19/07/2024

aktualnosti

Dan Bijelih traka - Prijedor, ilustracija Osman Delic

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE 20. JULA: Dženaza i komemorativni skup za četvero ubijenih u Prijedoru 1992. godine

FOTO-ILUSTRACIJA: Osman D. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na strašne ratne zločine sa ele­me­­ntima genocida u Prije­doru i dolini Sane, održao je treću redovnu sjednicu u Kozarcu. Na dnevnom redu su bili završni izvještaji podo­dbora o realiziranim akti­vno­stima na pripremi programa povodom 32. godišnjice od obilježavanja strašnog ratnog zločina sa elementima genocida […]

Više
Bošnjački istaknuti intelektualci

PREDSTAVNICI ČLANICA UREDA ZA KOORDINACIJU BOŠNJAČKIH VIJEĆA U TRODNEVNOM POSJETU UNSKO-SANSKOM KANTONU: Očuvanje identiteta Bošnjaka je prioritet svih prioriteta

Unsko-sanski kanton je od 27. do 30. juna ove godine bio domaćin predstavni­cima članica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća. U petak, 28. juna u Bihaću je organiziran susret gostiju sa predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona, Nijazom Hušićem, premi­jerom USK-a i Denisom Osma­nkićem, ministrom obrazovanja, nau­ke, kulture i sporta u Vladi USK-a.Premijer Hušić je pozdravio goste i […]

Više
Vlada USK

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Usvojeni Pedagoški standardi i normativi za osnovno obrazovanje

Iz resora Ministarstva za građenje, prostorno ure­đenje i zaštitu okoliša, Vlada Unsko-sanskog kantona na 52. sjednici donijela je Odluku o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz oblasti premjera i katastra za 2024. godinu.Sredstva u ukupnom iznosu od 450. 000 KM, do­djeljivat će se gradovima i općinama Unsko- sanskog kantona za projekte iz oblasti […]

Više
S protesta demobilisanih boraca u Sarajevu

IZMJENAMA TRI ZAKONA: Osnovica za boračke naknade se usklađuje po propisima koja regulišu oblast PIO

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sara­jevu, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodi­lačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku upu­­tila prijedloge za izmjene tri zakona iz oblasti boračke populacije. Riječ je o Prije­dlo­gu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odliko­vanja i članova njihovih po­ro­dica, […]

Više
Ko eto nauka - grdne rane

U BIHAĆU ODRŽANA OSMA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA: HUŠIĆ: Unsko-sanski kanton dobar primjer kako se gradi kultura svijesti o bitnosti zaštite okoliša

Bihać je ove godine bio domaćin Osmoj međunarodnoj nau­čno-stručnoj konferenciji “5. juni-Svjetski dan zaštite oko­liša”, koju organiziraju Bio­tehnički i Tehnički faku­ltet Univerziteta u Bihaću, Uni­ve­rzitet u Novoj Gorici – Laboratory for Enviro­nmental and Life Science, Univerzitet Metropolitan – Fa­kultet za primjenjenu eko­logiju “FUTURA” Beo­grad i Veleučilište u Karlo­vcu, u suradnji sa Minista­rstvom za građenje, prosto­rno […]

Više
Sljedeća stranica «