Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

MINKA KREHO: Imenovana za vršiteljicu dužnosti predsjednice Suda Bosne i Hercegovine

Objavljeno: 21-12-2023 | 12:54

MINKA KREHO: Imenovana za vršiteljicu dužnosti predsjednice Suda Bosne i Hercegovine

Minka Kreho danas je imenova za vršiteljicu dužnosti predsjednice Suda Bosne i Hercegovine. Oduku o njenom imenovanju VSTV je donio jednoglasno.

Kreho će mijenjati Ranka Debevca, kojeg je jučer VSTV suspendovao, do okončanja istrage nakon što je uhapšen u akciji SIPA-e po nalogu Tužilaštva BiH u kojoj je priveden i bivši direktor OSA-e Osman Mehmedagić. 

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine.

Pripravnički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje RBiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudiju za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni saradnik, a 1991. godine u istom sudu, imenovana je za sudiju za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine. 1993. godine položila je pravosudni ispit, a 1995. godine je izabrana za sudiju Općinskog suda Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je 18. januara 2007. godine.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.