Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

GRADONAČELNIK SEDIĆ S VJERSKIM ZAJEDNICAMA: Potpisao Memorandum o razumijevanju

Objavljeno: 29-03-2024 | 08:00

GRADONAČELNIK SEDIĆ S VJERSKIM ZAJEDNICAMA: Potpisao Memorandum o razumijevanju

U nastojanju da se fo­rma­lizira dobra su­radnja između Gradske uprave i vje­rskih zajednica, predstavnici islamske, katoličke i pravo­slavne zajednice u Bihaću potpisali su Memorandum o razumijevanju sa gradonače­lnikom Elvedi­nom Sedićem.

Kako je naglasio gradona­čelnik Sedić, memorandum se ne mijenja odnos prema vjerskim zajednicama jer je on uvijek bio na zadovoljavajućem nivou, ali se njime želi forma­lizirati suradnja i podići na još veći nivo, te naglasiti otvore­nost grada za podršku i pomo­ć u očuvanju vjerske, kulturne i historijske baštine.

Memorandum pre­dsta­vlja dogovor Grada s tri vjerske zajednice, odnosno sa Srpskom pravoslavnom i katoličkom Crkvom i islamskom zajednicom, o zajedničkom radu na dodjeli, raspodjeli i monitoringu financijskih sredstava koja su planirana u budžetu za potrebe vjerskih zajednica kroz grantove za vjerske praznike, podršku vjerskim zajednicama te ulaganje u vjerske objekte.

Predstavnici islamske zajednice, Srpske pravoslavne Crkve i katoličke Crkve izrazili su zadovoljstvo potpisanim sporazumom. Istakli su važnost zajedničkog rada u cilju unaprjeđenja vjerskih akti­vnosti i usluga za građane.

Memorandum predsta­vlja dodanu ozbiljnost i sigurnost u funkcioniranju vjerskih zajednica, ali i transparentnost u dodjeli sredstava i njihovom pravdanju, ista­kao je Samir Bećirspahić, pre­dsje­dnik IO Medžlisa Isla­mske zajednice Bihać.

U ime eparhije bihaćko-petrovačke i rmanjske, paroh bihaćki, Slaviša Milinović, kazao je da je rijetko koji grad u BiH na ovakav način pristupio vjerskim zajednicama.

Drago mi je što se ovo događa u moje vrijeme i što će poslije mene ostati trag da su se ovakve stvari događale, istakao je Milinović.

Grad kao institucija uvijek je imala razumi­jevanja za sve ono što čini vjerski život katolika grada Bihaća, i ovo je na neki način kruna naše suradnje koju imamo u poslje­dnjih nekoliko godina, istakao je ovom prilikom župnik fra Ivan Tučić iz rimokatoličkog Žu­pnog ureda sv. Ante Pado­vanskog Bihać.

Ovaj događaj predstavlja još jedan korak ka izgradnji tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva u Bihaću, gdje se cijene i poštuju različite vjerske tradicije i zajednice.

Objavio: usn krajina