih procesa i kao sanitarnu vodu. Odvodnja otpadnih voda je djelomično riješena.

Sanitarno – fekalne vode iz mokrih čvorova u mašinskoj radionici i skladištu se spajaju u sabirnom oknu odakle se bez ikakvog tretmana odvode do recipijenta (Čajin potok), sanitarno-fekalne otpadne vode iz objekta, u kojem je trenutno smještena trpezarija i portirnica odvode se direktno do recipijenta bez prethodnog tretmana.

Tehnološke otpadne vode nastaju hlađenjem vakum pumpi, voda se koristi za cirkularno hlađenje kada se voda u sistemu zagrije do temperature cca 30 stepeni dio voda iz sistema se ispušta u bunar za prikupljanje oborinske vode sa krova proizvodnog pogona, a u sistem za hlađenje se dodaje nova voda. Ukupna količina utrošene vode za hlađenje vakum pumpi na dnevnoj bazi je 4 – 5 m3. Zagrijana voda iz sistema za hlađenje vakum pumpi se zadržava u bunaru za prikupljanje oborinskih voda, odakle se dio vode uzima za kvašenje gline u postupku primarne prerade, a riječ je o količini vode od dva do tri m3 na dnevnoj bazi, ovisno od vla- žnosti sirovine. Ostatak vode iz bunara za prikupljanje oborinskih voda sa krova se preko preliva ispušta u recipijent.

Pored navedenih tehnoloških voda koje nastaju u samom procesu proizvodnje u okviru kompleksa nastaju i tehnološke otpadne vode od pranja i servisa vozila i mašina.

Ove otpadne vode se prikupljaju i odvode na separator ulja i masti.

Kapacitet proizvodnog asortimana 80.000.000 JNF godišnje Oborinske vode sa krova se većim dijelom prikupljaju olucima i putem olučnih vertikala odvode u system oborinske kanalizacije kojim se vode do recipijenta. Dio olučnih vertikala nije priključen na oborinsku kanalizaciju pa se vode slobodno razlijevaju po platou i zelenim površinama, a dio objekta uopće nema oluka. Oborine koje padnu na manipulativni plato i interne saobraćajnice se jednim dijelom prikupljaju rigolima i betonskim kanalom i tretiraju u separatoru ulja i masti, a dio oborinske vode sa asfaltnih površina se razlijeva i bez tretmana se slijeva do recipijenta.

Kako firma “I-CRNI” d.o.o. ima implementiran, između ostalih, i okolinski standard BAS ISO 14001 : 2015, ovaj poduhvat će doprinijeti održavanju standarda, a isti tako garanciji da je proizvodni proces i cijela organizacija usklađena i da se provodi sistem upravljanja okolišem.

Dakle, rezultat ovog projekta je adekvatan tretman otpadnih voda i općenito bolji uvjeti rada i bolji uvjeti za život stanovništva u okruženju. Tvornica opekarskih proizvoda posluje kao P.J. “Ciglana”, u sklopu “I-CRNI” d.o.o. Cazin.

Tradicija i kvalitet proizvoda osigurani su u više od 60 godina postojanja. Kapacitet proizvodnog  asortimana je 80.000.000 jedinica normalnog formata godišnje (JNF), uz dodatnu liniju za proizvodnju elemenata za polumontažne stropne i krovne konstrukcije, te kutnih elemenata za kompaktnije građenje.

Poduzeće “I-CRNI” kontinuirano brine o kvaliteti svojih proizvoda, zdravlju i sigurnosti radnika kao i okolišu.

N. Piralić

Tekst objavljen u okviru projekta „Za prosperitetniji USK-a“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva privrede USK-a.

Objavio: usn krajina