14/07/2024

U SUBOTU, 18. NOVEMBRA: Bivši logoraši organiziraju posjetu Manjači

Objavljeno: 17-11-2023 | 12:38

U SUBOTU, 18. NOVEMBRA: Bivši logoraši organiziraju posjetu Manjači
Interesantno je da političke strukture iz RS-a današnjom šutnjom i negacijom, slobodno se može reći, jučerašnjih teških zločina nad Bošnjacima i Hrvatima, nastoje ubijediti svijet da je žrtva terorista i obratno. Za takvo što i pomisliti, moraš biti okrutna životinja. Poput, na fotografiji dole, prikazanih terorista koji su mrcvarili logoraše u logoru Manjača kod Banje Luke

Savez logoraša BiH, Savez udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona, Regionalni savez udruženja logoraša regije Banja Luka te udruženja iz Sanskog Mosta, Prijedora i Ključa organizirat će u subotu, 18. novembra ove godine posjetu bivšem koncentracionom logoru Manjača.Organizatori pozivaju porodice ubijenih logoraša i druge građane da skupa posjete ovaj zloglasni koncentracioni logor kroz koji je prošlo oko 4.500 logoraša, od toga više od 1.000 Sanjana koji su bili na brutalan način premlaćivani, ponižavani i ubijani.

Najvažnija alatka etničkog čišćenja koje su provodile srpske civilne, vojne i policijske snage bio je koordinirani sistem sakupljanja nesrba i njihovo zatvaranje u koncentracione logore te konačno njihovo izbacivanje s teritorija koje su bile pod kontrolom bosanskih Srba. U te svrhe formiran je 12. 09. 1991. godine i koncentracioni logor Manjača.

Riječ je o bivšem vojnom poligonu i kasarni JNA koji je 1991. godine pretvoren u koncentracioni logor, a prvih 180 logoraša bili su hrvatski civili i vojnici dovedeni s prostora opština Slunj, Cetingrad, Korenica iz Hrvatske.

Formiranjem VRS, početkom aprila 1992. godine, ovaj logor prelazi pod komandu 1. Krajiškog korpusa kojim je komandovao Momir Talić. U junu 1992. za komandanta logora je imenovan Božidar Popović, penzionisani oficir JNA koji je ponovo aktiviran u VRS.

Funkciju komandira straže vršio je Predrag Kovačević-Špaga a komandira voda vojne policije Radomir Bojić.

Po zlodjelima u logoru Manjača posebno isticali Željko Bulatović-Bula, Siniša i Saša Malić, Mihajlo Golić, Alen Novaković, Aleksandar Bijelić, Mladen Kukurik-Zenga, Aleksandar Popović-Pop i Zoran Vlajić. Među ispitivačima, koji su u logor Manjača dolazili iz SJB Sanski Most i Ključ, nalazili su se Branko Šobot, Mile Dobrijević-Mima, Dobrinko Stoinović, Zoran Despot, Duško Zorić, Tode Gajić, Željko Dagić, Željko Maričić – Stev.

U logoru Manjača bilo je zatvoreno oko pet hiljada logoraša iz Prijedora, Sanskog Mosta, Ključa, Kotor Varoša, Stare Gradiške, Grapske kod Doboja, Donjeg Vakufa, Šipova i Jajca.

Sedmog jula 1992. u kamionima koji su zarobljene Bošnjake iz Sanskog Mosta deportovali u KZ Manjaču, ugušila su se 24 logoraša, 28. jula 1992. ubijen je profesor iz Ključa Omer Filipović. Ubili su ga klasičnim premlaćivanjem, 06.augusta 1992. godine iz logora Omarska je u cilju prikrivanja stanja u ovom logoru 1.503 logoraša prijedorske regije deportovana su u logor Manjača , a oko 1.200 u logor Trnopolje, a 07. augusta pred kapijom logora ubijeni su logoraši Omarske: Dedo Crnalić, Nezir Krak, Nihad Bašić, Said Babić, Jasmin Ališić, Samir Džafić…

Krajem augusta 1992. godine grupa maloljetnih, starih i bolesnih logoraša deportovana je sa dva autobusa u logor Trnopolje.

Međunarodni crveni krst je 14. novembra 1992.godine oslobodio i premjestio 755 logoraša u izbjeglički centar u Karlovac (Hrvatska), 13. decembra srpske vlasti deportuju 531 logoraša u logor Batkovići kod Bijeljine, 14. decembra još 1,009 logoraša je evakuirano u Karolvac, 16.decembra 1.001 logoraš te dva dana nakon toga, 18. decembra 1992. godine preostalih 426 logoraša i logor je privremeno zatvoren.

U drugoj polovini 1995. godine ponovo je na kratko otvoren i u njemu su držani zarobljeni pripadnici A BiH.

Danas ništa na ovom mjestu zločina , osim bivših logoraša koji ga posjete jednom godišnje, ne podsjeća na stravičan zločin koji se ovdje događao, nema bodljikave žice, mitraljeskih gnijezda, stražarskih kućica, minskih polja, ali nema ni spomen-obilježja kao poruke i opomene budućim generacijama, kaže se u saopćenju Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka.

Objavio: usn krajina