13/07/2024

SPORTSKI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA: Emir Dautović novi/stari predsjednik Sportskog saveza USK

Objavljeno: 04-04-2024 | 11:09

SPORTSKI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA: Emir Dautović novi/stari predsjednik Sportskog saveza USK

U Bihaću je Sportski savez Unsko-sanskog kantona održao redovnu izvještajnu i izbornu Skupštinu Sportskog saveza USK-a. Voljom članova Skupštine za novog/starog predsjednika Sportskog saveza USK izabran je Emir Dautović.

Članovi Skupštine na izvještajnoj sjednici razmatrali su četiri tačke dnevnog reda. Pred skupštinarima su se našle izmjene i dopune Statuta Sportskog saveza USK-a, Izvještaj Nadzornog odbora Saveza, Izvještaj o radu za period 01.01. do 31.12.2023. godine, sa ocjenom stanja u oblasti sporta i finansijskim pokazateljima, Program rada Saveza za 2024.godinu, Finansijski plan prihoda i rashoda Saveza za 2024.godinu.

Nakon razmatranja i konstruktivne raprave sve tačke dnevnog reda Skupština je usvojila jednoglasno.
Odman nakon izvještajne održana je i redovna izborna Skupština Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Nakon što je usvojena Odluka o konstituisanju Skupštine Sportskog saveza USK-a u mandatu 2024-2028.godine, delegati su izabrali i novo rukovodstvo Sportskog saveza USK za period 2024-2028. godina.

Za predsjednika Skupštine Sportskog saveza USK izabran je Ibrahim Alihodžić. Za novog/starog predsjednika Sportskog saveza USK izabran je Emir Dautović iz Cazina. U Upravni odbor izabrano je 13 članova koje su predložili gradski/općinski savezi i to: Emir Dautović (Cazin), Saša Smiljanić (Bihać), Velid Kuželj (Sanski Most), Tarik Halkić (Bosanska Krupa), Amir Medić (Ključ), Velimir Zahirović (Velika Kladuša), Admir Sijamhodžić (Bužim), Armin Mahmutspahić (Bosanski Petrovac), Dževad Hujić (SSRI USK), Elvis Prošić (Loptački stukovni savez), Samir Cazinkić (borilački strukovni savez),Hasan Mulalić (ostali strukovni savezi) i Enver Bajrektarević (Društvo pedagoga tjelesnog odgoja Unsko-sanskog kantona).

Objavio: usn krajina